Gyászhírek 2016. november 15.

Gyászhírek 2016. november 15.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Ardelean Irénkének, Dacz Ilonának és Kovács Erzsikének szeretett testvérük, LOVÁSZ ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Balla Ilona és családja.


Fájó szívvel értesültem az egykori jó barát, az általam tisztelt és nagyrabecsült FÁBIÁN JÁNOS
elhunytáról. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc.

*

Szomorú és nehéz szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, anyától, nagymamától és dédnagymamától,
Moldovan Maria-Emiliatól (élt 80 évet). Temetése kedden 14 órakor lesz a Haşaş kápolnától.

*

Fájó szívvel és mély szomorúsággal tudatjuk, hogy a drága férj és nagyapa, REMUS MIHÁLY
(szül. Szentjobb) 89 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. november 16-án, szerdán 11 órától a Steinberger kápolnából. Megtört szívű felesége, unokája.

*

Őszinte részvétünk JOCO és BIBIS barátnőnknek szeretett testvérük elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében. Babi és a Vura család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. DANI KÁROLY MIKLÓS
életének 80. évében elhunyt. Temetése 2016. november 16-án 14 órakor lesz a püspöki temetőben.
Gyászolja felesége Ana Mária, fia Károly, lánya Anna, unokája, menye, veje, a rokonok.

*

„Ha biztos, és hisztek, meglátjátok Isten dicsőségét.” (Vö In. 11,40) DANI KÁROLY MIKLÓS,
REMUS MIHÁLY, BARNA DORINA ELENA, POPESCU VIOREL, LAZIE IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak SZILÁGYI JÁNOS a „Stecite” cég alapítója és igazgatója elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Stecite cég munkaközössége.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik a drága feleséget, anyát és nagymamát, TORJOC ÉVÁT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága élettársra, SZÉKELY SÁNDORRA, aki 6 hete eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Élettársa Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI LÁSZLÓ családjának, most, amikor hirtelen elhunyt. Béke poraira! A Prelmet cég tagjai, Inánd.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy SZÍGYÁRTÓ ARANKA
életének 78. évében hatatért megváltó Urához. Temetése november 15-én 14 órakor lesz a városi kápolnából. Gyermekei Erika és Andris, veje János, menye Katalin, unokái Heni, Jancsi, Debi, Anna, Amina, Dorka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, BENCZE MAGDOLNÁRA
(Biharpüspöki), aki 6 éve itthagyott minket.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmunkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Ha egyszer majd mi is elmegyünk ahol ő van.
Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Amíg csak élünk, rád emlékezünk,
Az együtt töltött időt nem feledjük.
Lélekben mindig itt leszel, drága édesanyánk.
Emlékeznek: férje Géza, lányai Magdika és Emese, vejei István és Tibi, unokái Isti, Krisztina és Nikike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZILÁGYI LAJOS (IMPS, West-Metal, Stelite) életének 80. évében elhunyt. Temetése november 16-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, SZILÁGYI LAJOSTÓL, akinek jóságos szíve életének 80. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik élettársa Magda és családja.

*

Búcsúzunk tőled drága édesapám, drága apósom, drága nagyapám, SZILÁGYI LAJOS. „De most elmentél, s mint golyót a fában / hagytad szívünkben minden szavadat, / s oly messze vagy tőlünk, túl a halálban, / hogy bennünk csak a borzalom maradt.” Örök, el nem múló fájdalommal, lányod Olga, vejed Csaba, unokáid Nóra és Milán.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy egykori szeretett osztálytársunk, SZILÁGYI LAJOS
(Sziszi) türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyolcvan évet élt, s bár tudta, hogy gyógyíthatatlan, sosem panaszkodott. Testvérként szerettük, miként azokat is, akik már nincsenek közöttünk. Temetése szerdán, november 16-án 12 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolják a Fémipari Műszaki Középiskola 1953-ban végzett osztálytársai.

*

Őszinte részvétünk Emőnek és családjának és MAGDÁNAK szeretett barátunk, SZILÁGYI LAJOS
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Olga, Béla.

*

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Örökké élni fogsz mint a csillagok!
GYURKOVICS JOLÁN Fájó szívvel búcsúzik tőled lányod Andrea és unokáid Vivien és Norbert.

*

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt!
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúzás, mit nem mondhattál el, elmaradt,
De szívünkben örökké velünk maradsz!
GYURKOVICS JOLÁN Temetése 2016. november 15-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Fájó szívvel búcsúzik tőled lányod Joli, élettársa Ente és pici unokád Patrik.

*

Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Ma szomorúbb lett a föld, fakóbb az ég színe, egy szív állt meg, az édesanyánk szíve! Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GYURKOVICS JOLÁN 60 éves korában rövid betegség után hirtelen elhunyt. Temetése 2016. november 15-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják gyermekei Jolán, Andrea, Lajos, valamint élettársa Misi.

*

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették élettársamat, GYURKOVICS JOLÁNT (Hegyközcsatár) hogy életének 60. évében rövid szenvedés után eltávozott. Temetésére 2016. november 15-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából kerül sor. Búcsúzik tőle élettársa Mihály és annak családja.

*

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő,/Nem hoz enyhülést a múló idő./Sírodra hiába visszük a virágot,/Veled temettük el az egész világot./Megállunk néma sírod mellett,/Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed,/És megköszönni végtelen szereteted.” Fájó szívvel emlékezünk ID. OLÁH IMRÉRE
(volt sofőr) halálának 8. évfordulóján. Örökké bánatos felesége, lánya, fia és unokái a messze távolból.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, ID. HUNYADI SÁNDOR életének 81. évében hosszan tartó betegség után eltávozott szeretteinek köréből. Temetése, november 15, kedden 14 órai kezdettel az örvéndi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!
Felesége, lánya, fia, unokái, valamint dédunokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett ID. HUNYADI SÁNDOR nagytatánktól. Emlékét szívünkben örökké őrizzük! Unokái: Emese és családja, Janika és menyasszonya, Szilvia és férje, valamint Gergő.