Gyászhírek 2016. november 17.

Gyászhírek 2016. november 17.
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj. Bennünk él a múlt egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Emlékezünk INCZE LAJOSRA (Margitta), aki ma 8 éve megpihent. Felesége Annus, leánya és veje.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánkat, BÁN LAJOST utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, kollégánknak, ismerősöknek, akik a szeretett
SZILÁGYI LAJOS temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték, és mély gyászunkban osztoztak. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, GABRIS ALEXANDRURA halálának 3. évfordulója alkalmából. Felesége Margit.

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy LAKATOS LAJOS (szül. 1942. július 9.)
hirtelen elhunyt. Temetése a biharpüspöki kápolnától ma, november 17-én 13 órakor. Búcsúznak gyerekei Lajos és Tibor családjaikkal, testvére Ilonka és gyerekei.

*

„Kidőlt az életfa. Hova dőlt? Arra dőlt, amerre hajlott, ahová a szíve húzta: Isten szívére, ahol megpihenni jó.” HELECZKI MONA, REHUS MIHÁLY, ROSCA DUMITRACHE, RAD FLOARE.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BONDÁR PIROSKÁNAK és családjának édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Tarr Enikő és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak SZILÁGYI LAJOS igazgató úr elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Balogh Katalin és családja.

*

„Virágot viszünk egy néma sirra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.”
Fájó szívvel búcsúzik a szeretett testvérétől, NEGRU ERZSÉBETTŐL (szül. MAIOR). Ibi és családja.

*

Szívünkben soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és apára, SULYOK MIKLÓSRA
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Az őt soha nem feledő családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak SZILÁGYI LAJOS a „Stelite” cég alapítója és igazgatója elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Stelite cég munkaközössége.

*

„A halál nem semmisíti meg az életet, csak megváltoztatja.” Szeretettel emlékezünk PĂSCAR KLÁRÁRA
(szül. KOPASZ, Bihar) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Katika, sógora Lajos, fiúk Attila és menyasszonya Renáta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, MADAR KÁROLYRA (Biharpüspöki) halálának 15. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem tudunk,/Emléke szívünkben örökké élni fog.”
Bánatos felesége, lánya Andrea, fia Norbert.

*

A végtelen idő homokja mutatja, hogy november 17-én lesz 2 éve, annak, hogy hirtelen eltávozott közülünk a csillagok közé VASS LÁSZLÓ DEZSŐ (pszichológus). Az életét a szakmájának és a családjának szentelte. Ezért köszönjük mindenkinek, aki áldoz egy percet az emlékére.
Bánatos szívű felesége Cornélia, fiai és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, JUHÁSZ ÁRPÁDRA
(Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. „A nagy szavak nem érnek semmit,/Elszállnak, mint az őszi szél./De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,/Elkíséri az embert, amíg él.” Áldott emlékét szívében őrzi szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra,
PĂSCAR CLARA (szül. KOPASZ KLÁRI, Bihar), aki egy éve eltávozott szerettei köréből. „Minden virág beszél amit a sírodra teszünk./Minden virág elmondja, mennyire szeretünk./Hiába teszünk rá virágot./Eltemettük veled az egész világot.” Emléked szívünkben örökké megőrizzük! Nyugodj békében!
Bánatos férje és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik feleségemet, CSIPKÉS MÁRIÁT (szül. BERKE, Tenke)
utolsó útjára elkísérték és gyászomban osztoztak. Bánatos férje.

*

Krisztus feltámadásában való hittel kívánunk vigasztalódást Dr. Kádár Hunorné, Kató Zsuzsanna presbiter asszonyunknak, szeretett nagymamája, Özv. KATÓ EMMA elhunyta alkalmából. A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség lelkipásztora, presbitériuma és az ifjúság színjátszó csoportja.
„ Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.” (Ésaiás 35,10)