Gyászhírek 2016. március 25.

Gyászhírek 2016. március 25.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunkat, Bodó Dóra Olgát (Bors) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.


Szomorú szívvel emlékezem édesanyámra, GRÓF DIANNÁRA, aki 6 hónapja tért örök nyugalomra. „Nagyon hiányzol, drága anyukám!” Szerető lányod Hajnalka.

*

Szomorú és mély fájdalommal emlékszem szeretett feleségemre, az anyára és nagymamára, GRÓF DIANA ERZSÉBETRE (szül. MÁTÉ DIANA), aki 6 hónapja adta vissza lelkét Teremtőjének. Soha el nem múló fájdalommal, férje Gróf Sándor.

*

Emlékezünk PAP KATALINRA és PAP MELINDÁRA haláluk 7. évfordulóján. Örökké gondolunk rátok.
A Pap család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága apára, férjre, ID. TIMÁR FERENCRE (Székelyhíd), aki 31 éve hagyott itt bennünket. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. A gyászoló család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk az imádott, drága nagyszülőkre, szülőkre, HORVÁTH KÁROLYRA, akit 6-án 11 éve rabolt el a kegyetlen halál és HORVÁTH TERÉZRE, aki ma 7 és fél éve örökre itthagyott minket. „Amíg éltetek, nagyon szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk. Szép volt veletek, szomorú nélkületek. Amíg csak élünk, siratunk titeket.” Nagyon hiányoztok! Örökké bánatos unokátok Évike, fiatok Karcsi és unokavejetek Józsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ANDRÁSRA aki már 12 éve, hogy hirtelen eltávozott. A szívünkben mindig élni fog. Pihenése legyen áldott. Bánatos felesége, gyermekei és unokája Dávid.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, IVAN FLORICÁRA (szül. URS). Emléke szívünkben örökké él. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, DUDOMA PIROSKÁRA (Bors), aki már 23 éve eltávozott közülünk. Gyászolják őt szerető férje Lajos, fia, lányai, unokái és dédunokái.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett anyatársamra, LACZIKÓ JOLÁNRA, aki 2 éve itthagyta szeretteit. Nyugodjon békében. Emlékét megőrzöm. Onodi Ida.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, LACZIKÓ JOLÁNRA (a Ruhagyár volt nyugdíjasa), aki ma 2 éve rövid betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés. Emlékét megőrizzük.
Férje, fia, menye, unokája, unokaveje, testvérei, sógornői családjukkal.

*

Búcsúzunk ismerősünktől, ROSSEL GABITÓL (szerelő), aki eltávozott az élők sorából. Ismerősei.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a drága férj, SZABÓ SÁNDOR IMRE (Bihar, élt 58 évet) 1 éve hirtelen itthagyott minket. „Bíztunk az Úr Istenben, / Hittünk a gyógyulásban, / És még reménykedtünk a csodában. / Egy múló perc alatt, elszállt az életed, / Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. / Megállt a szív, mely élni vágyott. / Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. / Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk / Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, / Nem haltál meg, csak aludni tértél.” Örökké bánatos felesége Rózsika.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága apára és nagyapára, SZABÓ SÁNDOR IMRÉRE
(Bihar, élt 58 évet). Szívet tépnek most az emlékek, / Egy éve még együtt voltunk veled, / Kórházi ágyadon fogtuk a kezed. / Remegve figyeltük élni vágyó tekinteted. / Nem többet, csak egy rövid imát rebegett el ajkad, / S ezáltal hisszük, hogy megbékéltél, / És Istennél örök nyugalomra leltél. Ez a vigasztalásunk: „A lélek él, és találkozunk.” Szerető leánya Tünde, veje Dávid, unokái Kamilla és Sanyika.

*

„Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. / Csak egy van, ami a sírig vezet, / Szívünkben az örök emlékezet.” Fájó szívvel emlékezünk nővéremre, FÜRTÖS RÓZÁRA (Bihar),
aki 4 éve távozott el közülünk, és fiára, SZABÓ SÁNDOR IMRÉRE (Bihar), aki 1 éve nincs közöttünk. Nyugodjanak békében! Húga és nagynénje Margit, sógora Gyuszi, leányuk Editke és családja Barandról.

*

„Ez volna minden? Életünk csak abból állna, ami látható, megtapasztalható és kiszámítható? Ezen kívül semmi más sem létezne?” BARTHA SÁNDOR, DEMETER JÁNOS, AVRAM MARGARETA CLARA,
CRETIU AGNETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (la Capătul Drumukui) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, SCHMIEDT EDUÁRDRA halálának 9. évfordulóján. Az idő múlik, feledni nem lehet, de a remény mely éltet, hogy majd találkozom veled. Nyugodjál békében!
Nagyon beteg feleséged (Anyuci).

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, NOSZEK IMRÉRE halálának első évfordulóján: 2016. március 28-án. Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. Őrködj álma felett édes Istenem, oltalmad alatt csendesen pihenjen! Emlékezik rá lánya Éva, veje Sanyi, unokája Mónika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, MEDVÉS JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. Emléked örökre megőrizzük, nyugodj békében! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve utolsó útjára kísértük LŐRINCZ KÁROLYT. Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, vigyáz sírodra szerető családod. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos öcséd Sanyi és neje.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAUL ISTVÁNRA (Nagyvárad) halálának első évfordulóján.
„Emlékezés virágot viszünk sírodra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Téged elfeledni soha nem lehet,
Csak tovább élni az életet nélküled.”
Bánatos felesége Etelka és a család.

*

Szomorú, de szívünkben hívő szeretetteljes reménységgel emlékezünk a két évvel ezelőtt elhunyt
BOTTYÁN LUJZÁRA. Szeretettel gondol reá a család minden tagja, éppen úgy mint sok őt tisztelő ismerőse. Él szívünkben a hívő reménység, hogy „Akár élünk akár halunk az Úréi vagyunk.” (Pál. Rom. 14,8) Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk TAMÁS-PÉTER MÁRIÁRA, a hű feleségre, pótolhatatlan édesanyára, aki 20 éve távozott szomorú szívvel, fiatalon az élők sorából, Isten akaratából. „Szerettem volna még élni. Sokat imádkoztunk, hittünk, reménykedtünk, Mindhiába, meg se hallgattál, És a halálnak adtál!” Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédire, ÖZV. HANYI ANTALNÉRA (MANCI néni,) aki 5 éve pihen a mezőbaji temetőben. Nyugodjon békében! Lányai Magdi és Anikó, és családjaik.

*

Szívünkben örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, PRINYI SÁNDORRA (Biharfélegyháza), akinek jóságos szíve ma 10 éve megszünt dobogni. Búcsúztam volna tőletek, de időm már nem engedte, csak szívem súgta, Isten veletek. Nem vársz már mindket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál minket, akik téged szerettek. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a bánatot csak az élők érzik. Az élet csendben megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át. A temető csendje ad neked nyugalmat, emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető feleséged, lányod, menyed, vejed, unokáid és dédunokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk testvéremre halálának második évfordulóján, a Budapesten elhunyt BALOGH GYÖRGYRE (a Lemnul volt dolgozója). Nyugodjon békében! Gyászolja bánatos nővére Katika, sógorod Lajcsi, valamint a Budapesten élő családja és a Folticska család.

*

Szomorúan búcsúzunk KUNCSER ILONA nyugalmazott szalárdi tanítónőtől. Őszinte részvétünk családjának. Volt kollégái Nagyváradról.

*

Szomorú szívvel emlékezünk SZÁSZ GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Felesége, gyermekei és unokája.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk évfolyamtársunktól, KUNCSER ILONÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az Újvári család.

*

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, BARTHA SÁNDOR
(volt szobafestő) életének 74. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2016. március 26-án, déli 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja. Elérhetőség: +36-30/943-7378.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett férjemre, VARGA MIKIRE. Hat hónapja már, hogy hozzád a temetőbe járunk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Hiányzol nagyon, soha nem feledünk, emléked örökké él bennünk.
Szerető feleséged, öt gyermeked, azoknak párjai és unokáid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, KUNCSER RITÁNAK a szeretett édesanya, KUNCSER ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A szalárdi Polgármesteri Hivatal munkaközössége és a helyi tanács.

*

Megtört szívvel emlékezem drága testvéremre, GYÖRGY MÁRTÁRA, aki ma négy éve hirtelen elment. Nyugodj békében! Szerető testvéred Éva.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt, szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KARIKÁS ANDRÁSRA.
Múlik az idő, de lelkünkben vihar tombol,
Mióta elveszítettünk életünkben gyász honol.
Minket úgy szerettél, ahogy már nem lehet,
Mert az ember egyedi, pótolni nem lehet.
Mikor a csillagok fénye ragyog az égen,
Szemeid csillogása ég szeretteid szemében.
Mert egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon még érted ég.
Még fáj és örökké így is marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad!
Szomorú szívvel emlékezik rá bánatos felesége Erzsike, lánya Erzsike, veje Józsi, unokája Krisztián. Nyugodj békében!

*

Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, GRÓF MÁTÉ DIANA ERZSÉBETRE, aki hat hónapja távozott el közülünk.
Bennem él arcod, meleg tekinteted,
Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet.
Egy a reményem, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozok veled.
Én tudom, hogy te valahol vársz engemet.
Bánatos édesanyád.

*

Örök fájdalommal a lelkünkben emlékezünk elhunyt szerettünkre, SZABÓ BÉLÁRA (Hegyközcsatár),
aki 6 hónapja hagyott itt bennünket.
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Téged elfelejteni nem lehet,
Csak muszály az életet élni nélküled.
Nem halljuk hangod, nem látjuk az arcod,
Hiába szólítunk, te már azt nem hallod.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
Örökké szerető családod: feleséged Baba, leányod Kati, vejed Józsi és egyetlen unokád Dóra.