Gyászhírek 2016. május 30.

Gyászhírek 2016. május 30.
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk Exc. Tempfli József nyugalmazott megyés püspöktől. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. A Nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség tagjai.


A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége részvétét fejezi ki a családnak, a bihari katolikus egyházmegyének, Nagyvárad katolikus híveinek TEMPFLI JÓZSEF püspök halálának alkalmából. Legyen áldott az emléke az intézményünket alapító Pro Universitate Partium Alapítvány egykori tagjának.

*

Megrendüléssel értesültünk EXC. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római-Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak. Dr. Ritli László, ifj. Ritli László és a Pallag család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre és keresztapára, IFJ. HUSZÁR GÉZÁRA
(élt 42 évet) halálának 14. évfordulóján. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Nézd fenn az égen, hogy ragyognak a csillagok. Hullnak a könnyeink, tudod, hogy fáj nagyon. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk? Csak annyit mondanánk: hiányzol nagyon! Nyugodj békében! Emléked legyen áldott! Örökké bánatos szüleid, húgod és keresztgyermekeid Szabina, Tamás és felesége Kinga.

*

Szívünk tiszta fájdalmával búcsúzunk szerető testvéremtől, GÁL PIROSKÁTÓ,L akit 71 éves korában rabolt el a kegyetlen halál. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának. Testvére Vince és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, BARTOS JÁNOSRA, akit 8 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugodj békében! Felesége, gyermekei, unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki RÁKSI ERZSÉBETNEK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BIRO MARGARETTA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Nagyváradi Olaszi Ref. Nőszövetség.

*

Ma két éve annak a szomorú napnak, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után 60 évesen elhunyt drága feleségem, ERDEI ILONA (Érmihályfalva). Egy jajszó, annyit sem mondtál. Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Kórházi ágyadon fogtam a kezed remegve, figyeltem élni vágyó tekinteted. De a betegség erős volt, legyőzte testedet. Küzdöttel, de már nem lehetett, a csend ölelt át és a szeretet. Semmi mást nem akart ő csak élni még. Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlem senki, soha el nem vehet. Tudom, hogy nem jöhetsz, mégis mindég várlak. Szerető férjed Vili.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk rád, EPERJESY ŞTEFAN, drága édesapám, aki 69 évesen itthagytál. Azóta szomorú 6 hónap telt el. Nincsenek szavak, hogy miért kellett így történnie, soha nem fogom megérteni. Miért van az, hogy nincs tovább? Hiába várni, mert nem jössz, az élet sok küzdelmet és szenvedést adott. Küzdöttél, még tudtál ,még volt erőd. Hosszú útra mentél nélkülem, de a csillagok vezetik utad nélkülem. Bocsáss meg. Örökké szeretni foglak, drága édesapám. Nyugodj békében. Leányod Ildi, unokád Toni.

*

Fájó szívvel emlékezünk MOLNÁR ANDRÁSRA (BANDI) halálának 3. évfordulóján. „Ő már ott van ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek./Örökké őrizzük őket.” Emlékét őrzi édesanyja, felesége Valika, lánya Anita.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és a most már dédmamára is, HALÁSZ ERZSÉBETRE halálának 11. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Örök az arcod, nem száll el szavad,/Minden mosolyod a lelkünkben marad.”
Áldott legyen emléked! Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, ID. RICHTER JÓZSEFRE
(Bors) halálának 2. évfordulóján. „A napok múlnak, a hónapok telnek,/De akit szerettünk, azt nem feledjük soha.” Nyugodjál békében! A gyászoló család.

*

Istenem, elfogadom a halált bármikor, bárhol, bárhogyan küldöd is nekem. GANDTNER VIKTÓRIA,
DR. ELTHES LADISLAU LUDOVIC, FILIMON VASILE, PRECUP DIMITRIE, HOPITEA AUREL,
FLUTUR SILVIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft Non-Stop Temetkezési Vállalat.

*

Örök búcsút veszek tőled drága édesanyám, GANDTNER VIKTÓRIA. Utolsó utadra kísérlek ma téged, hosszú szenvedésednek vége. Kimondhatatlan a fájdalom amit érzek, fel nem foghatom, hogy örökre elragadt tőlem a halál. Érthetetlenül állok én, nem tudok mit tenni, olyan mély az űr amit érzek csak a keserűség az ami maradt nekem. Emléked örökké megőrzöm, szívembe zárom. „Olyan szomorú mindig csak egyedül lenni, édesanyamát mindenütt keresni.” A te szerető lányod Viktória (a te Babucid).

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesanya, GANDTNER VIKTÓRIA hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. Leánya Babuci.

*

Fájó szívvel búcsúzom tőled drága testvérem, GANDTNER VIKTÓRIA. Szívünkben örökké élni fogsz.
A te nővéred Juci.

*

Megtőrt szívvel búcsúzom tőled drága húgom, GANDTNER VIKTÓRIA Soha el nem feledünk. Pityu.