Gyászhírek 2016. május 13.

Gyászhírek 2016. május 13.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Béres Mártának és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Wallner András és a Rais-Wallner család.


Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztályfőnökünknek, BÁTHORI ÉVA tanárnőnek, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Ady Endre Líceum IX.D osztálya és szülői közössége.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, PERECZ EMŐKÉRE (gyógyszerésznő) halálának 5. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, / Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet. / Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. / Egy a reményünk, mely éltet és vezet, / Hogy egyszer még találkozunk veled.” Bánatos férjed Csaba, lányaid Emőke és Annamária családjaikkal.

*

Fájós szívvel emlékezünk IFJ. BEKE GYULÁRA halálának 9. évfordulóján.
„Ott pihen, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmát nem zavarja senki.
Élete elszállt, mint a virágillat,
De emléke ragyog, mint a fényes csillag.”
Bánatos szülei és testvérei.

*

Huszonnégy szomorú év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a drága férjet, szerető édesapát és nagyapát, MIKLÓS PÉTER agrármérnököt, Várasfenes. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerettei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BALOGH BABINAK és családjának a szeretett, volt egykori barátom és későbbi munkatársom, BALOGH LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Szeremi Sándor és családja Filadelphiából.

*

„Ha a világmindenség teremtője egy csúnya hernyót képes gyönyörű pillangóvá változtatni, akkor ne tudná ugyanezt, vagy ennél még sokkal többet is megtenni velünk, emberekkel, a teremtés koronáival?”
BACRO FLOARE, BODEA MARIA Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú 3 hónap telt el mióta nem vagy itt velünk. Te voltál a „jóság és szeretet”, a férj és apa, drága egyetlenünk, TÖRÖK ISTVÁN. 34. házassági évfordulónk alkalmából emlékezünk rád. Drága, kedves lényed és mosolyod soha nem feledjük. Nagyon hiányzol. Fájó szívű feleséged, és bánatos fiad Norbert.

*

Szomorú szívvel emlékezem a hat hete elhunyt kedves barátnőmre, DOROGHÁZI JUCIRA.
„Minden mulandó ezen a világon, / Mint harmat a letört virágon. / Csak egy van, ami a sírig vezet, / A szelíd, hű emlékezet.” Csalók Irénke és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hete elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, FODOR BÉLÁRA.
„Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha ott áll az ajtónk előtt.
Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj e kín alatt.
kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát, Hol vagy? Nélküled üres a világ.
Várunk ha nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott örök pihenésed!” Bánatos felesége Katalin, fia Róbert, menye Éva, lánya Katalin-Melinda, fia Attila, menye Regina, lánya Brigitta, veje Tudor és unokái: Rolland, Robika, Krisztián, Zsófika.

*

Szomorú 6 hónap telt el amióta elhunyt a drága feleség és édesanya, SZATMÁRI MÁRIA.
Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, mert úgy lenne jó, ha itt lennél velünk. Múlnak a napok és telnek a hónapok, de szívünkben megmarad emléked. De Istent arra kérem, vigyázzon Ő reánk!
Bánatos férjed Sanyi és fiad Sanyika.

*

Leírhatatlan fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, VÁNYA ATTILÁRA, (Kágya),
akit 3 éve a halál kitépett szívemből. „Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, / Csak a hangod még egyszer hallanám. / Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, / Mióta elmentél és nem vagy itt velem. / Hulló könnyekkel állok sírod felett, / Mert a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. / Elmentél, pedig sok dolgod lett volna, / Megtölteni jósággal családod életét. / Elmentél és veled együtt eltűnt a remény, de lelkem egy darabja utadon elkísér.” A veszteség örök fájdalmával emlékezem rád, drága gyermekem. Nyugodj békében! Sirató és gyászoló, összetört szívű édesanyád.

*

„Nem a nap lesz többé nappali világosságod, és fényességül nem a Hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod és Istened lesz ékességed.” (Ézsaiás 60.19.) Kegyelettel emlékezünk drága édesanyánkra, ÖRDÖG JULIANNÁRA megpihenésének egy éves évfordulóján. Szerettei.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezem férjemre, PÁNTYA GYÖRGYRE halálának 15. évfordulóján. Nyugodjál békében! Feleséged Eta.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az édes férjemre, LACHE PÉTERRE, kinek, jóságos szíve, 2 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. Szeretett felesége Márta és családja.

*

Gyönyörű szép emlékekkel szívünkben emlékezünk halálának 7. évfordulóján a szeretett férjre, apára, apósra, drága nagytatára, testvérre, jó barátra, FÜLÖP LAJOS-TIBORRA. A szeretet mindennél több és mindennél erősebb. Az igaz ember nem távozik el végleg, bennünk él tovább. Szerető felesége Vali, fiai: Tibor és Zsolt, menyei: Kati és Ildi, szeretett unokái: Bendegúz, Bíborka, Csanád, Gergő, Boglárka, Farkas, testvérei és a jó barátok.

*

Szomorú szívvel emlékezünk unokatestvérünkre, VÁNYA ATTILÁRA (Kágya) halálának 3. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrizze béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek./Örökké őrizzük őket.” A bánatos Fodor család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédire, KEREKNYEI SÁNDORNÉRA (Érkörtvélyes), akinek jóságos szíve 7 éve megszűnt dobogni. „Nehéz dolog anyának lenni, hisz mint ő, nem szeret úgy senki./Szeretnek bár sokan téged, de csak édesanyád ért meg téged./Érted küzd és érted fárad, ha meg is bántod jó anyádat,/Ő mindig megbocsájt neked, hibát ő is csak egyet követ,/Hogy meghal és itthagy téged.” Nyugodj békében! Örökké bánatos lányai: Irénke, Erzsike, unokái: Erika, Pityuka, unokaveje Misi, unokamenye Aurica és szeretett dédunokája Vivien.

*

Örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett halottunkra, IFJ. BALOGH IMRÉRE (Bihardiószeg) halálának 11. évfordulóján. „Valami eltűnt, vissza soha nem jön,/Hasztalanul hullanak szemünkből a könnyek./Vágyódunk utánad hiányzik a lényed,/A kedves mosolyod és az ölelésed./Rád emlékezünk./Körülvesz a mély csend, mikor gyertyát gyújtunk./Térdre hullt lélekkel érted imát mondunk./Egy pár szál virágot sírodra helyezünk,/Csókot lehel reá szép emlékezetünk.” Emlékét őrzik szülei, felesége Edit, lányai Csilla és Edina, vejei Călin és Norbi, unokái Dórika és Máté.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PREISZ SÁNDORRA halálának 43. évfordulóján.
Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOZMA CSABÁRA (Élesd) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos felesége, lányai, vejei és unokái.