Gyászhírek 2016. november 14.

Gyászhírek 2016. november 14.
Összetört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, Fábián János (szül. Szentjobb) 86 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A temetés időpontját később közöljük. Gyászoló családja.


Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága férjre, apára, apósra, nagyapára és testvérre, DR. POP MIRCEARA (volt margittai kórház igazgató) halálának 26. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Az őt soha nem feledő családja.

*

„Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk OLÁH GÁBORRA (élt 61 évet). „Életünk egén fényes csillag voltál,/Hét éve itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál./De amióta kialudt az az áldott fényed,/Pótolhatatlan a te drága lényed./Megállunk némán sírod mellett, és könnyezünk./De jó lenne ha itt lennél velünk./Tudjuk, hogy már nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Könnyes szemmel nézünk fel az égre,/Szeretünk most és mindörökre./Legyen sírodon a béke, édes álom angyala,/Tisztelőid hű emléke legyen annak őrfala./Nyugodj békében drága lélek.” Örökké gyászoló feleséged, nevelt lányod és családja, anyósod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett leánya, ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában, valamint férjének, LACINAK szeretett felesége elvesztése miatt. Idősebb Papp István és Pisti és Laci családjaikkal.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk SANA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Egy éve annak, hogy rászállt szívünkre a bánat. Nincs semmi, ami ennél jobban fájna. Veled volt teljes életünk, elmentél és elvitted sok örömünk. Oly távol vagy tőlünk és oly közel, szívünkben örökké élni fogsz, sosem feledünk el. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Örökké bánatos édesanyja, testvére és annak családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, KISS ÉVA LÍVIA (KIRÁLY) életének 45. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle megtört szívű édesanyja, férje, testvére, anyósa, sógora és családja, keresztgyermekei és családjaik.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, KISS ÉVA LÍVIÁT (KIRÁLY) utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagytatától, ID. NAGY JÁNOSTÓL. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik koszorúval, virággal utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk KISS ÉVA LÍVIÁTÓL (ANYU). Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
A Borsi Galagonya Néptánccsoport.

*

Mély szomorúsággal értesültünk, hogy kollégánk, barátunk, KISS ÉVA LÍVIA átadta lelkét Teremtőjének. Egy törődő, alázatos munkatársat vesztettünk el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Emléke örökre megmarad bennünk! A Szigligeti Színház, Nagyvárad Táncegyüttes munkaközössége.

*

Krisztus feltámadása általi vigasztalódást kívánunk könyvelőnőnknek, Kosztin Juliannának szeretett testvérbátyja, GYARMATI BÉLA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség munkatársi közössége, presbitériuma, valamint az Agnulli Dei Szociális Központ és Idősek Otthona vezetősége. „Az Úr elveszi e hegyen a fátyolt, mely beborítja minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott”.(Ésaiás 25,7-8)

*

A feltámadás hitével veszünk búcsút gyülekezetünk hűséges, volt presbiterétől, KISS ISTVÁNTÓL.
Urunk vigasztalását kérjük hátramaradott szerettei számára. Emléke legyen áldott. A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség lelkipásztora, presbitériuma és a gyülekezet tagjai. „Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik”(Lukács l2,37)

*

Jarius leánya ravatalánál Jézus ezt mondta: „Ne félj, csak higgy! Megmenekülsz!” NAGY JÁNOS, BOKA SÁNDOR, GRIPP ISTVÁN, GYURKOVICS JOLÁN, CSERVID IMRE, SZILÁGYI LAJOS, GÁLL ISTVÁN,
MURG DUMITRU, CHIRILA FLOARE, CHIRILA DUMITRU, COSTA TEODOR-SIMION, COSTEAN RADU, BODEA FELICEA, BOCIOC TRAIAN, ROMAN PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy id. GRIPP ISTVÁN életének 89. évében elhunyt. Temetése november 15-én 12 órakor a Steinberger kápolnától. Gyászoló hozzátartozói: felesége Marika és fia István.

*

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, a C18-as tömbház lakóinak, akik drága halottam, TÖRÖK GYÖRGY (GHEORGHE) temetésén részt vettek és mellettem álltak a nehéz pillanatokban. Élettársa Cuni.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy GÁLL ISTVÁN (PITYU, kémeri traktorista) 70 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése kedden, november 15-én a kémeri temető kápolnájából. „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,/ de a szíved emléke itt marad közöttünk./
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Búcsúznak tőle öccse Imre, sógórnője Piri, unokahúgai Hajni és Betty családjaikkal.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, COSTEAN RADU
64 éves korában visszadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, november 14-én 13 órakor a Haşaş kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle felesége Annamária, fia Erik, menye Gyöngyi és unokája Mercedes.