Gyászhírek 2016. november 18.

Gyászhírek 2016. november 18.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk imádott fiúnkra, MÁTÉ RÓBERT-BARNÁRA (Székelyhíd), aki már 7 éve eltávozott közülünk. Az örökké gyászoló család.


Mély fájdalommal emlékezünk kedves édesanyánkra, DÁVID PIROSKÁRA (Szalacs), aki 78 éves korában, súlyos betegség és nagyon sok szenvedés után, 11 éve, távozott el tőlünk. Emlékét örökre megőrizzük! Fiai: Imre, Vilmos és családja.

*

Ma 15 éve, annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama,
PAPP ANNA jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt soha el nem felejtik, lánya Ildi, unokái: Sanyika, Attila, dédunokája Edina, unokamenye Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk PETŐ JÓZSEFRE (KÓKA) halálának második évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak, álmok, évek,/Ők itt maradnak bennünk csendesen még.” Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, tatára és apósra, PÁNYA SÁNDORRA (Margitta) halálának ötödik évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük! Szerető felesége, leánya, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, anyósunkra, nagymamánkra, HAJNER ÉVÁRA,
aki 6 hónapja, hogy elhunyt. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De a szívünkben él és örökre ott marad.”
Örökké gyászoló gyermekei: Erik, Ingrid, Jancsó, veje István, menyei: Enikő és Evelyn, szeretett unokái: Erwin, Dominik, Alexandra, Frederich.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, HAJNER ÉVÁRA, aki, november 19-én lesz 6 hónapja, hogy elhunyt. „Lelkem mély fájdalmában mindig veled leszek./Soha nem feledlek, mert nagyon szeretlek.” Gyászoló férje, Jancsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett rokonunktól, VESCAN PISTÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Holubák és Madarász család.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez sem szólni, csak csendben szenvedni,/Azt ami fáj jó lenne feledni./S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Emlékezem a szeretett testvéremre,
MESTER JÁNOS-DÁNIEL (Izrael-Hajta) halála 15. évfordulóján. „Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,/Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér,/Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.” Bánatos nővére, Karancsi Erzsébet.

*

Szeretettel, de szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, NAGY JÓZSEFRE (cipész) halálának 20. évfordulóján és NAGY ERZSÉBETRE (szül. KÖTELES), aki 1 éve és 8 hónapja hunyt el. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Lányuk Éva és családja, unokájuk Gabika és családja, dédunokájuk Dávidka.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottainkra, MOLNÁR EMMÁRA (Biharvajda)
november 18-án, halálának 21. évfordulóján, illetve, MOLNÁR GYULÁRA, aki november 24-én lesz 30 éve, hogy eltávozott. Emlékeznek rájuk: lányuk Emma, unokájuk Erika, unokavejük Attila és dédunokájuk Emese.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra és nagyapánkra, BERNÁT MIHÁLYRA (Érmihályfalva) halálának 5. évfordulóján. „Egy késő őszi napon életed véget ért,/Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél./Emléked itt marad örökre velünk,/Amíg mi élünk, Te is élsz velünk.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, testvérre Molnár Istvánra halálának évfordulóján. „Hirtelen elmentél egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúzás mit nem mondhattál el, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz!” Örökké bánatos fia Csabi, testvére Erzsébet és férje Sanyi.

*

Fájdalommal emlékezünk TORNYI ISTVÁNRA, aki 9 éve hagyott itt bennünket. Adj, Uram örök nyugodalmat neki! Örökké gyászoló felesége Marika, lánya Ildikó, veje Gábor, unokái Sára, Eszter, Hanna.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 4 éve elhunyt drága férjre, apára, nagyapára, dédapára, BALOG LAJOSRA (Öcsi). Őt soha nem feledő családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. BELÉNYESI KÁROLYNÉ (SZÜL. HAJDU IRÉN) 86 éves korában csendesen elhunyt. Temetése november 18-án, pénteken 14 órakor a borsi ravatalozóból. Emléke legyen áldott és pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, MOLNÁR KÁLMÁN hosszú szenvedés után, életének 80. évében elhunyt. Temetése november 18-án 13 órakor lesz a püspöki temetőben.
A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki anyatársunknak, NÁNÁSI PIROSKÁNAK szeretett férje elhunyta alkalmából. Anyatársa és apatársa.

*

Megrendült lélekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, NÁNÁSI LÁSZLÓ életének 72. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szombaton 12 órakor a városi ravatalozóból lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló, bánatos felesége Piroska, lánya Tünde, veje Zoltán és imádott unokája Tamara.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. KAKÓCZ LAJOSRA (Biharszentjános), aki 4 éve itthagyott bennünket.
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
Csak muszáj az életet élni nélküled.
Nem halljuk a hangod,
Nem látjuk az arcod,
Hiába szólítunk, te már az nem hallod.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni!”
Örökké bánatos családja.

*

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Fájó szívvel emlékezünk
ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd) halálának 3. évfordulóján. „Csendre int az élet minket, Egy álom véget ért, neked Otthonod az ég. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, Mert a szívünkben mélyen rejtettük el.”
Bánatos édesanyád, testvéred Béla és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, HALECZKI MÓNITÓL. Isten nyugtassa békében.
Búcsúzik tőled Gyöngyi, Zsiga, Timi és Tibi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LAKATOS BENIKÉNEK és az egész családnak szeretett nagytatája elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A III. E osztályközössége, a tanító néni és a szülők.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának második évfordulóján MIKÓ SÁNDORRA. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Szíved súgta Isten veletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek. Csak a mi szívünkbe hagytál nagy keserűséget. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Bánatos felesége, lánya és unokái.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, PAP ELLÁRA
(szül. KISS), aki 20-án lenne egy éve, hogy itthagyott bennünket. „Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet, / Zokogva kértük: Uram gyógyítsd őt meg! / De a betegség erős volt, legyőzte testedet. / Beteg tested megpihenni tért, / Nehéz volt amit ő megélt! Csendes a temető, nem jön felelet, / Arcunkat mossák a könnyek. / Ha könnycsepp gördül végig arcunkon / Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”
Anyu és Attila.

*

Kegyelettel, hálás szívvel emlékezünk drága szüleinkre: édesanyánkra, RÁCZ ROZÁLIÁRA halálának tizedik, és édesapánkra, RÁCZ MIKLÓSRA halálának tizenkilencedik évfordulóján. Áldozatos életünket, jóságukat soha nem feledjük. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Szerető gyermekeik, unokáik családjaikkal.

*

„Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak… Isten próbára tette és magához méltóknak találta őket.” (Bölcs 3.1.-5) Isten igéjével bátorítjuk magunkat és emlékezünk, hogy immár 9 éve annak, hogy a drága gyermek, testvér, PURJE KRISZTINA CSILLA alig 28 évesen eltávozott az örök hazába. Nyugodj békében! A boldog viszontlátás reménye élteti napjainkat. Édesanyád, testvéred Sebi és családja, nagynénéid, unokatestvéreid családjaikkal.

*

Kisírt szemekkel és nagy fájdalommal tudatom, hogy feleségem, HALECZKI MONA (Nagyvárad)
52 éves korában hirtelen és fájdalmas betegséggel elhunyt. Temetése szombaton a Steinberger református kápolnából 2016.11.19-én 13 órakor. Siratja és gyászolja szerető férje Ernő, szeme fényei Zoltán, Csaba, mennye Annamária.

*

Szívünkben fájdalommal emlékezünk november 19-én ÖZV. MITRA MÁRIÁRA (Mezőbikács) halálának első évfordulóján, akinek életének 96. évében megpihent drága, jó anyai szíve. Emléke legyen áldott mindazok szívében, akik szombaton, 19-én érte egy imát mondanak, s én megköszönöm, hogy ő lehetett az édesanyám. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Könnyes szemmel gondolnak rá akik őt szerették. Lánya, menye, unokája és családja, dédunokája és aki a szép virágot hozta, özv. Handa Gizike.

*

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye.” (Jer 17,7) MOLNÁR KÁLMÁN,
KARDA JOLÁN, POP SABINA EVA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KÁLLAI VERA (szül. SÍTERI) hosszú szenvedés után, életének 79. évében elhunyt. Temetése a jákóhodosi kápolnától, szombaton, november 19-én 12 órakor. Búcsúzik tőle férje Gyula, fia ifj. Gyula, menye Melinda és unokái: Anasztázia és Zsombor.