Gyászhírek 2016. május 18.

Gyászhírek 2016. május 18.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett, drága gyermekünkre, IFJ. BALLA ANDRÁSRA (élt 41 évet), aki 5 éve váratlanul örökre itthagyott bennünket. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk!” Örökké bánatos szülei.


Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, VARGA FERENCRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, az örök világosság fényeskedjék Neki! Felesége Marika.

*

Lelkünkben mély fájdalommal és összetört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya és feleség,
ALDEA MARIA életének 55. évében rövid, de súlyos szenvedés után szíve örökre megpihent. Temetése május 18-án a köröstarjáni temető kápolnájából 14 órakor. Búcsúzik tőle lánya Andrea, veje Cosmin, és férje Nicu.

*

„Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet.” (Ap. csel. 7/59 b.) Együttérzésünket fejezzük ki SZAKÁCS SÁRIKÁNAK és családjának a szeretett testvér elhunyta alkalmából. A Nagyvárad Velencei Református Egyházközség Nőszövetsége.

*

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekem szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szememben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. Bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlem soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, szívemből szeretlek és el nem felejtlek téged, drága Mamikám! Leírhatatlan fájdalommal emlékezem drága édesanyámra,
CHILBA EUGENIÁRA (ZSENIKE), akit 6 hónapja a sors elrabolt, a veszteség örök fájdalmával emlékezem rád. Emléked őrizni fogom, fájó szívvel. Drága lányod Chilba Denisa.

*

A veszteség örök fájdalmával emlékezünk szeretett férjemre, az édesapára, nagyapára és dédapára,
BERKI JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen áldott! A bánatos család.

*

„Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja?” ANTAL MARGARETA, ALDEA MARIA, MALIŢA IOANA CASIA, ELLENES CARMEN MARIANA, SON CONSTANTIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezem édesapámra, ID. L. NAGY KÁROLYRA halálának 13. évfordulóján.
Örökké bánatos fia Zoli.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, MOLNÁR MIHÁLY (Székelyhíd) hosszan tartó szenvedés után, életének 78. évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése május 18-án 14 órakor a székelyhídi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik mellettünk voltak mély fájdalmunkban, mikor utolsó útjára kísértük a drága anyát, nagymamát és dédnagymamát,
ÖZV. SOÓS ANDRÁSNÉT (szül. SZÁNTÓ PIROSKA). A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, VÁSÁRHELYI ANIKÓRA halálának 13. évfordulóján.
Húgod Manyi és családja.

*

Fájdalommal tudatom ezúton azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága anyu és mama,
BÁLINT TERÉZ (Belényesújlak) május 6-án elhunyt, május 8-án volt a temetése Belényes Újlakon. Köszönöm minden kedves szomszédnak, rokonoknak és barátoknak és minden falubelinek, hogy ezekben a nehéz órákban mellettem álltak és elkísérték anyut utolsó útjára. Nyugodj békében drága anyukám! Somogyi Teri és Mónika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagytatára, BÚZÁS ANTALRA
(Csokaly) halálának 4. évfordulóján. Fia Attila és családja részéről.