Gyászhírek 2016. március 8.

Akt.:
Gyászhírek 2016. március 8.
Sok szeretettel és mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, DOBRAN MÁRIÁRA (MANYIKA), aki 2004. március 8-án itthagyott bennünket. „Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon, de nagyon hiányzol és nagyon rossz nélküled.” Nyugodj békében! Örökké bánatos családja, lánya Baba, fia Puiu, menye Adriana és unokája Diana.


Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy szeretett Édesapám, LUKÁCS JÁNOS (egykori nagyváradi futballista) 2016. március 6-án elhunyt. „Végtelen az örök élet, végtelen az űr, amelyik ott van a fejünk fölött – és végtelen a szülői szeretet. És ez az utolsó legvégtelenebb az örök életnél, a világűrnél. Ezeknek lehet vége, de a szülői szeretetnek soha! A szülői szeretet kihat a síron túl is, a szülői szeretet diadalmaskodik mindenen, a halálon, az örök végen is!” /Krúdy Gyula/ Nyugodj békében Apa! Vigyázz ránk onnan fentről! Fia: Tomi.

*

Szeretettel búcsúzom gyermekem édesapjától, LUKÁCS JÁNOSTÓL (élt 69 évet), kinek köszönhetem legféltettebb kincsemet, gyermekünket, Tamást. Kérem a jó Istent, adjon neki békességet, nyugodalmat az örök mezőkön. Emlékedet szívemben megőrzöm, utolsó üdvözlettel, Erika.

*

Fájdalomtól megtört, szomorú szívvel búcsúzunk a jó baráttól és volt labdarúgó csapattársunktól,
LUKÁCS JÁNOSTÓL, aki hosszú szenvedést követően távozott köreinkből és a földi létből. Barátai: Lemák Jancsi és Popovits Pali.

*

„Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok mint az idő.” (Ratkó József) Őszinte részvétem C. LÉTAI ANDREÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatti fájdalmában. Pető Csilla tanfelügyelő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki IRÉNKÉNEK, MIKINEK, ENIKŐNEK és KITTYNEK drága szerettük elhunyta alkalmából. Id. Féth Imre és Irénke.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IRÉNKE NÉNINEK, MIKINEK, ENIKŐNEK, KITTYNEK a szeretett férj, nevelőapa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Ifj. Féth Imre, Zsuzsa, Ármin és Rebeka.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és mély együttérzésünket ARANY IRÉNKÉNEK szerettük,
ARANY MIHÁLY elvesztése miatti gyászukban. Nyugodjon békében! Id. Kincses Ferenc és családja, ifj. Kincses Ferenc és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ARANY IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett férj, nevelőapa, após, nagyapa, ARANY MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Bocskay Közösségi Ház tornász csoportja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 20 éve itthagytatok, mély bánatban maradt az egész család. Nem marad más csak az emlék, amely örökké tart, drága szüleim, FÜLÖP ZSIGA
(20 éve) és FÜLÖP RÓZA (22 éve, Szentjános.) nyugodjatok békében! Bánatos lányod Rozi és családja.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk szüleinkre, FÜLÖP ZSIGÁRA halálának 20. és FÜLÖP RÓZÁRA
(Szentjános) halálának 22. évfordulóján. Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom, emléküket őrizze béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, örökké őrizzük őket. Bánatos lánya Marika és családja.

*

Hosszantartó betegség után megtért Teremtőjéhez és Megváltójához LUKÁCS JÁNOS. Megbékélt szívvel és lélekkel búcsúzik tőle testvére Bori, sógora Sanyi és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, ORBÁN MÁRIA (szül. LUKÁCS MÁRIA) életének 80. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése szerdán, március 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Bánatos férje Sándor, fia Sándor és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett LUKÁCS JÁNOS (volt futballista) életének 69. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése szerdán, március 9-án 16 órakor a telegdi kápolnából. Gyászoló családja.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzom drága gyermekkori barátomtól, LUKÁCS JÁNOSTÓL.
Emléked szívemben örökké megőrzöm. Isten őrködjön pihenésed fölött! Velkó József és családja.

*

Köszönet mindenkinek, aki drága halottunkat, GAMENTZY EMÍLIÁT utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút szeretett szomszédasszonyunktól, SCHMIDT JULIÁNNÁTÓL.
Emléke szívünkben élni fog. Nyugodjon békében. A Kisperjés utca lakói.

*

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, anyatárs, SCHMIDT JULIÁNNA (élt 61 évet) hosszú, súlyos szenvedés után hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése ma, március 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja lánya Jucika és családja, valamint fia Józsi.

*

Az emlékezéshez nem kell emlék, hanem szeretet, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Hálával és szeretettel emlékezünk a szeretett férjre és apára, VINITOR IMRÉRE halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Kati és kis Kati.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOCSIS IMRÉRE (Kügypuszta),
akit 15 éve szólított magához a Teremtő. „Emlékezés virágot viszünk a sírodra, / De ezzel Téged nem hozhatunk vissza. / Téged elfeledni, soha nem lehet, / Csak tovább élni az életet nélküled.” Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, CULIJ ALEXANDRU 2016. március 5-én 60 éves korában hosszú betegség után megpihent. Drága halottunkat 2016. március 9-én 12 órakor fogjuk a városi kápolnából örök nyugalomra helyezni. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló felesége Edit, lánya Edina és párja Ovidiu.

*

„Az igazan fénylenek, mint a nap, az ő atyjuknak országában.” HATVANI GYÖRGY ISTVÁN,
CHIRILA ALEXNADRINA, SICOE DIONISIU, GHITEA DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Ma 19, hogy örökre elment a legdrágább édesapa, RAUCH GYULA (Szentjobb). „Szívemben helyedet nem pótolja semmi,/míg e földön élek, nem tudlak feledni./A nagy szavak mit sem érnek,/de a szeretet mely szívemben él,/a síron túl is elkísér.” Nyugodj békében! Lányod Kati és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, a biharpüspöki presbitériumnak, volt munkatársaknak, akik szeretett halottunk, ARANY MIHÁLY temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal őszinte együttérzéseikkel enyhítették fájdalmainkat. Felesége Irénke és családja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, KURUCZ IBOLYÁRA
halálának 26. évfordulóján. „Gyönyörű, szép csillagok ragyognak az égen,/hisz meghalt anyukám sajnos elég régen./Nem volt semmi bűne, szeretett ő élni,/volt családja, barátja, nem volt oka félni./Miért is félne valaki, aki a légynek sem árt,/Olyan volt mint egy angyalka, aki a földön járt./Törékeny kis angyal, barátságos lélek/elfeledni nem fogom, ameddig csak élek./Megtörten ücsörgök, nem értem az egészet,/Hogy vihet el mindent a keserű enyészet./Amikor még éltél vidámság zengte be a házat,/most nincs csak könny és mérhetetlen bánat./Huszonhat év után is ugyan úgy siratom az édesanyámat.”
Örökké szerető lánya Éva és családja és fia Öcsi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága feleségre, KURUCZ IBOLYÁRA halálának 26. évfordulóján. „Sírra írom szomorú gyászdalom,/Nálad jár minden gondolatom./S hogy örökre elmentél, elfogadni soha nem tudom.” Soha el nem felejtő férje, Mihály.

*

Megtört szívvel emlékezünk BALOGH ANNÁRA (szül. VASS) halálának hatodik évfordulóján, március 8-án. Szívünkben emléke mindig élni fog. Bánatos férje Gyuszi és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett férje és nagytatára, VÉKONY ISTVÁNRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjék békében. Felesége Júlia, fia István és unokái Kati, Pisti.