Gyászhírek 2016. március 23.

Gyászhírek 2016. március 23.
MARCU BERTA szeretteinek a húsvéti feltámadás reménységével teljes vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthonának vezetősége és lakói. „Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eséstől”. (Zsoltár 116, 7-8).


Fájó szívvel emlékezünk drága testvérünkre, NYAKÓ JÁNOSRA (Ottomány), aki 6 hónapja hirtelen itthagyott bennünket. ,,Megpihent szíved, szemed álomra merült, felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, csillagként ragyogsz, igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz”. Soha el nem felejtik őt testvérei és azok családtagjai.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett nagynéni, MARCU BERTA életének 86. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, március 24-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Unokaöccse Csongor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TENZINEK és VILMOSNAK a szeretett édesapa, após elhunyta felett érzett mély gyászukban. Ildikó és Vilmos.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a hat hónapja elhunyt szerettünkre, NYAKÓ JÁNOSRA (Ottomány).
„Úgy lennél jó, ahogy voltál… / Csak lennél,… csak volnál!” Emléked örökké él szívünkben. Bánatos családod.

*

Mélységes fájdalomtól megtörve tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após, ÁCS SÁNDOR
hosszan tartó, súlyos szenvedés után, 81 éves korában örökre megpihent. Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. március 23-án 12 órakor lesz a városi temető Steinberger kápolnájában, a református egyház szertartása szerint. Áldott emléke örökké szívünkben él. A gyászoló család.

*

„Szomorúbb lett a föld, s fakóbb az ég színe. Egy szív állt meg örökre. Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen, a drága férjem sírja felett arany fénye legyen! Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, GYÖRFI JÓZSEFRE (élt 57 évet), aki ma 12 éve hagyott itt minket. „Bármerre járok, csak téged kereslek, az emlékek mindenhol visszaköszönnek. Mióta küszködök csendben a magánnyal, álmatlan éjszakák sodornak az álomvilágba. De bármerre vagy, a csoda te maradsz, én keresni foglak, mert az idő nekem is szalad. Hogy elmondjam mennyire szeretlek, hisz vágyódom utánad, épp ezért kereslek. Nyugodj békében, mi sohasem felejtünk el téged! Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neked. Örökké gyászoló felesége Magdi, gyermekei Magdika, Józsika és Ildikó, veje Attila, unokái Norbika és Nikolett, menye Mihaela, sógornője Ibolya, egyetlen keresztlánya Ibici és férje Cipri.

*

„Jöttél, majd halk léptekkel elmentél, mint a föld átutazó vendége. Honnan? Hova? Csak annyit tudunk, hogy Isten kezéből Isten kezében.” VAS KÁROLY, VECON ECATERINA, GSCHEDER MARIA,
HOFER PETRU, MARCUTIU AURELIAN DACIAN, MARCU BERTA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, LIUC ENIKŐRE (Rév) halálának első évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása, / Ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. / Pihensz sírodban örökre, csendesen, / Elfeledni téged nem fogunk sohasem. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.” Örökké bánatos férjed Öcsi, lányod Aliz és fiad Levente.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága gyermekünk,
LIUC ENIKŐ (élt 49 évet) egy éve, örökre itthagyott bennünket.
Hiányod éget, sajog, fáj, lelked velünk van, az arcunkhoz simul.
Lábunk önkéntelenül is a sírodhoz indul,
Visznek ők hozzád, nem néznek semerre,
Csak a temetőbe, a te drága nyughelyedre.
Sajnos már ott sem találkozhatunk veled.
S ha véget érnek a próbák, a földi harcok,
Megint megtaláljuk kedves arcod,
ott hol nem választ el semmi,
és soha többé nem kell búcsút venni.
Örökké vigasztalhatatlan szüleid, testvéred és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, SZABÓ SÁNDOR életének 72. évében csendesen megpihent. Temetése március 23-án, ma 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Ilona.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SOÓS NELLIRE,
aki 6 éve távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben! Férje Gyuszi, fia Zsolti, menye Panni, unokái Balázs, Zsófi és Ákos.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre, KOVÁCS ILONÁRA
(Érszöllős), és ID. KOVÁCS BÉLÁRA haláluk 5. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Szeretteik.

*

Fájdalommal tudatom, hogy a szeretett apa, nagyapa, CZENTYE GYÖRGY 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 23-án, ma 13 órától a városi ravatalozóból. Nyugodjék békében!
Gyászolja lánya Benkő Éva, veje, unokája Gabika és 3 dédunokája, Denisa, Oliver, Ármin.

*

Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal, ismerőssel, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk, ID. BÉRES ISTVÁN életének 93. évében elhunyt. Temetése 2016. március 23-án 13 órától lesz a mezőbaji kápolnától. Búcsúznak tőle gyermekei, veje, menye, unokái és dédunokái.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, VILIDÁR ILONÁT utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak. A Vilidár család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, PIPÓ MAGDOLNA ERZSÉBET egy éve búcsú nélkül eltávozott közülünk. „Könnyek csorognak végig arcunkon. Elmentél tőlünk, hiányzol nagyon. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Nincs nyugalom, nincs békesség számunkra, semmi sincs ami téged pótolna. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál minket, akik téged szerettek. Emléked örökre itt van velünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk.” Férjed Öcsi, lányaid Magdi, Melinda, fiad Sanyi, vejeid Karcsi, Robi, unokáid Vivi, Evelin és Robika.