Gyászhírek 2016. november 2.

Gyászhírek 2016. november 2.
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁNTÓ ZOLTÁN barátunknak és csapattársunknak szeretett édesapja, SZÁNTÓ SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nugodjon békében, emléke legyen áldott. A BN-Ferrogar labdarúgó csapat tagjai.

Megdöbbenéssel értesültünk SZÁNTÓ SÁNDOR távozásáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Bihar Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság munkaközössége.

*

Szomorú, fájó szívvel búcsúzunk drága barátunktól, SZÁNTÓ SÁNDORTÓL. Nyugodj békében SANYI bácsi. A hegyköztótteleki és mezőtelegdi barátai.

*

A margittai RMDSZ vezetősége és tagsága őszinte részvéttel osztozik Szőke Ferenc és családja gyászában szeretett testvére, SZŐKE ISTVÁN a neves és elismert Jászai Mari-díjas színész és rendező elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Isten nyugtassa békében!

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett édesapára, nagyapára, dédnagyapára, VIZI GÉZÁRA
(Bors) halálának 10. évfordulóján. „Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.” Nyugodjon békében. Emlékezik lánya Éva és családja.

*

Ma egy éve, drága mamikánk, VIRÁG ETELKA te, aki annyi szeretet adtál, te, aki mindig mellettünk álltál, te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Emléked szívünkben marad. Ibike és Andika.

*

E napon emlékezünk volt kollégáinkra, JOBBÁGY FERENC (földrajz), LAJOS SÁNDOR (fizika), KOLOZSVÁRI KÁROLY (magyar), POP DUMITRU (román), JUHÁSZ ERZSÉBET (matematika),
TIGAN ŞTEFAN (ének), MIKE CSABA (biológia), szakos tanárokra, valamint BIBART MÁRIA, BOBIA LACHE, BAKÓ FERENC, BAKÓ PIROSKA, MESZÁROS ERZSÉBET, SZABÓ ERZSÉBET tanítókra.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottainkra, SZEGI ZOLTÁNRA
(Erdőgyarak) halálának 5. évfordulóján és BONDÁR ZSUZSÁNNÁRA halálának 20. évfordulóján.
A szerető család.

*

„Megértjük, hogy a lélek kincsei örök értékűek, mert ezekért örök boldogságot kaphatunk.” PETRUT NICOLAE, POLOVENCU EUGENIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal vettük tudomásul KISS FERENCZ szomszédunk halálhírét, ezen alkalommal a szomszédok részvétüket nyilvánítják a gyászoló családnak. A 426-os számú „Bradul” Tulajdonosi Társulás, Dacia 81, D4-es tömbház.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, LOLÓ BÉLÁTÓL. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Márton Tünde és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, LOLÓ BÉLÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Márton Csaba, felesége Éva, fia Ricsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, LOLÓ BÉLÁTÓL, aki életének 73. évében nyugalomra tért. Temetése november 2-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Márton Ionka, Márton Géza és családja.

*

A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Szeretett halottunkra, KISPÁL ANDRÁSRA emlékezünk halálának 14. évfordulóján. Örökké gyászoló családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, NÉMETI EMILIÁRA
(Hegyközszáldobágy) halálának 10. évfordulóján. Telnek a napok, múlnak az évek, de sebünk nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Leánya Ildikó és családja.

*

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Szívem mély, soha nem múló fájdalmával, kegyelettel és tisztelettel emlékezem Édesapámra,
TAKÁCS DÁNIELRE (Érsemjén), aki éppen ma egy éve veszítette el küzdelmét a betegséggel szemben, és csendesen eltávozott az élők sorából, maga után hagyva a mérhetetlen űrt és hiányérzetet a szívemben. Kérem, akik ismerték, áldozzanak egy percet emlékének. Köszönöm. Lánya Éva, veje Zoltán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett TURUCZ LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Vakok Szövetsége és vezetősége.

*

Őszintén együtt érzünk PÓLÁSZ BRIGITTÁVAL szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában.
A „Traian Vuia” Műszaki Kollégium XI.B. osztálya, Crişan Csilla osztályfőnök, Bíró Ildikó aligazgató és a magyar tagozat tanárai.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KOVÁCS KÁROLYRA (Szalárd,) akit 6 éve ragadott el a kegyetlen halál. „Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk,/Rád örökkön-örökké emlékezünk.”
Szerető családja.