Gyászhírek 2016. március 17.

Gyászhírek 2016. március 17.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága gyermekemet, HATVANI GYÖRGYÖT búcsúztatták. Virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló édesanyja, lánya, testvére és a család.

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk drága, imádott, egyetlen gyermekünkre, KISS LAJOS NORBERTRE, aki 9 éve, 24 éves korában itthagyott bennünket.
Szívünkben dobban a gyászos fájdalom,
Nem vagy itt velünk, ez fáj nagyon.
Te voltál nekünk a biztató remény.
Múlik az idő, a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny naponta kicsordul.
Egy szál gyertya, amely lassan végig ég,
Egy élet, amely egy perc alatt véget ért.
Pótolhatatlan, szép lényed szívünkbe zárva hordozzuk. Áldott legyen pihenésed! Téged örökké szerető édesanyád, édesapád.

*

Titkon szívemre csendes béke száll,/amint sírjánál lehajtom fejem./Nem ragadta el végleg a halál,/hisz bennem él, míg rá emlékezem.” Szívemben mély fájdalommal emlékezem szeretett bátyámra,
SZARKA GYULÁRA halálának 2. évfordulóján. Bánatos húga Icu.

*

„Ma is úgy mint régen, Ő volna a végső menedékem.
Minden ami fáj, szívem tépi, elpanaszolnám sorra néki.
S fejem vállára hajtanám, ha élne még az édesapám.”
Fájó szívvel emlékezünk KERTÉSZ VIKTORRA halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott!
Felesége Anna, lánya Gizella, veje Tibor.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. PETRI IMRÉRE (Hegyközújlak), akit ma 2 éve kísértünk utolsó útjára. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, fia, menye, unokái.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a SZILÁGYI családnak a szeretett fiú, férj, apa, nagyapa, ID. SZILÁGYI ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Szilágyi Géza, Gizike és családjuk.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték szeretett halottunkat, LEMÉNYI SÁNDORT és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, KIS MAGDOLNA
(BONDOR) életének 79. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése pénteken, március 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és anyósra, BUDA MÁRIÁRA halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott. A szerető család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, KOVÁCS MÁRIA életének 78. évében elhunyt. Temetése március 18-án, pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Megemlékezés édesanyámról, DÉCSI ÉVÁRÓL halálának 1. évfordulóján, édesapámról, DÉCSI SÁNDORRÓL halálának 3. évfordulóján. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Szívünk minden szeretetével emlékezünk drága szüleimre. Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom. Sírjukra szálljon áldás és nyugalom. Emléküket őrzi bánatos fia Laci és menye Hajni.

*

„A vég kezdet is” (Jel. 21) SZEBENI MÁRIA, COSTEA VARVOARA, POP GAVIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Sohasem panaszkodtál, pedig nagyon beteg voltál, csak a családodra gondoltál, hogy nekünk szomorúságot ne okozzál. Fogtuk a kezed, bíztunk, reménykedtünk, talán szeretetünkkel megmenthetünk. Te nem haltál meg, mindig velünk leszel, ha majd csillagod ránk ragyog, érezned kell, úgy élünk, ahogy te akarod.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYARI GYULA 83 éves korában elhunyt. Temetése 2016. március 18-án 14 órakor lesz az érbogyoszlói temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban osztoznak, utolsó útjára elkísérik, sírjára a szeretet virágait elhelyezik. A gyászoló család.