Gyászhírek 2016. március 9.

Gyászhírek 2016. március 9.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a LUKÁCS családnak LUKÁCS SÁNDOR (volt futballista) eltávozása alkalmából. A volt barátok és a futball öregfiúk társasága.


Fájó szívvel búcsúzunk drága nővéremtől, ORBÁN MÁRIÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Öccse Lukács Péter és családja Magyarországról.

*

Bánatos szívvel búcsúzunk a kedves nagynénitől, ORBÁN MÁRIÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Unokahúga Icuka, férje Tibi, fiai Tibike és Zsoltika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, ORBÁN MÁRIÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Józsi, Juci és Éva.

*

Utolsó tisztelettel szomszédasszonyunknak, ORBÁN MÁRIÁNAK. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szomszédai.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 4 éve elveszítettük a szeretett férjet, apát, nagyapát, vőt, ID. BALLA ISTVÁNT. Emléke szívünkben örökké él. Bánatos családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, FÜZESI IRÉNKE (volt székelyhídi lakos) életének 82. évében, 2016. március 6-án megpihent. A nagyváradi városi kápolnából kísérjük végső nyughelyére 2016. március 10-én 14 órától.
Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya Ilona, unokái Távi és Ioana, azok családja, valamint szeretett dédunokája Adrienn.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték drága halottunkat, ID. BORSI IMRÉT
(Bihar) és részvétnyilvánításukkal, sok koszorúval bánatunkat enyhítették. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, HORVÁTH ERNŐRE halálának ötödik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog! Bánatos felesége Emma és lánya Erika.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottunkra, BALOG GABRIELLÁRA (szül. FURKA),
akit hat hete, túl fiatalon, csak 46 évesen ragadott el közülünk a kegyetlen halál. „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj látnom könnyeiteket./Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében! Sosem felejtünk el! Gyászolja őt: nagynénje Jutka, nagybátyja Jani, unokatestvérei Ferike és Sanyika családjaikkal.

*

Köszönet mindenkinek, aki drága halottunkat, ÁDÁM JÁNOST utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a drága fiútól, édesapától, testvértől, sógortól, unokatestvértól és jó baráttól, HATVANI GYÖRGYTŐL, kinek szíve életének 60.k évében, március 5-én megszűnt dobogni. Urnás búcsúztatójára, szentmise keretén belül, a Római Katolikus székesegyház kis kápolnájából, csütörtökön 16 órakor kerül sor. Kérjük koszorú helyett, csak 1–1 szál virágot hozzanak. Drága emléke szívünkben örökké él! „A lélek oda áhítozik, / ahonnan a földre szállt. / Ott örök nyugalom vár reá, / tekintete megnyugszik / a tiszta és csillogó fényeken. (Senaca). A gyászoló család.

*

Fájó szívvel örök szeretettel emlékezem páromra, KECZELI MIHÁLYRA (MISU) halálának 1. évfordulóján. Ági.

*

Szomorú szívvel emlékezem unokahúgomra, BALOG GABRIELLÁRA, aki 6 hete örökre eltávozott. „Végtelen álom karolt át téged, az Úr magához emelt, egy sóhaj ami jelezte az utad végét.” Emléked szívembe őrzöm. Nyugodj békében BABUCIKÁM. Irmuska néni és családja.

*

Megtört szívvel emlékezünk egyetlen, drága gyermekünkre, BALOG GABRIELLÁRA. Szomorú 6 hét telt el amióta itthagyott bennünket imádott gyermekünk. A te szíved már nem fáj, de a mienk vérzik, hiányodat nem lehet feldolgozni, csak megpróbáljuk túlélni. Szívünkben itt leszel, míg élünk. Soha nem leszel elfeledve. Legyen áldott a föld hová pihenni tértél. Összetört szívű édesanyja, édesapja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szerető feleségre, drága édesanyára, BALOG GABRIELLÁRA,
aki 6 hete hirtelen elhagyta szerető családját csupán 46 évesen. Nehéz nélküled élni, amikor a szívből egy darab letört. Nélküled üres lett otthonunk. Hiányzik bátorító szavad, mosolyod, érintésed. Már semmi sem lesz olyan többé mint volt. Emléked örökre szívünkbe marad. Áldott legyen emléke. Emlékeznek fájó szívvel férjre Imi, fiai Imi és Gabi.

*

„Imádkozunk értük, hogy Jézussal lehessenek, / Imádkozzunk magunkért, hogy ne feledjük el őket.”
FERENCZ MÁRIA, MARTA ANA, BLAGA IACOB, NISTOR SILVIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendüléssel és szomorú szívvel búcsúzunk drága gyermekkori barátunktól, LUKÁCS JÁNOSTÓL.
Emlékét szívünkben megőrizzük. Vasgyura Sándor és családja.