Gyászhírek 2016. március 2.

Gyászhírek 2016. március 2.
Ma 4 éve, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO. Elmentél tőlünk egy korai tavaszi napon, / Búcsúzni sem volt alkalom, / Álmaidra vigyáznak az angyalok, / Lelked az égben csillagként ragyog. Nyugodj békében. Sokat gondolnak reád szerető szüleid, szerető leányod Renáta, húgod Krisztina és családja Németországból, öcséd Csaba és családja Szentmártonból, bátyád Jancsi Magyarországról és nagynénéd Zsófika.


Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a HANSÁGI családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, HANSÁGI MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten adjon az elhunytnak csendes nyugodalmat a gyászoló családnak pedig vigasztalást. Az Ardelean és Dacz család.

*
.
BÁTORI JÓZSEF (Szalárd) Sírva, zokogva emlékezünk arra a nagyon szomorú napra, amikor 10 éve, hogy itthagyott bennünket búcsú nélkül a jó testvér. Tiéd a csend a nyugalom, miénk a bánat, fájdalom, nagyon fáj, mindig is így marad, nem vagy feledve soha. Mert akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred. Három bánatos testvéred és azok családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett
SZEGEDI LÁSZLÓ búcsúztatásán részt vettek, és osztoztak mély gyászunkban. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSERŐS JULIKA és családja mély fájdalmában a szeretett férj és édesapa, CSERŐS VINCE elvesztése miatt. Szabó Otilia és Mihály.

*

„Lelked mint a fehér galamb, / Csendesen messzire szállt. / Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.” GULYÁS ROZÁLIA, TAMÁS IMRE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak szerettük, GULYÁS ROZÁLIA
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nővére Irén és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybátya, TAMÁS IMRE életének 79. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése március 2-án, szerdán 14 órakor a biharpüspöki kápolnából.
A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem fejezem ki az egész családnak szerettük, DR. SZILÁGYI EDIT elvesztésekor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Dr. Ráskai család.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától és feleségtől,
ARANKA MARINOIUTÓL. Emlékét örökre szívünkben örizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokatestvérünktől, MARINOIU ARANKÁTÓL (szül. ALMÁSI),
aki rövid, de súlyos szenvedés után örökre megpihent. Temetése március 2-án 15 órakor a szentjánosi kápolnából lesz. Soha nem felejtünk el, akik szerettünk: Gyöngyi, Ilie, Adişor, valamint a Kiss család Csokalyról.

*

Ugyanolyan mély fájdalommal emlékezem önfeláldozó édesanyámra, BĂRHOATĂ IRÉNKÉRE
halálának második évfordulóján. Isten nyugosztalja! Vigasztalhatatlan lánya, Babi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, MOLNÁR JÓZSEFRE (volt mentősofőr)
halálának 30. évfordulója alkalmából. Szerető felesége és családja.

*

Szeretettel emlékezünk NAGY VERONIKÁRA (szül. RÁCZ PANNA, Bihar) halálának 1 évfordulóján. Nyugodj békében szeretteid között! Icuka és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk JUHÁSZ BARNÁRA, aki 23 éve, és JUHÁSZ MÁRIÁRA, aki 4 éve hagyott itt minket. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk mélyen, csendesen.” Gyászolják őket két lánya, veje és két unokája.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat, BRÁVÁCZ ROZÁLIÁT utolsó útjára kísérték és fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család.

*

Jézus mondja: „Akit nekem ad az Atya, az mind hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37) Kegyelettel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 1 éve kísértük utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát, apóst és nagyapát, KOVÁCS BALÁZST (Kügypuszta). Nélküled semmi nem olyan mint régen,/Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szivében,/idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Akik szívből szeretnek, nem felednek téged./Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,/Vigyáz sírodra szerető családod./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A Jóisten örködjön pihenésed felett.”
Örökké gyászoló feleséged Ilonka, lányod Kati, fiad Tibor, menyed Tünde, unokáid: Csaba, barátnője Raluca, Zsolt, Gergő és barátnője Brigitta.

*

„Újra eljött a nap mely szívünkben fájó emlék maradt.” GYARMATI IMRE (Nagyszántó 1958–2006)
„Temető kapuja szélesre van tárva,/útjait naponta sok-sok ember járja./Van aki virágot, mécsest visz kezében,/Olyan is, ki bánatot szomorú szívében./Tíz éve már, hogy ezt az utat járjuk,/megnyugvást lelkünkben még most sem találtunk./Sírod előtt állunk, talán te is látod,/Körülötted van szerető családod.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos szüleid, feleséged és szerető fiad.

*

Emlékezzünk NAGY VERONIKÁRA (Panna néni). „Ezen a napon minden más,/újra mélyen érint meg a gyász./Nincs már velünk együtt,/kit ismertünk vagy szerettünk,/Ma lélekben újra együtt lehetünk./Eszembe jutnak az együtt töltött napok,/Fülembe újra megcsendül a hangod./Szinte látom minden mozdulatod,/nem is tudhatod mennyire fáj hiányod./Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/ezek a fények világítsanak neked./Örök világosságban, békességben nyugodj,/soha el nem felejtünk, biztosan tudod!” Csaba és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagytatától, dédnagytatától,
GAJDOS IMRÉTŐL (Nagyszántó), aki életének 69. évében, hosszú betegség után elhagyta e földi létet.
Temetése Nagyszántón 14 órakor a kápolnától. Búcsúzik tőle szerető felesége Erzsébet, lánya Erzsébet, veje József, három unokája: Tünde, Péter és Edina, dédunokája Natália, dédiveje Attila, fia Lajos családjával.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SZABÓ LAJOS (térképész) hirtelen távozott közülünk életének 74. évében. Hamvait 2016. március 4-én, pénteken 15 órakor, a Steinberger kápolnából indulva adjuk vissza a földnek. Béke poraira! Megrendült családja.