Gyászhírek 2016. május 23.

Gyászhírek 2016. május 23.
Búcsúzunk szeretett édesanyánktól, nagymamánktól, anyósunktól. Ghirdan Iréntől, aki életének 78. évében hirtelen elhunyt. Temetése kedden, május 24-én 13 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. Pihenj békében.


Isten Lelke általi vigasztalódást kívánunk DUNA SÁNDOR igazgató úrnak és családjának a szeretett édesanya elhalálozása alkalmából. „A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.” (Zsoltár 126, 5-6) Farkas Antal és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Duna Sándornak és testvérének, Józsefnek szeretett édesanyjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DUNA JÓZSEFNEK és DUNA SÁNDORNAK, valamint családjuknak szeretett édesanyjuk elvesztésekot. A Géczi és Erdős család.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki DUNA SÁNDOR aligazgató úrnak és családjának a szeretett édesanya, DUNA IRÉN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A szalárdi Polgármesteri és Lakossági Nyilvántartó Munkaközössége.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DUNA IRÉN elvesztésekor. Nyugodjon békében!
Kolléganője Kassay Ilona és családja.

*

A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, ID. SZŰCS JÓZSEFRE (Érmihályfalva) halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen áldott! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezem a ma 11 éve elhunyt férjemre, JÁGER SÁNDORRA (Mezőtelegd). „Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám./Csak a hangod egyszer még hallanám./Itt állok csendben a sírod felett,/És örökre őrzöm emlékedet.” Bánatos feleséged Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleimre, LUKÁCS ILONÁRA és LUKÁCS JÓZSEFRE haláluk 4. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Jóska és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk ROITAN IMRÉRE halálának 20. évfordulóján. „Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt,/Szerető férj voltál, drága édesapa,/Bánatos családodnak most az őrangyala./Sohasem halványul szívünkben emléked,/Soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”
Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KIS KÁROLYRA
(Éradony), akinek 1 éve már a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. „Beteg teste megpihenni tért,/Nehéz út volt, amit ő megélt./Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben örökké él, és ott marad.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége és családja.

*

Fájó szívvel közöljük, hogy a szerető férj és apa, GÁBOR JÓZSEF (KIS GÓBÉ) május 19-én hosszas betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, május 23-án délután 14 órakor, a városi kápolnában lesz megtartva. Nyugodj békében! Gyászoló családja.

*

Szomorú 6 hét telt el, amióta a drága férj, édesapa, após és nagyapa, ID. SPALEK SÁNDOR (Hegyközcsatár), jóságos szíve megszűnt dobogni. „Egy gyertya most érted égjen,/Ki fenn laksz már a magas égben,/Ki vigyázol ránk onnan fentről./Nélküled az élet üres,/Még most sem hisszük el, hogy tényleg itthagytál minket./Nem mosolyog ránk gyönyörű szemed,/Nem ölel többé minket fáradt két kezed.” Nyugodj békében te drága lélek! Örökké bánatos felesége Erzsike, 6 gyermeke és azok családtagjai.