Gyászhírek 2016. március 29.

Akt.:
Gyászhírek 2016. március 29.
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. NEMES ANDRÁSRA, aki 5 éve távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. Fia Bandi, menye Pirike, unokái Bandika és Brigitta, valamint dédunokája Áron.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjemre, NÓTI JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján.
Siratja felesége Borika, lánya Tünde és családja és húga Magdi családjával.

*

Fájdalommal emlékezem sógoromra, NÓTI JÓZSEFRE (volt mezőbikácsi lakos), aki már 4 éve itthagyott bennünket. Emlékét megőrizzük amíg élünk. Sógornője Ildikó, keresztlánya Renáta és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak, KUNCSER ILONA elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A nagyváradi kollégák.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagytatára, dédire, NOSZEK IMRÉRE, aki már egy éve eltávozott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Pali, Anikó, Árpi és Renáte.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre, nagyszülőkre, dédikre, akik búcsú nélkül távoztak közülünk, DEÁK EMMÁRA (szül. NAGY) halálának első évfordulóján és DEÁK ANDRÁSRA, aki 11 hónapja hunyt el. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! A gyászoló család.

*

Hálás szívvel emlékezünk a pótolhatatlan, szerető férjre, édesapára, apósra, nagytatára, déditatára,
PAPP SÁNDORRA (volt püspöki lakos) halálának első évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük: felesége Jolánka, lányai Joli és Éva, vejei Sanyi, Barna, unokái Erika, Gabriella, unokaveje Bandi és dédunokái Rebeka és Bandika.

*

Hosszú és nehéz szenvedés után eltávozott az élők sorából FODOR PIROSKA (szül. VARGA, Érolaszi).
Nyugodj békében! Menye Márta, unokája Csabi és eltartója Péter Évike.

*

Az élet fájdalmát letetted, nem fáj többé földi gyötrelem. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, FODOR PIROSKÁTÓL (szül. VARGA, Érolaszi). Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Testvére Lajos, unokahúga Éva és családja, Árpi és családja, valamint Kármen családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, MADOS LAJOSRA halálának első évfordulóján. Emléked örökre szívünkben él. Szerető családja.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki MOLNÁR TIBORNAK és családjának szeretett édesanyja, kedves lakónk, HEINTZINGER KATALIN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Silver Pro Bors Öregotthon munkaközössége.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH FERENCRE halálának 20. évfordulója alkalmából. Emlékét örökké megőrző felesége, fia, lánya, menye, veje és unokái.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy CREŢU AGNETA (szül. RITÓK ÁGNES) életének 60. évében hosszú betegség után elhunyt. Utolsó útjára március 28-án kísértük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkban mellettünk voltak. Gyászoló férje János, fia Liviu, menye Zsuzsa, unokái Raul és Vanda.

*

„Rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet.” Tíz éve, hogy elveszítettük a szeretett férjet, édesapát, apóst, nagyapát, ID. GY. OLÁH GYULÁT (Hegyközszentmiklós).
Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet, zokogva kértük: „Uram gyógyítsd Őt meg!” De a betegség erős volt, legyőzte testedet. Beteg tested megpihenni tért, nehéz volt, amit Ő megélt. Csendes a temető, nem jön felelet, arcomat mossák a könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok, rád emlékezem. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkbe zártuk drága emlékedet. Bánatos családja: felesége Emma, gyermekei Zsófi, Emi és Öcsi családjaikkal.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel, emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. IMRE SÁNDORRA (szül. Hegyközszáldobágy), aki ma két éve eltávozott közülünk. Bús a temető csendes suttogása. Ma kimegyek hozzád, ez maradt számomra. Pihensz a sírban csendesen, elfeledni téged nem fogunk sohasem. Bánatos felesége Erzsike, fia, menye, lánya, veje és három unokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, SÁNDOR MÁRIA halálának hat hónapos évfordulóján. „Nehéz dolog anyának lenni, / Hisz mint ő, nem szeret úgy senki. / Rajongnak bár sokan érted, / De csak édesanyád ért meg téged, / Te érted küzd, Te érted fárad, / ha meg is bántod jó anyádat / Ő mindig megbocsájt néked! Hibát is csak egyet követ el / Hogy meghal és itt hagy téged. „ Örökké bánatos lányod Ildikó és vejed Vili.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra amikor a szeretett feleség, SÁNDOR MÁRIA hat hónapja búcsú nélkül eltávozott közülünk. „Arca még mindig itt lebeg szemem előtt. / Igen most is határozottan látom őt. / Könny szökik szemembe, hogyha rá gondolok. / Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok. / Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon! / De ide már sosem térhetsz vissza, tudom. / Hiába várlak téged, talán jobban mint rég. / Az otthonod a végtelen csillagos ég. / Messze-messze tőlem, hozzám nem jöhetsz már. Nekem is mennem kell hát utamon tovább./ Az út, melynek végén remélem találkozom veled. / Szememben mindig élsz, sosem feledlek.” Megemlékezési gyászmise március 30-án, szerdán reggel 8 órakor a Szent László Templomban. Örökké gyászoló férje Jenő.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, PAPP JÁNOS
(Bihar) életének 90. évében rövid, de súlyos szenvedés után távozott imádott családja köréből. Szerettünket március 29-én kedden, d.u. 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a bihari katolikus kápolnából. Soha el nem múló fájdalommal drága emlékét szívünkben őrizzük. Szerető lánya Joli, veje Sanyi, imádott unokája Csaba és felesége Andrea.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, testvér, VARGA ZSIGMOND életének 58. évében betegség után elhunyt. Temetése kedden, március 29-én 14 órakor a püspöki kápolnában. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

*

Mérhetetlen fájdalommal szívünkben búcsúzunk a drága, jó édesapától, nagytatától, PAPP JÁNOSTÓL
(Bihar), aki rövid, de súlyos szenvedés után életének 90. évében elhunyt. . Drága szerettünk búcsúsztatása kedden, március 29-én d.u. 13 órakor a bihari katolikus kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzik unokája Erika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KISS családnak a szeretett édesapa, após, nagyapa, PAPP JÁNOS
(Bihar) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Pretab Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki KISS JOLINAK és családjának a szeretett édesapa, nagytata és após elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjék békében. Wagner Izabella.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy SZEPESI ISTVÁN festőművész, életének 85. évében elhunyt. Temetése március 30-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké gyászolják lányai Zita, Mónika, Tibor, unokái Levente, Attila, és felesége Emese, Barbara és férje Gábor.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, TOLVAI JULIÁNNA
életének 78. évében elhunyt. Szeretett halottunkat a biharpüspöki temetőben helyezzük végső nyugalomra 2016. március 29-én 12 órakor. A gyászoló család.

*

„Krisztus feltámadott! / Szűnjetek már bánatok! / Ti is nyomán járjatok, / Feltámadást várjatok!”
TOLVAY JULIANNA, SZEPESI ISTVÁN, BORUSZ ANNA ERZSÉBET, SZŐKE JOLÁN, CIUPA VASILE, CIUTA NICOLAE, RUJEA CRISTIAN FELIX, PERES IOAN, SAVA DUMITRU, BONDAR ROZALIA, DOBAI PETRU, BUNGAU FLORIAN, JUNIE ILEANA, POP TRAIAN, HERMAN ANA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Özv. JUNIE ILEANA
(szül. MÉSZÁROS ILONA) életének 90. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetése 2016. március 29-én, kedden 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei, a család.