Gyászhírek 2016. november 11.

Akt.:
Gyászhírek 2016. november 11.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. NÉMETH GYULÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, KÖTELES LAJOS
életének 84. évében elhunyt. Temetése szombaton, 2016. november 12-én 12 órakor lesz a tenkei református temetőben. Emléke örökké szívünkben él. Gyászolja: fia András, lánya Gitti, unokái Kinga, Beáta, Dávid, Viki, menye, veje, a rokonok, hozzátartozók, ismerősök.

*

Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, GYARMATI BÉLA 65 éves korában elhunyt. Temetése folyó hó 11-én 15 órakor lesz a pusztaújlaki temetőben. Testvérei és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KISS ERZSÉBETNEK és családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében. A T4-es tömbház B lépcsőház lakói.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak tisztelt kollégánk, DR. MOCHNACS LADISLAU elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Magán Fogorvosok Egyesülete.

*

Megtört szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. MÉHES ZOLTÁNRA (Bihar), aki ma hat hónapja örökre megpihent. „Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk. Nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk. Egy célod volt, hosszú útra menni. Az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni. Küzdöttél, de már nem lehetett. A csend ölel át és a szeretet. Néma csendben halljuk hangodat. A csillagok fényével látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de már nem volt időd, mert lassan, csendben elfogyott az erőd. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökké megmarad emléked. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. CSÁKI FERENCRE
november 12-én, halálának első évfordulóján. Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Nagy fájdalmat nekem csak egyszer okoztál, amikor engemet hirtelen itthagytál. Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala, őrizze álmodat a drága, jó atya. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos, magányos felesége, fiai és családjuk.

*

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, SZABÓ KLÁRÁRA,
aki 14 éve örökre távozott közülünk. „Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Szerető gyermekei Klári és Stefi.

*

FÜRTÖS MÁRIA-MAGDOLNA Ma 6 hónapja megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, örökké élsz, mint a csillagok. Nyugodj békében! Gyászolja lánya Magdi, veje József, unokája Andrea és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa és dédnagytata, ID. KISS ISTVÁN
(a Metalica volt dolgozója) 74 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 14-én, hétfőn 13 órakor a podgóriai ökomenikus templom udvaráról. „Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt! Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt!” Örökké bánatos felesége Erzsébet, fiai István, Zoltán, Róbert, menyei Gyöngyi, Tünde, Alexandra és unokái, dédunokája.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, TORJOC ÉVA
életének 75. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük november 11-én a Steinberger kápolnából 11 órakor.
Gyászolja férje Sándor, lánya Mónika, veje Adrián és unokái Dávid és Deboráh.

*

„A halált nem Isten alkotta, ő nem leli őrömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen.” (Bölcs 1, 13-14) KISS ISTVÁN, FELFÖLDI SUSANA, HODISAN FLOARE, COJOCARIU FELICIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Hiába már minden szál rózsa,/Mert szívünket mély fájdalom bántja./Hiszen téged boldoggá már nem lehet tenni./Miért kellett oly hamar elmenni?/Velünk voltál minden magányos estén,/Rosszak voltunk, de te önzetlen szerettél.” Hát emlékezzünk mind így HAJNER ÉVÁRA. Fia János és családja.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút szomszédasszonyunktól, KÁLMÁN MARGITTÓL. Őszinte részvétünk KARCSINAK. Petri János és családja.

*

Szomorú egy év telt el amióta drága édesanyám, SZATMÁRI MÁRIA itthagyott. „Az a szó, hogy édesanyám még itt remeg az ajkamon, de sajnos már nincs kinek mondanom./Szívemet gyötri a fájdalom,/Hisz arcodat többé nem láthatom./S kezed nem fogja majd a kezemet,/De én drága édesanyám soha el nem feledlek.” Nyugodj békében! Szerető fiad Sanyi.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezem az egy éve elhunyt feleségre, édesanyára, sógornőre, SZATMÁRI MÁRIÁRA. „Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen./Drága lelked nyugodjon békében./ Leteszek sírodra egy csokor virágot,/Örökös álmodért, elmondok egy imát./Elfeledni téged soha nem lehet,/Te voltál a jóság és a szeretet./Minden virág beszél, amit a sírodra teszek./Elmondja neked, hogy mennyire szerettelek./Nekem a feleségem a társam/és a legfontosabb személy maradsz az életemben./Ezen a halál sem változtat.” Köszönöm az 50 évet, amit együtt töltöttél velem. Nyugodj békében! Férjed Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, GINZEL ANNÁRA halálának 15. évfordulóján.
Lányai Gréti és Julika családjaikkal.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” Örökké tartó szeretettel és hálával emlékezünk önfeláldozó édesanyámra,
CSIPKÉS IRMÁRA halálának 28., és drága édesapámra, CSIPKÉS FERENCZRE halálának 57. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szerető lányuk Klárika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZOLNOKI EMMA JULIÁNNÁRA (EMI nénire), aki ma 2 éve, hosszú szenvedés után megpihent. Gyászoló, öreg párja, Árpi.

*

Szomorú 5 év telt el azóta, hogy a legdrágább feleség és édesanya, PAPP RÓZA megtért Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerettei.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága férjre, apára, apósra, nagyapára, SZABÓ KÁLMÁNRA halálának 5. évfordulóján. „Boldogok voltunk, amíg együtt lehettünk,/Amíg minden percet együtt tölthettünk./Istenem, de nehéz egyedül lenni./Az együtt töltött éveket soha nem feledni./Ütött az óra neked menned kellett,/Annyit sem mondhattál, Isten veletek./Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak./Adjon a jó Isten örök nyugodalmat.” Szerető feleséged Juci, lányod Ibolya és családja, fiad István és családja.

Címkék: