Gyászhírek 2016. március 3.

Gyászhírek 2016. március 3.
Harminchat szomorú év múlt el, mióta a Teremtő magához hívta 1979. március 3-án, OSVÁTH PECHY HAJNALKÁT, drága édesanyánkat, nagymamánkat. A volt Pechy Stúdió alapítója, tulajdonosa, tánctanárnő, koreográfus. Tanítványai híres művészek lettek. Mamikám nem fogunk elfelejteni soha! Nyugodj békében! Jutka, Tibi, Călin, Andy.


Fájó szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor huszonkét évvel ezelőtt – mindössze 16 évesen – a drága gyermek, a szeretett testvér, DÉRER BRUNÓ elhunyt. Semmi sem töltheti be azt a hatalmas űrt, amit a szeretett lény elvesztése okozott számunkra. Drága emlékét egy életen át megőrizzük. Drága Bruni, emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Egy életen át gyászoló édesanyja Liliana, édesapja Ferenc, testvére Beatrice.

*

Hét évvel ezelőtt kísértük utolsó útjára drága gyermekemet, a testvért, DÉRER VILMOST (Érmihályfalva). „Szívünkben ott leszel, amíg csak élünk ezen a világon, pihenj csendesen, ott ahol nincs már fájdalom”. Örökké emlékezünk rád: bánatos édesanyád, testvéred Éva és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagytatától, dédnagytatától,
GAJDOS IMRÉTŐL (Nagyszántó), aki életének 69. évében, hosszú betegség után, elhagyta e földi létet.
Temetése Nagyszántón 14 órakor a kápolnától. Búcsúzik tőle szerető felesége Erzsébet, lánya Erzsébet, veje József, három unokája: Tünde Péter és Edina, dédunokája Natália, dédiveje Attila, fia Lajos családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk gyermekünkre, IFJ. DEBRENTI BÁLINTRA (kémeri lakos) halálának 4. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem,/hanem amit szívünk hordoz némán, csendesen./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/örökké őrzöm emlékét!” Bánatos édesanyja Erzsébet, bátyja Pista Magyarországról és családja, nővére Vilma és családja, Piroska és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk, a ma 1 éve elhunyt ID. BALLA KÁROLYRA (élt 57 évet). „Bármerre járok, csak téged kereslek,/az emlékek mindenhol visszaköszönnek./Mióta küszködök csendben a magánnyal,/Álmatlan éjszakák sodornak álomvilágba./Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrzöm emlékedet.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk születésnapján PAPP PIROSKA GYÖNGYVÉRRE (szül. BRAUN PIROSKA).
„Szülői szívem bánatos tenger, fájdalma végtelen, soha nem nyugszik el. Nem tudjuk elfogadni, hogy a sors könyvében úgy volt megírva, miért a fiatalnak kellett meghalnia? Ezt a veszteséget nem lehet elfeledni soha.” Nyugodjon békében. Édesanyád és testvéred János.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, BERTA GYULÁTÓL, aki 70 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, március 3-án 14 órakor a síteri kápolnából. A gyászoló család.

*

Megrendülten és szomorú szívvel búcsúzunk kedves, volt kolléganőnktől és barátunktól,
ABRUDAN ÉVÁTÓL, aki súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Gizi, Erzsike, Kati és Gyula.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, MÁTYÁS JULIÁNNA (szül. SZABÓ)
94 éves korában elhunyt. Temetése 2016. március 5-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Lányai Kati és Vali, unokái Krisztina és Tünde, vejei Ernő és Józsi.

*

„Nincs a világon nagyobb fájdalom, mint egy rózsákkal borított sírhalom.” BERTA GYULA, MARC RODICA, POPA MIRCEA, CHIM MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki LAJCSINAK és a családnak EDIT elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Orbán Sándor és családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, GULYÁS ROZÁLIA
hosszas betegség után elhunyt. Temetése 2016. március 3-án, 11 órától lesz a Steinberger kápolnától.
Búcsúznak tőle gyermekei: Laci, Tibi és Emese, menyei: Móni és Móni, unokái: Petra, Dóri és Bettina.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, SZABÓ LAJOS életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. március 4-én 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger ravatalozójánál.
Búcsúzik tőle fia Zoltán, menye Andrea és unokái Abigél és Nóra, a gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, MÉHES IBOLYA,
(szül. Varga Ibolya, budapesti, volt borsi lakos) életének 91. évében hosszas betegség után, 2016. február 28-án megpihent. Fájó szívvel búcsúzik tőle gyászoló leánya Ibolya és unokái, valamint azok családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút nagybátyánktól, BERTA GYULÁTÓL (Síter). Berta Sándor és családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút nagybátyánktól, BERTA GYULÁTÓL (Síter). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Berta Béla és családja.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, nagyapától, LENGYEL BÉLÁTÓL
(Székelyhíd), akinek szíve életének 68. évében megszűnt dobogni. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.” Temetése folyó hó 3-án 15 órakor a székelyhídi temető kápolnájából. Búcsúzik tőle felesége, fia, lánya, menye, veje és drága unokája Roland.