Gyászhírek 2016. március 31.

Gyászhírek 2016. március 31.
Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten vesz végső búcsút CIFRA PIROSKA tanárnőtől, a kiváló pedagógustól, nagyszerű embertől, aki tudásával és a diákok iránti elkötelezettségével évtizedeken át szolgálta a bihari magyar közösséget. Emlékét megőrizve ezúton fejezzük ki részvétünket szeretteinek.


Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kedves, volt kolleganőnk, Cifra Piroska tanárnő szeretteinek. Emlékét szívünkben megőrizzük. Az Ady Endre Líceum törtenelem tanárai.

*

„Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A feltámadás reménységében búcsúzunk Bottyán Gyula nyugalmazott lelkipásztor testvérünktől. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkaközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretve tisztelt BOTTYÁN GYULA bácsitól, mélyen együttérezve gyászoló családjával. Unokamenye Enikő és az apartések.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, MELINDÁNAK szeretett édesapja elhunyta felett érzett mély fájdalmában. A „Karaviem” munkaközössége.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS ERZSÉBET (Fugyi, szül. MÉSZÁROS) életének 81. évében, hosszú betegség után elhunyt. Utolsó útjára március 28-án kísértük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkban mellettünk voltak. Gyászoló leánya Erzsike, veje Feri, unokái Attila és Melinda, unokamenye Judit, unokaveje Zoli, dédunokái Viktória, Patrik és Dávid.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, KONCZ ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján. Szerető családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Szeretettel emlékezünk AMBRUS FERENCRE halálának tizenötödik évfordulóján. Most már megint nélküled jön el a tavasz, de bármilyen szép is lesz, nem lesz ugyanaz. Pihenj te drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Bánatos felesége és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra amikor a szeretett férj és édesapa,
PÉTER LÁSZLÓ (Mezötelegd) 25 éve búcsú nélkül eltávozott közülünk. „Könnyek csorognak végig arcunkon. Elmentél közülünk, hiányzol nagyon. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel. Nincs nyugalom, nincs békesség számunkra, semmi sincs ami téged pótolna. Egy fájó perc alatt elszállt a életed, itthagytál minket, akik téged szerettek. Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk. Bánatos felesége és lánya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FORIS ANDRÁS elhunyt. Temetése április 1-jén a városi kápolnából lesz 11 órakor. Felesége Erzsébet és fiai Attila és Tomi családjaikkal.

*

„Földi életünk valódi értékei a szeretet és a jóság, nem vesznek el, mert az Úristen örök érvényű értekként tartja őket számon.” CZENTYE IRINA, POPA NICOLAE, TRIG ELENA, CATRINA GHEORGHE, LANDEA AUREL. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki BARNA ERZSÉBETNEK, DEMETER LÁSZLÓNAK, DEMETER SÁNDORNAK ÉS DEMETER JÓZSEFNEK édesapjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A kisszántói, debreceni, érsemjéni munkaközösség.

*

„Elcsitult a szív mely értünk dobogott,/pihen a kéz, mely értünk dolgozot,t/számunkra te sosem leszel halott./Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, és anyós, CZENTYE IRÉNKE életének 60. évében elhunyt. Temetése ma 13 órakor a Hasas Kápolnából.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, CZENTYE IRÉNKÉTŐL Kati, férje Zoli és családjuk.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk CZENTYE IRÉNKÉTŐL „Nyugodj csendben, legyen álmod békés,/találj odafent örök boldogságot.” Búcsúzik tőle keresztlánya Tímea és párja Csaba.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett lányomtól, CZENTYE IRÉNKÉTŐL, aki rövid szenvedés után eltávozott az élők sorából. „Küzdöttél végig, míg erődből tellett,/élni akartál, de a halál nem kegyelmezett.” Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Örökké bánatos édesanyád.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, CZENTYE IRÉNKÉTŐL, akit 60 éves korában elragadott a kegyetlen halál. „Már nincs holnap, ennyi volt az élet,/Sirassatok csendben, és a szívetekben élek.” Gyászolja: testvére Sándor és felesége Éva.

*

Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a szeretett nagynénitől, CZENTYE IRÉNKÉTŐL, aki eltávozott szerettei köréből. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Búcsúzik tőle Claudia és párja Csaba.

*

Ma 25 éve veszítettem el szeretett gyermekeimet, GUY JULIKÁT és GUY JÓZSIKÁT (Mezőtelegd),
akiket nem tudok feledni. Szeretettel emlékezem rájuk, édesanyjuk.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GUI NORBERTNEK és családjának szeretett édesanyja, GUI MÁRIA elhunyta miatt. „Megpihent szíved, szemed álomra merült,/felszállt a lelked, angyalok közé került.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szabó András, Elvira és Jutka a családjaikkal.

*

Őszinte és megtört szívvel búcsúzunk anyatársunktól, a legdrágább édesanyától, feleségtől, anyóstól és nagymamától, GUI MÁRIÁTÓL (Nagyvárad), aki oly hirtelen, búcsú nélkül, csupán 58 évesen, itthagyta szerető családját. „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,/szerető jóságod nem fogjuk feledni./Mert elfelejteni téged, soha nem lehet,/de meg kell tanulnunk ezután, élni nélküled!” Drága NORBI és családod, fájdalmatokban osztozunk veletek! Menyasszonyod Brigitta, szülei Gyöngyi és Karcsi, valamint nagymamája Zsuzsika néni.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokahúgunktól, GUI MÁRIÁTÓL (szül. JOO). Ez úton is kívánunk megnyugvást a gyászoló családnak. Nyugodjál békében Marika. Nusi néni és Ildikó.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, LENTI SÁNDORTÓL, aki életének 64. évében, hosszú szenvedés után megpihent. Temetése március 31-én 14 órakor a szalárdi kápolnában.
A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, nagytiszteletű BOTTYÁN GYULA
a Réti Gyülekezet, nyugalmazott lelkipásztorának elhunyta alkalmából. Áldott emlékezést és vigasztalódást kívánunk.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára és nagyapára, LAKATOS JÁNOSRA, aki 2013. március 31-én hagyott itt bennünket. „Az évek múlnak, feledni nem lehet./Nagyon de nagyon hiányzol és nagyon rossz nélküled.” Örökké bánatos családja, gyermekei, unokái és menyei.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, KUNCSER ILONÁT (Szalárd) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel, fájdalmunkban osztoztak. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CIFRA PIROSKA (szül. KÖTELES PIROSKA) elhunyt. Temetése március 31-én, a Steinberger Kápolnából 13 órakor lesz. Fia János.