Gyászhírek 2016. március 4.

Akt.:
Gyászhírek 2016. március 4.
Mély fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, apósra és férjre, id. Pecher Jánosra, aki már négy éve nincs közöttünk. Emlékét örökké megőrzi bánatos családja.


Szívünk örök fájdalmával emlékezünk szüleinkre, BODOR IMRÉRE halálának 5. évfordulóján, és
BODOR ERZSÉBETRE halálának 1. évfordulóján. Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom. Emléküket őrizze béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, örökké őrizzük őket. Két lánya és családjaik.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CIAVOI LÉTAI ANDREA tanító néninek édesanyja elvesztése miatt. Az Élesdi V.E osztályközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, testvérre, nagybátyra,
TÓBIAS LÁSZLÓRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha nem felejtő szerető családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa,
ID. HOROG LAJOS (Csatár) életének 66. évében elhunyt. Temetése 2016.03.04-én 14 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Idézzük szavaidat, emlékeidet, akik szívből szeretnek nem felednek téged. Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Búcsúzik bánatos felesége Eszter, lánya Otilia, veje Miklós, unokái Tamás és Erik, fia Lajos, menye Andrea, unokái Regina és Gabriella és szerető sógornője Ibolya.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, MÁTYÁS JULIÁNNA (szül. SZABÓ)
94 éves korában elhunyt. Temetése 2016. március 5-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Lányai Kati és Vali, unokái Krisztina és Tünde, vejei Ernő és Józsi.

*

Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzom a szeretett nagybácsitól, ID. HOROG LAJOSTÓL
(Csatár). Nyugodj békében, drága lélek. Búcsúzik tőle unokaöccse ifj. Mezei Gyula és felesége Katalin.

*

„Fájó szívünk felzokog érted, örökké sirat és nem feled téged.” BALINT ANA, MURZA TIBOR JENŐ.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal, ismerőssel, hogy szeretett édesapánk, az imádott nagyapa, drága férj, após, MURZA TIBOR JENŐ mától 2016. március 3-án az angyalokhoz költözött, mától onnan vigyáz ránk. A biharpüspöki kápolnából kísérjük végső nyughelyére 2016. március 5-én 14 órától. Szeretett családja: felesége Ica, első szülött lánya és családja, Reni, férje és unokája Felix, lánya Dóri, férje Roli és unokái Tünde, Alexa, Sarah és Dávid.

*

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk szeretett testvérünktől, MURZA TIBOR JENŐTŐL, aki 50 éves korában eltávozott szerettei köréből. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Húga Katalin és öccse Gyuri családjával.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a drága, jó testvértől, sógortól és nagybácsitól, MURZA TIBOR JENŐTŐL, aki 50 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle bátyja László és sógornője Ibolya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és apósra, BALÁZS FERENCRE halálának 2. évfordulóján. „Könnyes az út mely sírodhoz vezet/Isten őrködjön pihenésed felett.” Nyugodj békében! Bánatos lányod Erzsike és vejed Béla.

*

Ma március 4-e az a szomorú nap, amikor ma 6 éve PĂMÂNT NICOLAIE-GEO (mérnök)
örök nyugalomra tért. „A múltba visszanézve, valami fáj,/valakit keresünk, aki nincs már./Múlhatnak napok, telhetnek évek,/szívemben örökké megmarad emléked.” A Jóisten adjon örök nyugodalmat.
Szűcs Marika.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, MAGYARI ILONÁRA halálának 10. évfordulóján. Gyermekei és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre, BESSENYEI LÁSZLÓRA és BESSENYEI KLÁRÁRA haláluk 18. évfordulóján és fiaikra, BESSENYEI LÁSZLÓ ATTILÁRA, halálának 22. évfordulóján, és a 16 éve elhunyt BESSENYEI GYÖRGYRE. Isten őrködjön pihenésük fölött. Emléküket megőrzi a bánatos család.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, TÓTH ANNÁRA, TÓTH LAJOSRA, BOZGA MÁRIÁRA, BOZGA JÓZSEFRE (Érkörtvélyes).
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Tóth János és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk DORMÁNY GYULA-ANDRÁSRA halálának 4. évfordulóján. „Lelked mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,/Hiába keres, könnyes szemünk már soha nem talál./De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel,/Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.”
Szerető családod.

*

Szomorú és fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, a nagyon szeretett édesapára, nagyapára és apósra,
BÓDIS LÓRÁNT-LEVENTÉRE, a szőllősi református gyülekezet kántorára halálának 10. évfordulóján. Felejthetetlen emlékét szívünkbe zárva őrizzük. Bánatos családja.

*

Fájdalommal búcsúzom szeretett bátyámtól, HERMAN SÁNDORTÓL. A jó Isten nyugtassa békében!
Testvére Terike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SZAPANYOS LÁSZLÓ örök nyugalomra tért. A temetés 2016. március 5-én 14 órakor a Rulikowszki temető városi kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CIAVOI LÉTAI ANDREA kolléganőnknek szeretett édesanyja,
LÉTAI EDIT elvesztése miatt. Fájdalmában osztozunk. „Istenünk kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt. Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt.” Az élesdi Constantin Şerban Elméleti Líceum tanári kara.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk DAJKA SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján.
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni szépséggel a családod életét./
Elmentél, veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér./ Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/ Mert szeretetünk irántad végtelenül nagy.” Bánatos felesége Dóra, fia Norbi, anyósa Margit.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, NAPHEGYI BOLDIS ENIKŐNEK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az L&P Autocenter munkaközössége.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, nagybácsira, SZABÓ JÁNOSRA (JANI),
aki hat hete már nincs közöttünk. A jó Isten őrködjön örök álma felett! Emlékeznek rá szerető testvérei és azok családjai.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett unokaöccsre, SZABÓ JÁNOSRA (JANI), aki hat hete hagyott itt minket örökre. Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük. Nagynénje Olga és családja.

*

Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, apósra, testvérre, barátra, TÖMŐ SÁNDOR GYÖRGYRE (YO5OAG), akinek négy éve szűnt meg dobogni jóságos szíve. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Örökké bánatos családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, dédtatára, ID. DAJKA GYULÁRA, aki ma 2 éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét őrizzük szívünkben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké szívünkben őrizzük emlékedet!” Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, ÖZV. ANTAL ERZSÉBETRE (Élesd) halálának első évfordulóján és a szeretett édesapára, ANTAL ANDRÁSRA,
aki 13 éve hogy itthagyott bennünket. Örök álmukat őrizze csend és szeretet! Soha el nem múló fájdalommal lányuk Joli, unokájuk Szimike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, ID. DAJKA SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján.
„Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van ami a sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.”
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos nővéred Babu, sógorod Lali, unokahúgaid Linda és Kinga.

*

Megtört szívvel emlékezünk drága édesapánkra, DAJKA SÁNDORRA, aki 14 éve hagyott itt bennünket, szeretett édesanyánkra, DAJKA IRÉNRE, akit 6 éve veszítettünk el. „A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.” Lányuk Babu és a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága nagytatára, BALÁZS FERENCRE, aki már 2 éve, hogy eltávozott közülünk.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeiteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már jó helyen vagyok.”
Bánatos unokája Öcsi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk NAGY KÁROLY GYULÁRA, aki tíz éve hagyott itt bennünket.
„Feledni őt nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküle.
Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk!”
Örökké sirató Édesanyja, testvére Árpi és családja.

*

Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél, szereteted szívünkben él. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, nagyapára, apósra, MÁTHÉ LÁSZLÓRA (várasfenesi nyugalmazott lelkipásztor), aki ma három éve távozott közülünk. Drága emléke örökre szívünkben él. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, SZABÓ LAJOS életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. március 4-én 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger ravatalozójánál.
Búcsúzik tőle fia Zoltán, menye Andrea és unokái Abigél és Nóra, a gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, MÉHES IBOLYA,
(született Varga Ibolya, budapesti, volt borsi lakos) életének 91. évében, hosszas betegség után, 2016. február 28-án megpihent. Temetése március 5-én, szombaton 14 órától lesz a borsi kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Fájó szívvel búcsúzik tőle gyászoló leánya Ibolya és unokái, valamint azok családja.

Címkék: