Gyászhírek 2016. március 18.

Gyászhírek 2016. március 18.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Vilidár Ilona, a szeretett anya, nagymama, rokon, barát életének 75. évében súlyos szenvedés után megpihent. Temetése március 19-én, szombaton 13 órakor lesz a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló lánya Andrea, fia Attila, unokái Vivien és István.


Mély fájdalommal szívemben búcsúzom szeretett rokonomtól, VILIDÁR ILONÁTÓL, kinek váratlan halála mélyen megdöbbentett. Drága emléke a szívemben örökké élni fog. Őszinte együttérzésem a gyászoló családdal. Gábor Kati.

*

Sok szeretettel és mély fájdalommal búcsúzunk sógornőnktől és nagynénénktől, VILIDÁR ILONÁTÓL
(szül. SZILÁGYI). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle Jakab István, felesége Marika és a gyerekek.

*

Sok szeretettel és mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett VILIDÁR ILONÁTÓL. Molnár Jancsi és Guszti.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógornőmtől, VILIDÁR ILONÁTÓL (szül. SZILÁGYI). Szívünkben emlékét örökre megőrizzük. Vilidár Lajos, leánya Kati, veje Pali, az unokák Csaba és Tamás.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KÓTI BORINAK és családjának szeretett bátyja,
DR. VIDA LÁSZLÓ elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Barátai, Laci és Magdi.

*

Szerető emlékezéssel búcsúzunk DR. VIDA LÁSZLÓ fogorvostól. Nyugodjon békében! Kollégái az I. Komplexből.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, TÓTH ERZSÉBETRE (szül. BEDE) halálának ötödik évfordulóján. „Kölcsön adtad nekünk Uram! / És ő a mi boldogságunk volt. / Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, / De fájdalommal teli szívvel. / Köszönjük neked Uram, / Hogy ő a mienk volt és az is marad, / Mert aki szerettei szívében él, / Az nem hal meg soha, / Csak távol marad.” Emlékét őrzi bánatos férje Gábor, fia Gabi, lánya Erzsike, menye Rozi, veje Jani, unokái: Ádám, Robi és Ági.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a 2 éve elhunyt ID. SZVEDOVICS SÁNDORRA. Az őt soha nem feledő családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, NAGY ERZSÉBETRE
(KÖTELES, Gyanta) halálának első évfordulóján. Lánya Ica, veje Zsiga, unokája Laci, unokamenye Edit, dédunokája Lacika.

*

Fájdalmas szívvel, keserves lélekkel emlékezünk minden nap drága gyermekünkre, BALOG ÉVA-GYÖNGYIRE, aki egy éve virágvasárnap hagyott itt minket. Összetörve a bánat terhe alatt siratunk minden nap, idézzük szavaid, tetteid, köztünk vagy, nem feledünk soha. Aludj virágok közt, álmod legyen csendes, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Sírodnál megállva, felzokog az ajkunk, mert mi téged feledni soha nem tudunk. Örökké bánatos édesanyád, édesapád.

*

Nagy szívfájdalommal emlékezünk minden nap édesanyámra, anyósomra, BALOG ÉVA-GYÖNGYIRE,
aki egy éve hagyott itt, Istenre és nagyszüleinkre bízva minket. Anyuci! Te, itt vagy most is velünk. Könnyes szemmel mindig rád emlékezünk. Tudom, hogy onnan fentről vigyázol reánk, s hallod érted felszálló imánk. Imánkkal üzenjük neked, éltet a remény, hogy majd egyszer találkozunk veled. Szívünkben örökké él emléked, áldott legyen örökös pihenésed. Szerető gyermeked Renate és férje Tudor.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó testvérre, keresztapára, BÁTHORI FERENCRE
(Bihar), aki ma 3 éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Húga és keresztlánya.

*

Fájó szívvel emlékezünk WÄCHTER NUSIKÁRA halálának 7. évfordulóján. Soha nem hal meg, akit szeretünk, szívünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Bánatos családja.

*

Újra eljött a nap mely szívünkben fájó emlék marad. Ma 10 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett férj, apa, nagyapa, MÉSZÁROS GÁBOR (GABI). Minden virág beszél, amit sírodra teszünk, minden virág elmondja, mennyire szerettünk. Hiába teszünk sírodra virágot, eltemettük veled az egész világot.
Bánatos feleséged és szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, ZSÓFI ÁRPÁDRA (Éradony) halálának 5. évfordulóján. Csak a tested nincs velünk, de csukott szemünk mögül felvillan szelíd mosolyod, és még mindig itt lebeg körülöttünk néhány itthagyott szavad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rád testvéred Gyuszi és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. VIDA LÁSZLÓ március 9-én, 72. életévében Budapesten elhunyt. Temetése Budapesten. Nyugodjon békében. Gyászoló testvére és családja.

*

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézs. 43,1) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, SZEBENI MÁRIA NOÉMI néhai Szebeni István, volt Nagyvárad csillagvárosi református lelkipásztor özvegye, 94 éves korában hazaköltözött Teremtő Urához. Temetése 2016. március 19-én, szombaton 12 órakor lesz a Nagyvárad Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

„Ne félj, mert neveden szólítottalak. Te az enyém vagy.” NAGY ENDRE, BARA IOAN, POP IULIANA, SABOU IOSIF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy óh Isten mindörökké!” (Zsolt. 73,26) Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, NAGY ÁGNESRE (szül. ZALÁNYI, Nagyszántó)
halálának első évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világod! Reménykedünk, hogy a fájdalmak útja a mennyországba vezet, ahol Isten letörli a fájó könnyeket. Nyugodj békében, a boldog feltámadás reménysége alatt! A lélek él, találkozunk! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább apára, nagyapára, apósra, sógorra, keresztapára, DROBNYÁK MIHÁLYRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, sógornője Ildi, keresztfia Attila.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk drága gyermekemre, SZAPPANOS MÁRIÁRA (szül. ÖTVÖS, Kisszántó), akit 1 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. „Könnyek csorognak végig arcunkon, Mióta elmentél, hiányzol nagyon. Emléked itt van velünk, El nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Csillaggá váltál, barangolsz az égen, Gyere mifelénk is, úgy mint régen. Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, Tekints le az érted fájó, fájdalmas szívekre.” A te szíved nem fáj, de a miénk vérzik, A fájdalmat az élők érzik. Beléptél a kapun Isten hajlékába, Légy ott is vidám, fenn a mennyországban. Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, Isten áldja meg porladó hamvadat! Halálod, míg élünk, fájó emlék marad. Emlékezik rá édesanyja és fia Sándor és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, TÖRÖK MIHÁLYRA (Élesd) halálának első évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra és nagybácsira, ID. BALAJTI JÓZSEF FERENCRE,
akit 2 éve kísértünk utolsó útjára.
„Hozzád már a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra tehetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmad nem zavarja senki.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
Nem vagy feledve soha,
A szívünkben örökké megmaradsz.”
Szerető testvéreid Erzsi, Kati, sógoraid Imi, Sanyi és családjaik.

*

Fájó szívvel, tisztelettel emlékezem drága nővéremre, SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. TÖRÖK), akit már 1 hosszú éve ölel át a borsi temető csendje. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emlékedet. Nyugodj békében, drága lélek!” Húga Kati és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ IRÉNKE (TÖRÖK, Bors) egy éve búcsú nélkül eltávozott közülünk.
„Könnyek csorognak végig arcunkon,
Elmentél tőlünk, hiányzol nagyon.
Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Nincs nyugalom, nincs békesség számunkra,
Semmi sincs ami téged pótolna.
Egy fájó perc alatt elszállt az életed,
Itthagytál minket, akik téged szerettek.
Emléked örökre itt van velünk,
Amíg élünk, te is itt élsz velünk.”
Férjed Kálmán, lányod Gyöngyi, Zoli és Zsanett.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. TÖRÖK, Bors). „Egy évvel ezelőtt egy márciusi napon, kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. Egy váratlan pillanat megállította szívedet, melyben nem volt más, mint jóság és szeretet. Te aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. Téged elfeledni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket.” Emléked örökké szívünkben őrizzük és soha el nem feledünk. Lányod Éva, vejed Sanyi és unokád Arnold.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, BALÁZS JÓZSEF volt baptista lelkipásztor jóságos szíve, életének 81. évében megszűnt dobogni és visszaadta lelkét Teremtő Istenének, azzal a hittel, hogy: „Tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25) Temetése március 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. Örökre szeretünk drága édesapánk! Gyermekeid: Hortenzia, Tibor, Adina, Dóra és családjaik.

*

Ma hat hete hogy a szeretett édesanya és nagymama, GOZARIU MARIA MAGDOLNA (szül. OZSVATH)
elhunyt. Béke poraira! Örökké szerető fia István és unokája Merci.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 7 éve itt hagyva szeretteit távozott az élők soraiból MAKSAI MAGDOLNA (szül. VAS). „Köszönjük neked Uram, Hogy ő a miénk volt és az is marad, Mert aki él szerettei szívében, Az nem hal meg csak távol van.” Drága lényét, önzetlen jóságát és szeretetét nem feledjük soha. Emlékezik rá fia Tibor és családja, férje Árpád, nővére Ila, bátyja Gyuri, öccse Zoltán.

*

„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simítjuk már őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó két szemed,
Marad a csend,
Mindent köszönünk neked.”
Szomorú hat hét telt el azóta, hogy utolsó földi útjára kísértük a szeretett édesanyát, anyós és nagymamát, ÖZV. CSÁKI SÁNDORNÉ szül. SZILÁGYI ETELKÁT. Lénye pótolhatatlan. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos, gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a NAGY családnak (Mezőtelegd) a szeretett édesapa, férj, após és nagyapa, ID. NAGY ENDRE (élt 87 évet) elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Özv. Nyíri Józsefné és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, ID. NAGY ENDRE (Mezőtelegd)
életének 87. évében elhunyt. Temetése március 18-án, pénteken 14 órától lesz a mezőtelegdi kápolnából.
Szerető felesége Manyi, fiai Endre és Zoltán és azok családjai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk halálának 2. évfrodulóján szeretett testvérünkre, BARTA LAJOSRA.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük Testvérei Ibi, Erzsike, Kati és sógora Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján szeretett apámra, a nagyapára és dédapára, BARTA LAJOSRA, szeretete és jósága szívünkben örökké megmarad. Lánya Edit, unokája Jani és férje Gigi, dédunokája Carina.

*

Szomorúan emlékezünk az 1 éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, Özv. NAGY ERZSÉBETRE (szül. KÖTELES, Gyanta, élt 69 évet) Emléke szívünkben örökké él! Lánya Éva, veje Puiu, unokája Gabi, unokamenye Melinda és imádott dédunokája Dávidka.

*

Fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk a jó testvérre, nagybácsira, BÁTORI FERENCRE
(Bihar) halálának 3. évfordulóján, akit el nem felejtünk és emlékezünk reá. A gyászoló család.

*

Nagy bánattal teli hat hónap telt el, mióta itthagyott minket szerető férjem, VÖLGYESI TIBOR.
Fájó szívvel gondolunk rá, és sohasem feledjük. Felesége, lánya és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, Id. DEMJÁN FERENCRE
(Örvénd) halálának első évfordulóján. Emlékünkben örökké élni fog. Szerettei.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, keresztanyára, nagynénire, SZAPPANOS MARIKÁRA (szül. ÖTVÖS) halálának első évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/valakit keresünk, aki nincs már./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünkben örök a fájdalom és a szeretet./De ő nekünk sosem lesz halott,/mert a jók örökké élnek mint a csillagok.” Örökké bánatos húga Éva, férje Gyula, keresztlánya Timea, férje Norbi, kislányuk Petra, unokaöccse Gergő.