Gyászhírek 2016. május 3.

Gyászhírek 2016. május 3.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, DUMA IDA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója) türelemmel viselt, hosszas, súlyos betegség után 80 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2016. május 3-án, kedden 15 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emlékét megőrizzük, a jó Isten vigyázza örök álmát! Gyászoló családja.


Osztozunk volt kollégánk, DUMA ISTVÁN fájdalmában, most amikor utolsó útjára kíséri szeretett feleségét. A jó Isten nyugtassa békében! Őszinte részvéttel a munkatársak a Russmedia Press Kft-től, a reklám és apróhirdetés osztály.

*

Együttérzéssel és őszinte részvéttel állunk dalnoktársunk, DUMA ISTVÁN mellett felesége, DUMA IDA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten adjon csendes pihenést az elhunytnak és vigasztalódást a családnak. A Váradi Dalnokok.

*

Isten hazahívó kegyelmében bízva és azt elfogadva tudatjuk, hogy szerettünk, VARSÁNYI RUDOLFNÉ
(szül. Szűcs Márta Erzsébet) lelkipásztor-feleség és kántor, életének 82. esztendejében rövid, de súlyos szenvedés után megpihent. Az istentiszteleti szolgálatra május 3-án, kedden du. 2 órakor kerül sor a várad-velencei református templomban. Hamvait másnap, szerdán du. 3 órakor a magyargoroszlói temetőkertben helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, hogy a részvétnyilvánítók csak egy szál virággal fejezzék ki kegyeletüket. „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Filippi 1, 21)
Szerettei: férje, fia, lánya, menye, veje, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, ASZALÓS SÁNDORRA (Értarcsa), halálának 30. évfordulóján és
ASZALÓS MATILDRA halálának közelgő 7. évfordulóján. Leányuk Ottilia, vejük Mihály, unokájuk Andrea és családja.

*

„Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,/ De te a szívünkben élsz mindörökké.” Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett, drága gyermekre, unokára, testvérre, STEIN ANGÉLA BERNADETTRE (BERNÁTH, Bihar) aki 1 éve itthagyott minket.
„Szemed volt a jóság, őszinte csillogás,
Érzékeny lelkedben sok volt az aggódás.
Egy célod volt, családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Elvesztettük pótolhatatlan szép lényed,
De naponta velünk él minden szavad,
Drága, kedves nevetésed.
Jutalmad legyen örök boldogság a mennyben,
Maradjon meg szép emléked
Mindnyájunk szívében.”
Drága Angikánk, nagyon hiányzol! Örökké szeretünk Apa és Anya, a te drága Nanikád, testvéred Attila és párja Csilla, keresztfiad Attici és Jázminka.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága unokámra, ANGIKÁMRA halálának 1. évfordulóján.
Volt valaki, akit nagyon szerettem,
De már nincs velünk, elveszítettem.
Azt a kedves szívét soha nem feledem,
Most a sírodnál rád emlékezem.
Gyermekednek te rólad mesélek,
Csak jót, mert rosszat nem tudok.
Te vagy nekem az örök angyalom,
És az maradsz, drága Angikám!
Összetört szívű Magdus mamád.

*

Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihent a mennyben. Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt MATEUŢ ANARA. „Bármennyi nap, hónap vagy év teljen el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el.” A Rogojan és a Mateuţ család.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, DUMA IDÁTÓL (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója,) aki 80 évesen, türelemmel viselt, hosszas betegség után megtért Teremtőjéhez. Utolsó útjára 2016. május 3-án, kedden 15 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolja leánya Ida, unokái Timea, Dániel és annak párja Valéria.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, OLÁH LAJOSRA (Hegyközpályi), aki ma 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. „Bús a temető csendes suttogása, / Ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. / Pihensz sírodban örökre, csendesen, / Feledni téged nem fogunk sohasem. / Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”
Örökké bánatos feleséged, fiaid és családjaik.

*

„Ahogy múlnak az évek, egyre jobban fájnak az emlékek.” Szomorú szívvel emlékezünk halálának 12. évfordulóján ÖRÖSI ILONÁRA (Hegyközszentmiklós). „Az élet csendben megy tovább, emléked megmarad egy életen át.” Pihenésed legyen békés, nyugodt! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 20 éve szeretett testvérünk, SZILÁGYI ILONA (szül. BORZÁSI, Berettyószéplak) eltávozott. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Nyugodj békében! Őt soha el nem felejtő testvérei Erzsike és családja, Irmuska és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZILÁGYI ILONÁRA
(szül. BORZÁSI, Berettyószéplak), aki 20 éve örökre itthagyott bennünket. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökre megmarad emléked! Nyugodj békességben, drága lélek!
Férje Sanyi, fia Sándorka, menye Mariana, unokái Cristi és Alexandra.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 6 éve elhunyt ID. MILCEVICI ZOLTÁNRA.
„Keressük minden nap, de nincs már sehol,
Gondolatban mégis mindig itt van valahol.
Talán egy napsugárban, vagy egy csillagban az égen,
Mi most is várjuk ugyanúgy mint valamikor régen.”
Örökké gyászolja felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk FODOR EDINÁRA halálának 10. évfordulóján, és CZOKA MÁRIÁRA halálának 16. évfordulóján. „Csendes a temető nem jön a felelet,/Arcomat mossák a keserű könnyek./Egy a remény, mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozom veletek.” Örökké gyászoló nagymama és édesanya, testvér és gyermek, Laci.

*

Könnyekkel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk az imádott édesanyára, feleségre, SZÜCZ ÉVÁRA (szül. KIS, Érmihályfalva), kinek jóságos szíve 2 éve, 46 éves korában örökre elcsendesedett. Könnyes szemmel állunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál! Szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Bánatos gyermekeid Sanyika, Szabolcs, férjed Sanyi és szeretteid.

*

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg….” (János Jel. 14:13) Mély részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki FARKAS MÁRTA tiszteletes asszonynak és családjának szerettük elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A jó Isten vigasztaló ereje enyhítse a gyászoló család mélységes fájdalmát.
A Nagyvárad Velencei Református Egyházközösség Nőszövetsége.

*

Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted, míg élünk, nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk SURÁNYI MÁRIÁRA (BOROS) halálának 4. évfordulóján.
Szerető családod.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS LEVENTÉNEK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Izoplus Románia Kft. munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KISS ERNŐNEK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Az Izoplus Románia Kft. munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekem, SUTA GÁBOR hosszú, türelemmel viselt betegség után 52 éves korában elhunyt, örök nyugalomra talált. Temetése 2016. május 4-én 15 órakor a Steingberger kápolnából. Örökké siratja édesanyja, húga Inci, sógora Jóska, unokahúga Andrea, vőlegénye Sanyi.

*

Megrendülten értesültünk volt osztálytársnőnk, SCHAFFER ANIKÓ (KÁDAS ANIKÓ) hirtelen elhunytáról. Reménykedtünk és terveztük veled a sok évek utáni találkozást, de sajnos ez már nem adatott meg. Emlékeinkben élsz, a sulis évek szépek voltak együtt. „Mindig csak pillanatokra emlékszünk, sohasem napokra” (Cesare Pavese) Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Volt osztálytársai a volt Történelem-Filológia Líceum X.M-ből

*

Végre egy olyan helyen pihenhesse ki magát, ahol Isten letöröl szeméről minden könnyet, és ahol nem lesz többé jajgatás, vesződség. (vo.sel 21,4) DUMA IDA, FERENCZ KLáRA, LőRINCZ ALADáR, SUTA GáBOR, RáCZ RóBERT, PARDI ATTILA, BOHáCS JóZSEF-FERENC, KISS ERNő, ALB MARIA, GEORGIU VALENTIN, HALMAJAN PETRU, BUJOR GHEORGHE, CIORDAS IULIANA, POPA ELENA, NEGRUT ANA, IGHIAN ELENA, GAVRUTA ELENA, TONT AURORA, BOGDAN VIORICA, TOIE ILEANA, CRAINIC DOREL, BABOTA ELVIRA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, JUHÁSZ IBOLYA 80 évesen hosszú betegség után elhunyt. Temetése május 3-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Fájó szívvel búcsúznak tőle: fia Zoli, menye Rodica, unokája Andi és élettársa Robi, lánya Ibi, veje Öcsi, unokái Robi és Attila.

*

Szomorú szívvel búcsúzom drága nővéremtől, JUHÁSZ IBOLYÁTÓL, aki hosszú betegség után, április 28-án elhunyt. Bánatos húga Ica.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett anyósom, FERENCZ KLÁRA (szül. Kasler) 87 éves korában hirtelen elhunyt. Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el. Aludd békés, örök álmod, soha nem felejtünk el. Temetése május 3-án a Steinberger kápolnából 13 órakor lesz. Bánatos menyed Erzsike.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a legdrágább nagymamától, dédnagymamától. FERENCZ KLÁRÁTÓL.
Bús a temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt már hátra.
Virágot viszünk néma sírodra,
de téged már nem hozhatunk vissza.
Könnyes az út mely sírodhoz vezet,
Isten áldja meg az emlékedet!
Bánatos unokád Janika és felesége Noémi, dédunokád Leó.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, FERENCZ KLÁRÁTÓL.
Neked szól ma a templom harangja,
érted imádkozunk halkan, zokogva
Munka és szeretet volt az egész életed.
Adja a jó Isten legyen csendes álmod!
Szeretetünk ragyogja be a síri világod!
Bánatos unokája Marika, férje Florin, dédunokád Patrick.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KOHAN JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága családtagun,
PARDI ATTILA 74 éves korában méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt. Szeretett hozzátartozónk búcsúztatása 2016.05.05-én csütörtökön 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából, református egyház szertartása szerint. Nyugodj békében! Soha nem felejtünk el! Búcsúzik tőle: felesége Éva, gyermekei Éva és Attila, unokája Tímea

*

Lelkünkben mély fájdalommal és összetőrt szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, rokon, jó barát és ismerős, BOHÁCS JóZSEF-FERENC (BUNCI) életének 68. évében, hosszú betegség után jóságos szíve örökre megpihent. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és hála! Búcsúztatása május 4-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Eta, szeretett gyermekei: Emese, Tibi, Gabika és Koppány, unokái Jázmin, Dávid és Csongor.

*

Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem símítjuk őszülő fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért dolgos kezed.
Drága jó édesapánk, Isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hogy, édesapánk, nagyapánk, BOHÁCS JóZSEF-FERENC életének 68. évében elhunyt. Utolsó útjára 2016. május 4-én 14 órakor kísérjük a városi temető Steinberger kápolnájából. Gyermekei Emese és Tibi, unokái Jázmin, Dávid és Csongor.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, RÁCZ RÓBERT életének 47. évében hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, május 4-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Ildikó, lánya Renáta, veje István, unokái Sebi, Vanessa, édesanyja és testvére Karcsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RÁCZ családnak a szerettő férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Farkas és Lakatos családok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a szeretett RÁCZ családnak a szeretett férj, RÁCZ RÓBERT elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegedüs család.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ERNŐ (volt ONT-sofőr)
2016. május 2-án, életének 87. évében hosszú szenvedés után elhunyt. A búcsúztató időpontját egy későbbi időpontban közöljük. A gyászoló család.

Címkék: