Gyászhírek 2016. május 20.

Akt.:
Gyászhírek 2016. május 20.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa, após, Szabó János (Szalárd) életének 72. évében, rövid szenvedés után, május 18-án elhunyt. Temetése május 20-án 13 órakor a szalárdi református kápolnából. Gyászolja őt bánatos családja.

„Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak,/Igazi nyughelyük a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/Mert összeköt minket az örök szeretet!” Szeretettel emlékezünk KATONA ATTILÁRA eltávozásának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Húga és nővére családjaikkal.

*

Szomorú 6 hét telt el, amióta a drága élettárs, nevelőapa, nagytata és unokabáty, ID. MÉSZÁROS SÁNDOR itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Élettársa Ildikó, nevelt gyermekei, unokája és a Borbély család.

*

Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, a ma hat hónapja elhunyt PAP ELLÁRA (szül. KISS). „Bíztunk az Úr Istenben, hittünk a gyógyulásba,/És még reménykedtünk a csodába./Egy múló perc alatt elszállt az életed,/Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek.” Nyugodj békében! Anyu és Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor 7 évvel ezelőtt szeretett apánk, GHYŐRFI ANDRÁS elhunyt. Emlékét egy életen át megőrizzük! Lányai Enikő és Erika és családjaik.

*

„Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 7 éve, hogy távozott közülünk a szeretett férj, apa és nagyapa, GHYŐRFI ANDRÁS. „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/Mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” Emléked őrzi feleséged, Ági.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, és sógornőre, KOVÁCS IRÉN MÁRTÁRA (élt 31 évet), aki május 20-án, 13 éve, hogy itthagyott minket. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi./A nyugodalmad, nem zavarja senki./Életed elszállt mint a virágillat,/de emléked ragyog mint a fényes csillag./A búcsúszó amit nem mondtál ki, elmaradt,/De szívünkben örökre megmaradsz./Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/De lelkünk egy darabja utadon elkísér./Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”
Örökké bánatos édesanyád, édesapád, bátyád László, sógornőd Annamária.

*

Fájdalmas szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, DOMBI TIBORTÓL,
aki életének 73. évében, rövid szenvedés után, elhunyt. Temetése ma, május 20-án 15 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle: felesége, fia, menye, unokája, testvérei és azok családjai, valamint a szomszédok.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a MEZEI és BÁLINT családnak a szeretett
MEZEI ANTAL elvesztésekor, fájdalmukban osztozunk. Isten nyugtassa békében! Emlékét őrzik szomszédai: az Ababi család, Măduţa család és Albuţiu Iuliana.

*

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen,/Még hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula) Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, apósra, nagytatára, SZÉKELY FERENCRE
(Biharfélegyháza) halálának első, szomorú évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A bánatos család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó szüleinkre, édesapánkra, ID. PUSZTAI IMRÉRE halálának 2. évfordulóján, és édesanyánkra, PUSZTAI ÉVÁRA halálának közelgő 5. évfordulóján. Emlékezik reájuk: lánya és családja, fia és családja.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a 11 éve elhunyt KOVÁCS ERZSÉBETRE
(Diószeg). „Szomorú az út mely sírodhoz vezet,/Hol megpihent a te jóságos szíved!/Bennünk örökké élsz egy életen át,/Odafentről vigyázol reánk./Ha könnycsepp gördül arcunkon,/Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Örökké sirató férje, fia, lánya, veje és unokája.

*

Szeretettel emlékezem DR. BODONI ISTVÁNRA (sebészorvos) halálának 18. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége Éva.

*

A nagyváradi 3-as számú Líceum (Ady), 1961-ben végzett öregdiákjai, 55. érettségi találkozójuk alkalmából szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt kedves tanáraikra és drága diáktársaikra, akik nem érhették meg ezt az örömteli napot. Emlékeznek a XI.A., XI.B., XI.C. és XI.D. osztályok.

*

Mély fájdalommal, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mi drága kincsünkre, DIENES JÁNOSRA
halálának 8. évfordulóján. „Halálod megtörte szívünket, lelkünket,/elfogadni muszáj, de megérteni soha nem lehet./Szívünkbe helyedet nem pótolja semmi./Soha el nem fogunk feledni./Nem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Hiányzol nekünk, nagyon, de nagyon. Álmaid őrizzék az angyalok, és a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos feleséged Ilu, egyetlen, téged imádó lányod Babi és barátja Pista.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, az apósra, nagyapára és dédapára, KISS BÉNIRE (Szalárd)
halálának 10 éves évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Soha nem felejtő fiad és családja, lányod és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki aligazgatónknak, DUNA SÁNDORNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar Megyei Lakossági Nyilvántartó Hivatal vezetősége és összes alkalmazottja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára,
ID. SÁNDOR KÁROLYRA, akinek jóságos szíve már 10 éve megszűnt dobogni. „Egy gyertya most érted égjen,/Ki fent laksz már a magas égben,/Ki vigyázol ránk onnan fentről./Nélküled az élet üres, még most sem hisszük el,/Hogy tényleg itthagytál minket./Nem mosolyog ránk gyönyörű szemed./Nem ölel többé minket fáradt két kezed.” Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged és családod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől, SZABÓ JÁNOSTÓL (Szalárd) Nyugodj békében! Húga Irén, férje Laci, leányai, vejei és unokájuk.

*

Örök fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre, BARÁTKI LAJOSRA (Váradszőllős, nyomdász)
kinek szerető szíve 30 éve szűnt meg dobogni, és BARÁTKI MÁRIÁRA (szül. THEISZ), kinek odaadó szeretete immár 19 éve pótolhatatlanul hiányzik. Lányuk Ani és veje, fiúk István és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk és nagymamánk, JAVOREK LUKRÉCIA (LUCI óvó néni) 2016. május 6-án örök álomba szenderült. 2016. május 22-én 14 órakor, a székelyhídi, római katolikus templomból kísérjük utolsó útjára és hamvait a Felsővárosi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk, volt osztálytársunk, PAP ZOLTÁN elhunytáról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben őrizzük! Az Ady Endre Líceum ’97-ben végzett VIII.B. osztályközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága, szeretett édesanyától, anyóstól és dédnagymamától, özv. SZALONTAI MARGITTÓL (Szalárd), aki 90 éves korában eltávozott köreinkből. Fájdalommal tudatjuk, hogy temetése 2016. május 21-én 14 órától a szalárdi református kápolnától. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HAJNER családnak a szeretett feleség, édesanya, nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Anyatársa Ella, apatársa Gábor.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett barátnőmtől, DUNA IRÉNTŐL (ny. tanítónő). Őszinte részvétem férjének és családjának! Nyugodjál békében! Molnár Kati és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, DUNA IRÉNTŐL (szül. KENDI). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Tanítónőképző 1948-ban végzett diákjai.

*

Fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt KANALAS GIZELLÁRA (Berettyószéplak). Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISS ISTVÁNRA halálának 2. évfordulóján. Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. Nyugodjon békében! Siratja felesége Teri, lányai Kati és Évi, vejei Sanyi és Öcsi és unokája Ádám és Júlia.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó szüleinkre, édesanyánkra, BODA JULIANNÁRA (Mezőtelegd) halálának 11. évordulóján és édesapánkra, BODA ISTVÁNRA
(Mezőtelegd) halálának 15. évfordulóján. „Nem vártok már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örültök már nekünk szerető szívetekkel. /Egy fájó perc alatt elszállt életetek, / Itthagytatok minket, kik titeket szerettek./ Fájdalmas az út mely sírotokhoz vezet, /Isten őrködjön sírotok felett.” Emlékeznek reájuk lányaik, vejük, unokáik, unokavejük és két dédunokájuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, anyósra,
NAGY VILMÁRA (szül. LEMÉNYI), akinek ma 10 éve drága, beteg szíve feladta a harcot és végleg megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama és dédnagymama,
DUNA IRÉN (szül. KENDI) nyugalmazott tanítónő, 87 éves korában átadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. május 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják: szerető férje Sándor, fiai Sándor és József, menyei Tünde és Tünde, unokái Tünde, Ildikó, Csongor és Orsolya, valamint dédunokái Balázs és Panna.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztapától, nagybácsitól, MEZEI ANTALTÓL, aki rövid szenvedés után életének 98. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Keresztfia Jóci, felesége Klári, unokahúgai Ági, Dia és kisfia Edike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa, MEZEI ANTAL
(a Színház volt főszabója) rövid szenvedés után, életének 98. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Adj Uram örök nyugodalmat a megholt lelkének és az örök világosság fényeskedjék Neki! Temetése május 20-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Bánatos felesége Margareta és lánya Geta és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagytatától, MEZEI ANTALTÓL. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. Unokája Titi és felesége Ioana.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól, nagytatától, déditatától, MEZEI ANTALTÓL
(élt 98 évet). Nyugodj békében! Lánya Erzsike és családja.

*

Megrendülten értesültünk egykori munkatársunk, MEZEI ANTAL haláláról, aki főszabó mesterként szolgálta évtizedekig színházunkat. Emlékét megőrizzük. A Szigligeti Társulat.

*

„Hitünk a feltámadás, reményünk a viszontlátás, szeretetünk pedig a kegyes megemlékezés.”
DUNA IRÉN, ŞANDRU GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki DUNA SÁNDOR úrnak, édesanyja, DUNA IRÉN elvesztésekor. Nyugodjon békében! A Nagyváradi Lakossági Nyílvántartó Hivatal, Anyakönyvi részleg alkalmazottai.

Címkék: