Gyászhírek 2016. március 16.

Gyászhírek 2016. március 16.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NT Rákosi Jenő esperesnek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Nt. RÁKOSI JENŐ érmelléki esperes-lelkipásztornak és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, Igazgatótanácsa és munkatársai.

*

Fájó szívvel örök szeretettel emlékezem páromra, SÁNDOR GIZELLÁRA halálának 6. hónapján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Férje Laci.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, KOVÁCS MÁRIA (szül. MIKLÓS)
életének 78. évében elhunyt. Temetése március 18-án, pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága nagybátyánkra, CSER JÓZSEFRE (Szentjános, élt 92 évet), aki 6 hete hirtelen itthagyott bennünket. „Megpihent szíved, szemed álomra merült, felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz, igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz.” Szereteted, jóságod nem feledjük soha. Unokahúga Kati, családja Janika, Kati és István.

*

„Ha Isten életre hívott egy embert, akkor nem hagyja őt visszahullani a semmibe, hanem örök életet ajándékoz neki.” KIS MAGDOLNA, COTCA IOSIF, TARAU ILEANA, BODONEA MARIA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték szeretett testvérünket, HUTAI IMRÉT
és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett nagyapára, ID. HASZNOSI BÉLÁRA, akinek március 16-án van halálának 11. évfordulója. Bánatos unokája Móni.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve elvesztettük a legdrágább feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát, KIRÁLY ÉVA MÁRIÁT (Szalárd). Emléke szívünkben örökké él. A bánatos család.

*

Örökké tartó gyásszal emlékezem azokra a kibírhatatlan, fájdalmas napokra, drága, jó férjem és fiaim halálára. ID. BÖSZE EMIL (30 éve), BÖSZE SÁNDOR (23 éve), IFJ. BÖSZE EMIL ma 3 éve dobbant utolsót szívük. Bánatom gyógyíthatatlan! Feleség és édesanya.

*

„Ahogy múlnak az évek, egyre jobban fájnak az emlékek.” Szomorú szívvel emlékezem halálának 10. évfordulóján NAGY GYULÁRA (Nagyvárad, élt 64 évet). „Az élet csendben megy tovább,/emléked megmarad egy életen át.” Pihenésed legyen békés, nyugodt! Kegyelettel: Eta.