Gyászhírek 2016. november 16.

Gyászhírek 2016. november 16.
Fájó szívvel búcsúzunk id. MIKE PÁLTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a MIKE családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Margittai RMDSZ vezetősége és választmánya.


„Ahogy telnek az évek, múlnak az esték,/úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. PÁPAY FERENCRE halálának 13. évfordulóján. Bánatos felesége Magdi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, testvérre, nagybácsira, keresztapára, SZAKÁCS JENŐRE
halálának 15. évfordulóján. Emléked legyen áldott. Nyugodj békében! Lánya Magdi és a család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. DANI KÁROLY MIKLÓS
életének 80. évében elhunyt. Temetése 2016. november 16-án 14 órakor lesz a püspöki temetőben.
Gyászolja felesége Ana Mária, fia Károly, lánya Anna, unokája, menye, veje, és a rokonok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSERVID LEVENTÉNEK és családjának a szeretett édesapa,
CSERVID IMRE elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Gödér Attila és családja.

*

Fájó szívvel és mély szomorúsággal tudatjuk, hogy a drága férj és nagyapa, REHUS MIHÁLY (szül. Szentjobb) 89 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. november 16-án, szerdán 11 órától a Steinberger kápolnából. Megtört szívű felesége, unokája.

*

Szomorú 4 év telt el, amióta a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédi, VÉKONY ERZSÉBET
elhunyt. Nyugodjon békében! Bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett ID. KISS ISTVÁN
temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Életünkben minden évben eljön egy nap, amely örökre fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezem férjemre, ID. PÁPAY FERENCRE halálának 4. évfordulóján (november 25.), drága fiamra,
IFJ. PÁPAY FERENCRE halálának 13. évfordulóján (november 16.), IFJ. KOMENDÁT JÓZSEFRE
halálának első évfordulóján. Nyugodjanak békében. Özv. Pápay Mária.

*

„Amikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét begyűjtik, ha érett.” (Job. 5,26) SILAGHI FLOARE, BÂC LUMINIŢA, FILDAN VIORICA, CREŢ FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és dédnagyapa, BÁN LAJOS
(Hegyközkovácsi) életének 78. évében elhunyt. Temetése 2016.11.16-án 15 órától a hegyközkovácsi református kápolnából. „Az élet egy gyertyaláng, lobog-lobog egy életen át, / Majd fénye vész múló évek után, / S lassan elalszik ha eljön a halál. / Ott a távolban egy új fény ragyog, / Mely csillogó és békét ígér, örök megnyugvást, csendes pihenést, / Békés, nyugalmas, örök pihenést.” (Molnár Anna – Elmúlás).
Szerető családja.
*

Fájdalommal veszünk végső búcsút REHUS MIHÁLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Búcsúzik tőle húga Mária és családja.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Marcus Tullius Cicero). A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete, tanulói és szülői közössége megrendült, fájdalommal telt, de örökké hálás szívvel búcsúznak SZILÁGYI LAJOSTÓL, iskolánk önzetlen támogatójától. Ezúton mondunk köszönetet gondoskodó szeretetéért, nagylelkű adományaiért, mellyekkel évek óta segítette intézményünk fejlesztését. Élete és emberi tartása példaképként szolgál közösségünk számára. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma legyen csendes.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BONDÁR PIROSKÁNAK szeretett édesapja miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A bihari és hegyközkovácsi tanintézmények munkaközössége.