Gyászhírek 2016. május 31.

Gyászhírek 2016. május 31.
Mélyen együtt érzünk MÁTYÁS ATTILA evangélikus lelkész úrral szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi Evangélikus Óvoda munkaközössége és szülői közössége.

„Bennünk alszik a Világod,
mit örökre itt hagytál.
Bennünk él már minden álmod,
mit még meg nem álmodtál.
Bennünk ég a fájdalom,
mi hiányodból fakad.
Bennünk lüktet minden szó,
mi elhagyta ajkadat.”​
RUTTKAI RUDOLF (Mezőtelegd) két éve távozott az örökkévalóságba. Szeretettel emlékezik rá felesége Ilu, lányai Éva és Judith, vejei Miklós és Nicu, valamint unokái Zsófia, Camelia és Zsombor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nagytiszteletű MÁTYÁS ATTILA családjának, a szeretett édesapa, após és nagyapa, MÁTYÁS ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében!
Varga Csaba és családja.

*

A Nagyváradi Zsidó hitközség vezetősége és tagjai nevében részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római Katolikus püspökségnek és gyászoló családnak EXC. TEMPFLI JÓZSEF nyug. megyés püspök elhunyta alkalmából.

*

Megrendüléssel vettük tudomásul EXC. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök elhunytát. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak.
Dull József családja Nagyváradról és Amerikából.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagyapától, KIS ADOLFTÓL, aki életének 76. évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, június 1-jén 14 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Isten nyugtassa békében. Gyászolják bánatos felesége Böske, lánya Enikő, unokája Timike és volt veje Gyuri.

*

„A halál életünk kísérője.” (1 Kor 15) HEBRISTEAN DOREL, GHENTIU VERONICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és apától, POKOL GÁBORTÓL (Székelyhíd). Temetése kedden 16 órakor. „Hogy egy szülő és egy férj milyen drága kincs,/azt csak az tudja, akinek már nincs./Hiába borul rád a temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökké.” Búcsúzik tőle felesége Gyöngyi, lánya Anikó, veje Zoltán és a rokonok.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor itthagytatok bennünket IFJ. GESZTI FERENC (1 éve),
ID. GESZTI FERENC (3 éve). „Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyunk,/Hiszen minden nap az égen ragyogunk./Ha szép idő van és kék az ég,/Jusson eszetekbe a sok szép emlék./Ha ránk gondoltok, soha ne sírjatok,/Inkább a szép dolgokon kacagjatok./Ha telihold van, az értetek ragyog,/S azt jelenti, hogy boldogok vagyunk./Ha hulló csillag száll az éjféli égen,/Akkor mondjatok egy imát értünk./Mi is mondunk értetek, hogy boldog lehessen a szívetek./Ha ránk gondoltok, soha ne sírjatok,/Hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk.” Gyászoló családjuk és minden hozzátartozójuk.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. LOVAS GÁBORRA (Hegyközcsatár, született Diószeg) halálának 3. évfordulóján. „Velünk vagy a nyíló orgonákban,/Nyáron a virágok illatában, ősszel a levelek sóhajában./Télen a didergő fákban.” Emléked őrzi szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, KOZMA DÁNIELRE (Tóti) halálának 30. évfordulóján. Gyászoló felesége Ilonka, fia Dániel és felesége, lánya Éva és férje, unokái Melike, Zsolt, Anita, dédunokája Zsófia.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk szeretteinkre, a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, BALOGH KÁLMÁNRA aki 5 éve távozott közülünk. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető testvérre, keresztanyára, PRINYI OLGÁRA, aki 6 hónapja váratlanul hagyott itt bennünket. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, És mi örökké őrizzük őket!” Testvérei Ilonka, Jóska és azok családjai.

*

„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.” (II Kor. 5:1) Fájdalmas szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagyapától, ZIMA ZSIGMONDTÓL, aki életének 75. évében hirtelen elhunyt. Temetése május 31-én 15 órakor a kügypusztai temetőben. Búcsúznak tőle: felesége, gyermekei, menye, unokái.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, SZABÓ JOLÁN (nyug. tanítónő), hosszú szenvedés után, május 25-én elhunyt. Hamvait kedden, május 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a tenkei református temetőben. Gyászoló fia, Zoltán.