Gyászhírek 2016. március 1.

Gyászhírek 2016. március 1.
Hálát adunk Istennek, hogy röpke három évre – mint nyáját – reá bízott minket. Nagy dolog: Krisztus követe lenni,/ Nagy dolog: Ég és Föld között feszülni (Lukátsi Vilma). A tisztelendő, CSILIK JÁNOS, aki ezt a feszülést vállalta, mosolyogva biztatóan azokban az időkben is és most is. Akinek a legfontosabb a hívei lelke volt. Emléke legyen áldott! A Hegyköztótteleki Egyházközösség.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, KOZMA SÁNDORT utolsó útjára elkísérték, jó szavaikkal bánatunkat enyhítették. Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, soha nem feledünk. Bánatos lányai, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, SZENTYOBBI OLGÁTÓL,
aki életének 82. évében elhunyt. Temetése március 1-jén 15 órától a városi kápolnából. Drága emlékét szívünkben örizzük! Búcsúzik tőle fia Lajos, menye Gabi és unokája Vivienne.

*

Pihenjen békén nyughelyén. Bár elfáradt, a bánat fájó, bénultan siratom őt, drága édesanyámat! Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, az anyós és nagymama, SZENTYOBBI OLGA
82 éves korában elhunyt. Temetése március 1-jén 15 órakor a városi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Marika, veje Miklós, unokája Edina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a kedves nagynénitől, SZENTYOBBI OLGÁTÓL Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Varga László és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MOLNÁR JULIKÁNAK és családjának édesanyja,
SZENTYOBBI OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Codeus család.

*

Őszinte részvétünk JULIKÁNAK édesanyja, SZENTYOBBI OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Vuskán és Tőkés család Veresegyháza.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, BRÁVÁCZ ROZÁLIA (Hegyközpályi) életének 63. évében elhunyt. Lelked remélem békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkben örízünk, s ameddig élünk, soha nem feledünk. Temetése március 1-jén 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. Őt sírig sirató fia Öcsi, menye Ibi, unokája Gergő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, BRÁVÁCZ ROZÁLIA (Hegyközpályi)
búcsú nélkül itthagyott bennünket.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
amikor már abban sem, legalább a csodában.
Szívünkkel, lelkünkkel imádkoztunk érted,
Tartson meg az Isten sokáig még téged.
De a kiméletlen, súlyos betegség nem kegyelmezett.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk segíteni, hiába próbáltunk.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki el nem vehet.
Nyugodj békében! Őt örökké sirató lánya Jutka és családja.

*

Szomorú szívvel értesültünk volt osztálytársunk, LENGYEL BÉLA (Székelyhíd) haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az 1966-ban végzett volt osztálytársai.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, BRÁVÁCZ ROZÁLIA (élt 63 évet) rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt.
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jajszót, nem sok, annyit nem mondtál,
A betegség miatt szólni sem tudtál.
Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet,
Zokogva kértük „Uram, gyógyítsd Őt meg!”
De a betegség erős volt, legyőzte testedet,
Hosszas küzdelemmel itthagytál bennünket.
Hosszú útra mentél, már nem lehetünk veled,
A jó Isten áldja meg drága emlékedet!”
Őt örökké sirató lánya Anikó, veje Imi, unokái Szinti és Kevin.

*

Fájdalommal szívemben tudatom, hogy szeretett édesanyám, BRÁVÁCZ ROZÁLIA életének 63. évében elhunyt. Nem sokat kértem, csak hogy gyógyuljon meg és élje át azt velünk, amit ő már nem élhet meg. Küzdött, még tudott, még volt ereje, de a végzet őt is utolérte. Elmentél némán, szüntelen keresünk, bocsáss meg, hogy nem segíthettünk. Felnézek a csillagokra és megsúgom nekik, mondjátok el neki „Soha nem feledünk!”. Temetése március 1-jén 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. Őt örökké sirató leánya Éva, veje Bobu, unokái Szandi és Cristi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokaöccstől és unokatestvértől, MAGYARI SÁNDORTÓL.
Nagybátyja Miska és felesége Margit, unokatestvére Andi és nagynénje Mariska.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Marcus Tullius Cicero). A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége és munkatársai őszinte részvéttel osztoznak Jonuczás Mária, Edina és Miklós fájdalmában, a szeretett édesanya, nagymama és anyós elhunyta miatt érzett fájdalmában.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. TÓTH ISTVÁNNÉ (szül. GECSEI ANNA) 85 éves korában elhunyt. Temetése 2016. március 1-jén 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja unokája István, menye Marika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VARGA JÓZSEFRE, aki ma 18 éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökké őrizzük szívünkben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége, fiai és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, MEDVÉSSY TIBOR ANDRÁSRA
(Szalárd) halálának 31. évfordulóján és MEDVÉSSY JOLÁNRA halálának 2. évfordulóján. Emlékük szívünkben mindig élni fog. A bánatos család.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki ERDEI ÉVÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, NAGY MÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
A biharpüspöki római katolikus egyházközség plébánosa és hívei.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BERECZKI ANDRÁSRA, (szül. Kémer) halálának 2. évfordulóján.
„Bús a temető csendes suttogása,
Mi kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra.
Két éve a temetőt járjuk, de megnyugvást soha nem találunk.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Könnyes az út amely sírodhoz vezet,
Isten áldja meg drága emlékedet!”
Örökké bánatos felesége Piroska, lánya Ibolya, fia Andris, menye Julianna, veje Attila, unokája Brigitta, nővére Jolán és családja.

*

Megtört szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános),
akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Szívünkben emléke örökké élni fog. Bánatos édesanyád és édesapád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, keresztapára és nagybácsira, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános), akit 6 hónapja kísértünk utolsó útjára.
„Hozzád már a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmad nem zavarja senki.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
Nem vagy feledve soha,
A szívünkben örökre megmaradsz.”
Nyugodj békében! Szerető testvéred és családja.

*

Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,
És mindig könny szökik szemünkbe.
Rögös volt az út, mely neked jutott,
Számunkra te soha nem leszel halott.
Megtört szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA
(Biharszenjános), aki hat hónapja örökre megpihent. Azóta keresünk, de nem vagy már sehol, és mégis itt vagy velünk… mindig… valahol. Mert örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad. Ha el is mentél, itt leszel velem… mindig… titkon… észrevétlen. Fájó szívvel emlékezik rá felesége Ibolya, lánya Brigi, veje Irving, imádott unokái Urving és Christopher.

*

Együttérzésünket fejezzük ki KRISZTÁNAK és a gyászoló családnak édesanyja, CÂMPEANU ANTÓNIA
elvesztése miatt. Dita és Lia.

*

Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik velünk együtt éreztek hozzátartozónk, LAJOS KÁROLY
(Bors) elvesztése miatt érzett fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Az élet fájdalmát letettem, nem fáj többé a földi gyötrelem. Most hozzám hajolt megváltó Jézusom és magához vette megfáradt lelkemet. Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, BRÁVÁCZ ROZÁLIA
súlyos betegség után 63 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőled testvéred Margit, sógorod Imre és családjaik.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívemben búcsúzom a szeretett testvértől, BRÁVÁCZ ROZÁLIÁTÓL
(élt 63 évet, Hegyközpályi). „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Velünk leszel nyáron, a virágok illatában, ősszel a levelek sóhajtásában, télen a didergő fákban, tavasszal a nyíló orgonákban.” Nyugodj békében, drága lélek! Búcsúzik tőle húga Erzsi és sógora Gyula, gyemekeik Dia és Gabi családjaikkal.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MARINOIU AURICA (szül. ALMÁSI ARANKA) türelemmel viselt hosszú betegség után 64. életévében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól folyó év március 2-án 15 órakor veszünk végső búcsút a biharszentjánosi ravatalozóból. Emléke szívünkben él. Erdei József és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, MARINOIU AURICA (szül. ALMÁSI) életének 64. évében türelemmel viselt, hosszú szenvedés után csendesen megpihent, visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése folyó hó 2-án 15 órakor a szentjánosi temető kápolnájából. Búcsúzik tőled szerető nővéred Joli.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MAGYARI családnak a szeretett férj és apa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Lokodi család.

*

A messze idegenben imára kulcsolom mindkét kezem és az édesapámra emlékezem, halálának 22 éves évfordulóján BIRÓ SÁNDORRA (gépkocsivezető). Ennyi év távlatából mai is felteszem magamnak a kérdést, Istenem miért is kellett elmennem, és hagytam őt úgy el, kit úgy szerettem. A sok jótanácsot amit kaptam tőled, mind megfogadom és megpróbálok élni becsületesen az emberek között. Összetört szívvel őrzöm emlékedet. Istvánka.

*

Szomorú szívvel emlékezünk haláluk évfordulóján a szerető szülőkre, férjre és édesapára, BIRÓ ISTVÁNNÉRA (41 éve), BIRÓ ISTVÁNRA (34 éve), BIRÓ SÁNDORRA (22 éve). Egy sóhaj ami nem sok jelezte, hogy az ő földi útjai befejeződtek. Az Úr hívó szavára beléptek az örök hazába. Az örök világosság fényeskedjen nekik. Örök álmukat őrizze csend és nyugalom. Kegyeletteljes szeretettel emlékezik reájuk szerető családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre és édesapára, BERKE PAULRA,
aki 3 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké megmarad. Gyászoló családja: felesége Argentina, lánya Cristina és férje Mircea.

*

„Elfeledni téged nem lehet, / Csak megtanulni élni nélküled.” Szomorú négy év telt el azóta, amióta a szeretett fiunk, KISS DÁVID GYULA (Margitta, élt 20 évet) örök álmát alussza a margittai temető csendjében. Az emléked itt van velünk, el nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Őrködj Istenem örök nyugalma felett! Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rá megtört szívű édesanyja és nagymamája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér és rokon, ÖZV. SCHUPITER TERÉZIA (szül. DEÁK) életének 88. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, március 2-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lánya Anikó, unokái Csilla és Zsolt, unokamenye Annamária.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, MÁTÉ LAJOS (Szentjános) temetésén megjelentek, koszorúikkal és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

„Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.” SCHUPITER TERÉZIA, PINTILIE ION, DUMBRAVEANU AUREL, ZAHARIEA ŞTEFAN, AVRAM MARIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.