Gyászhírek 2016. március 11.

Gyászhírek 2016. március 11.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH MARGIT 78 éves korában elhunyt. Temetése szombaton 13 órakor Nagyszalontán, a városi ravatalozóból lesz. A gyászoló család.

„Istenem, kérlek hozd vissza csak egy kósza pillanatra, mert azt akarom hinni, hogy majd itt maradna. Kérlek, hozd vissza, csak, hogy átöleljem még egyszer, mert azt akarom hinni, hogy majd ettől ébred fel.’’ Elvesztésed 1. évfordulóján TÓTH KRISZTINA virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged már nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg velünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk! Keresztszüleid, Imike, Rita, Grétike, Husi, Lori és Jázmin.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, ID. SZÁSZ GYULÁRA (Hegyközpályi) halálának 10. évfordulója alkalmából. Soha nem múló fájdalommal emlékezik reá fia, lánya és azok családjai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér, rokon, ID. HOSSU IULIU
(GYUSZI) rövid, de súlyos szenvedés után, életének 82. évében földi küldetése végéhez ért. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 14-én, hétfőn 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében!
Felesége Juci, fia Gyula és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága Édesanyánk, MADOS ILONA, 71 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, március 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Szerető lányai Ildikó és Hajnalka, vejei Liviu és Tibor, unokái Livike, Tibike és Gergő.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, SZVEDOVICS MARGITRA (MANCIKA) halálának harmadik évfordulóján. Férje János és családja.

*

Szomorú három év telt el amióta elveszítettük szerettünket, SZŰCS SÁNDORT (SZÖCSKE).
Hiányát érezzük minden nap. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Emlékezünk még feleségére,
ÖZV. SZŰCS ERZSÉBETRE (szül. NAGY), aki március 7-én töltötte volna 66. életévét. Nyugodjanak békében! Emlékezik leányuk Beti, unokájuk Gergő, vejük Jóska, özv. Szűcs Ágota, valamint a Bakonyi és Macsinga család.

*

Hogy egy szülő milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonnal, ismerőssel, jó baráttal, hogy a szeretett
CZIBULÁK ILONA MÁRIA 60. életévében elhunyt. Drága halottunkat folyó év március 11-én 14 órától a biharpüspöki temetőben helyezzük örök nyugalomra. Búcsúzik tőle szeretett fia Gyurika.

*

Sok szeretettel és mély fájdalommal búcsúzunk sógornőnktől, CZIBULÁK ILONÁTÓL, aki 2016. március 8-án türelemmel viselt betegség után, 60 évesen itthagyott bennünket. „Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon hiányzol és rossz lesz nélküled.” Nyugodj békében! Örökké bánatos sógornője Frizer Juliana, lányai Amálka és Tünde családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, MOLNÁR IRÉNRE (Hegyközcsatár). Egész életedben szorgalmasan éltél, itt kellett hagynod amiért küzdöttél. Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más csak jóság és szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk drága férjemre, MOGYORÓSSY ISTVÁN (PÖTYI) nyug. színművészre. Emléke legyen áldott! Felesége, fia, menye, unokái, húga, a barátok, szomszédok.

*

Huszonhárom éve lesz vasárnap, hogy a drága gyermek, testvér, BAJKÓ CSABA LÁSZLÓ örökre elment. Pihenj békében, legyen szép az álmod, soha nem felejt szerető családod! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, TIMAR JÓZSEFRE 6 hete elhunytának. Élettársa Rózsika, lánya Hajnika, 2 unokája, veje Gyuszi.

*

Az emlékezéshez nem kell emlék, hanem szeretet, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagytatára, KASZIBA FERENCZRE halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a 21 éve elhunyt ARANY LÁSZLÓRA, és a 9 éve elhunyt
ARANY KATALINRA. Emlékezik édesanyja, három gyermekük, két unokájuk.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a 27 éve elhunyt SZABÓ JÓZSEFRE (Kárásztelek).
Emlékezik reá őt soha nem feledő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk POSZTOS ISTVÁNRA, a férje, apára, nagyapára, apósra, aki 5 éve nincs közöttünk. Az idő gyorsan elszállt felettünk, a bánat a fájdalom örökké megmarad, mindig veled leszünk, az idő bárhogy is halad. Nyugodj békében. Szerető, bánatos feleséged Irma, fiaid István, Sándor, menyeid Rózsika, Márta, unokáid Olika, Norbi, Dávid.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága, jó szüleimre, TENKEI IMRÉRE halálának 34. évfordulóján, illetve
TENKEI JULIÁNNÁRA halálának 24. évfordulóján. Drága, jó apukám és anyukám ajándék helyett ma virágot veszek, otthonotok helyett a temetőbe megyek. Könnyes szemmel, megtört szívvel gondolok rátok, emléketek legyen örökké áldott. Örökké szerető kisebbik lányotok Annuska.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak FERENCZ MÁRIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Lázár Öcsi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek HUTAI ELISZABETÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa, HUTAI IMRE elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Carrefour Era Cassa munkaközössége.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki sógornőnknek, GUIAS ILDIKÓNAK és családjának a szeretett édesanyja. az anyós és nagymama halála miatt érzett fájdalmukban. Gyászukban osztozik Guias Ferenc és családja.

*

Együttérzéssel osztozunk menyünkkel, GUIAS ILDIKÓVAL és családjával a szeretett édesanya, anyós és nagymama, MADOS ILONA, anyatársunk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Adjon neki a jó Isten örök nyugalmat, a családnak erőt és vigasztalódást. Mély, őszinte részvéttel a Guias család.

*

Őszinte együttérzésemet fejezem ki GUIAS ILDIKÓNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Botos Éva.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GUIAS ILDIKÓNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Lucskai – Cinca István és Olimpia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GUIAS ILDIKÓNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A SAO – Team Kft. vezetősége.

*

Fájó szívvel emlékezünk OPREÁN ADRIÁNÁRA, a drága gyermekre, testvérre, egy hűséges társra. Drága kicsi Ádikám! Már őt éve annak, hogy elmentél. Őt év néha csak egy pillanat, máskor pedig egy örökkévalóság. Rövid időt adott a sors kettőnknek, de leginkább neked. Nagyon hamar elmentél. De azért a kevés idő gazdag volt élményekben és szeretetben. Emlékszel még? Bűbájos álom, de szép volt, szép volt, de szép. Nyugodj békén, drága kicsi ÁDIKÁM! Nagyon szeretlek és nagyon hiányzol.
A te Palikád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, gyermek és testvér, HUTAI IMRE életének 54. évében elhunyt. Temetése pénteken lesz március 11-én, a Steinberger kápolnából 15 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„A szívünket megérintő emlékek sohasem merülnek feledésbe.” HUTAI IMRE, BALOGH MARGIT, MADOS ILONA,SĂRARU GHEORGHE, DĂRĂŞTEAN EVA, ANCA IOAN, Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

ÁGYI LAJOS (Szalárd) 20 éve nincs velünk. Mint ember, férj, apa, nagyapa tiszteletre méltó, csodálatos volt. Emléke velünk, bennünk él. Isten nyugtassa békében! A család.

*

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, JAKAB ILONÁRA halálának 30. évfordulóján. Gyermekei Ibolyka, Irénke és Öcsi.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédinagymamára, anyósra, SZILÁGYI EMÍLIÁRA (szül. SANYÓ, Biharszentjános)
halálának 1. évfordulóján. Örökké bánatos lánya Emike, fia Dezső, veje Karcsi, menye Éva, unokái Erika, Bernadett, Mátyás, unokaveje Attila, dédunokái Márk és Nóri.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, dédimamára,
SZILÁGYI EMÍLIA (Biharszentjános), aki 1 éve búcsú nélkül itthagyott bennünket. Szerető férje Dezső.

*

Örök fájdalommal a lelkünkben emlékezünk a hat hónapja elhunyt szerettünkre, LOVÁSZ GÁBORRA.
„Úgy lennél jó, ahogy voltál… csak lennél…, csak volnál./Mert életünk csak veled volt szép és teljes.”
A bánatos, szerető családod.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki barátnőmnek, BOROS ELVIRÁNAK, KARCSINAK és EMESÉNEK a szeretett édesanya, nagymama és anyós hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Magdi és Kinga.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, ismerősnek, barátnak, valamint mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat, BIHARI ZOLTÁN (Bihar) utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a 2 éve elhunyt feleségre, anyára, nagymamára, PÉNZES IBOLYÁRA. „Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha ott áll az ajtónk előtt./Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj e kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát, hol vagy, nélküled üres a világ!/Várunk ha nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, ott leszünk veled./Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott, örök pihenésed.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, MÉSZÁROS VILMOSRA (motortekercselő) halálának 9. évfordulóján. Szerető felesége Ibolya.

*

„Az élet ajándék volt, és egyre erősödő szeretet maradt utána.” Szomorúan emlékezünk rád MOSZORJÁK ATTILA (MOSZI, 1975–2010). Szerető kisfiad Dániel, szüleid, öcséd Zoltán és felesége Nati.

*

Emlékezzünk TÓTH KRISZTINÁRA, aki 1 éve hagyott itt bennünket. „Szíved pihen, a miénk vérzik,/a fájdalmat csak az élők érzik./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok./ Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél./Amíg csak élünk, rád emlékezünk./Az együtt töltött időt nem feledjük,/lélekben mindig itt leszel velünk./Fájó szívünk fel-fel zokog érted./Örökké szeretni fogunk téged.” Összetört szívű édesanyád, testvéred Sanyi, sógornőd Bogi és keresztlányod Antónia.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH KRISZTINÁRA (szül. PÁL), aki 1 éve itthagyott bennünket. „Nélküled semmi nem olyan mint régen,/fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/akik szívből szeretnek, nem felednek téged./Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,/vigyáz sírodra szerető családod./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/a Jóisten őrködjön pihenésed felett.”
Örökké szerető családod férjed Sanyi, leányod Alexandra és apósod.