Gyászhírek 2016. május 26.

Gyászhírek 2016. május 26.
Megrendüléssel vettük tudomásul Exc. Tempfli Jószef nyugalmazott püspök úr elhunytát. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak. Lakatos Péter és családja.

„Lezárom a könyvet, letörlöm a tollat,
Még nedves a lap, de a munka kész.
Keresztet a könyvre, a szívre, a szájra:
Ez a pont, ez a csend, ez a teljesedés.
A munka, a munka, a munka egész!”
(Sík Sándor: Nézz fel a kékbe)
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum volt és jelenlegi tantestülete, munkatársai, mindenkori tanulói és szülői közössége megrendült, fájdalommal telt, de hálás szívvel búcsúznak Exc. TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott megyés püspök úrtól. Ezúton mondunk köszönetet iskolánkért, melynek alapítója Püspök atya volt, aki gondoskodó szeretettel egyengette intézményünk útját, imáival támogatott, bátorított és vígasztalt sikereink és kudarcaink során, de mindenekfölött a magáénak tudott, nevünkön szólított és őszintén bízott mindannyiunkban. Élete és emberi tartása példaképként szolgál közösségünk számára. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma legyen csendes.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (Jn. 11,25-26) Megrendüléssel vettük tudomásul Exc. Tempfli József
nyugalmazott megyéspüspök elhunytát. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk és őszinte együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában
PLEINER LAJOS elhunyta miatt. Nyugodjon békében. Csucsuj István és Piroska.

*

Őszinte részvétünk VALINAK és ZSUZSÁNAK kedves unokabátyánk, PLEINER LAJOS halála miatti mély fájdalmukban. Imi és Enikő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SÁRKÖZI ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Ardelean Mihály és családja, és Dacz Ilona és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, BÁLINT JÓZSEF életének 67. évében elhunyt. Temetése pénteken, május 27-én, Hegyközújlakon a református kápolnából 16 órakor lesz. Soha el nem feledjük. A gyászoló család.

*

Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19,25) Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, BIRÓ MARGARÉTA (MANYI NÉNI, szül. BOROS) életének 88. esztendejében megtért Teremtő Urához. Temetésére 2016. május 27-én, pénteken 13 órakor kerül sor a gyantai református templomtól. Búcsúznak tőle: lánya, veje, unokája és annak felesége, dédunokája és annak felesége, dédunokája. A.B.F.R.A.

*

„Az elhunyt iránt érzett szerettünknek nem kell elmúlnia, mert az ő szeretete is tovább él bennünk.”
BÁLINT JÓZSEF, BIRÓ MARGARETA, PINTEA TEODOR, TURCUTIU LINA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezése Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, PAPP MÁRIA 80 éves korában elhunyt. Temetése 2016. május 26-án 14 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászoló családja Misi, Ica és Georgia.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatom, hogy szeretett férjem,
PÁPA JENŐ (Bors) életének 63. évében örök nyugalomra tért. Temetése május 27-én (pénteken) d.u. 14 órától a borsi kápolnából. „Sohasem panaszkodtál, pedig nagyon beteg voltál, csak a családodra gondoltál, hogy nekünk szomorúságot ne okozzál. Fogtuk a kezed, bíztunk, reménykedtünk, talán szeretetünkkel megmenthetünk. Te nem haltál meg, mindig velünk leszel, ha majd csillagod ránk ragyog, érezned kell, úgy élünk, ahogy te akarod.” Feleséged Kati.

*

Búcsúzunk szeretett édesapánktól, PÁPA JENŐTŐL, akinek életének 63. évében jóságos szíve megszűnt dobogni.
„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám,
S mi megköszönjük, hogy ő lehetett
A mi szeretett édesapánk.”
Búcsúznak tőle lányai: Edina, Heni, Anett, vejei Tivadar, Attila, Jancsi és imádott unokái Dominik, Regina és Zsófi.

*

Fájdalmas szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, PÁPA JENŐTŐL, megköszönve jóságát, szeretetét. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Keresztlánya Andi, férje Dinu és kisfiuk Dávid.

*

Méltósággal, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt PÁPA JENŐ (Bors), aki utolsó erejéig küzdött, hogy szerettei körében lehessen. Övéinek nyújtson vigaszt az ígéret: „És letöröl minden könnyet a szemükről és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.” (Jel.: 21.4) Sógornője Inci, sógora Sanyi, keresztfia Patrick, anyósa özv. Kun Lajosné.

*

Fájó szívvel búcsúzunk és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak barátunk, PÁPA JENŐ
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Könyves Kálmán és családja.

*

„A lélek él, találkozunk.” Ezzel a reménnyel búcsúzunk nászunktól, PÁPA JENŐTŐL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. Násza és nászasszonya, Tibi és Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAUL EDINÁNAK és családjának a szeretett édesapa és nagytata,
PÁPA JENŐ elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A szentjánosi szomszédok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégáinknak, PÉNZES HENRIETTÁNAK és férjének, ATTILÁNAK a szeretett édesapa és após, PÁPA JENŐ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PÉNZES családnak a szeretett édesapa, após és nagyapa, PÁPA JENŐ
elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Lőrincz Emma és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÉNZES családnak a szeretett édesapa, após és nagyapa, PÁPA JENŐ
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Constantinescu Edit és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki KATI mamának, HENINEK és az egész családnak drága szerettük,
PÁPA JENŐ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Erdei Laci, Andi, Bogi és Dóri.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 20 éve örökre elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a legdrágább férjet, édesapát, apóst, nagytatát, KOROSI JÓZSEFET. Emléke szívünkben örökké élni fog! Felesége Ica, lányai Ica és Éva, vejei Szabolcs és Gábor, unokái Örs és Ádi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. MEGYESI IRMÁTÓL (Bors, szül. CZAHOLI, Szentimre), aki életének 79. évében elhunyt. Temetése május 26-án, csütörtökön, d.u. 3 órától a borsi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomába égő seb fakad,
de vér- rubinttól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.” (W.A.)
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és testvérre,
BÖRDŐS ALBERTRE (Bors) halálának 1. évfordulóján. Akiket szeretünk, már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, most összeköt minket az örök szeretet. Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagyitól és déditől, ÖZV. DANKA IRÉNTŐL
(szül. ÚJVÁRI), aki életének 90. évében, rövid, de súlyos szenvedés után hirtelen elhunyt. „Lelkünk egy darabja elkísér utadon,/Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy.” Temetése 2016. május 26-án, csütörtökön 14 órakor a püspöki református kápolnából. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, JUHÁSZ IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao-Team Kft. szabászat részlegének munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JUHÁSZ IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.