Gyászhírek 2016. május 11.

Gyászhírek 2016. május 11.
Már hat hete annak a szomorú napnak, amikor utolsó útjára kísértük a szeretett édesanyát, nagymamát és dédit, SOLOMI ÉVÁT. A család.

„Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó leányra, testvérre, sógornőre, nagynénire,
SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. SZÉKELY, Bihar), aki már 5 éve távozott közülünk.
„Bús a temető csendes suttogása,
Ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra.
Pihensz sírodban örökre, csendesen,
Elfeledni téged nem fogunk sohasem.
Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,
De szívünkben ott élsz, és örökre ott maradsz.”
Örökké gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 5 éve elhunyt feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ IRÉNRE
(szül. SZÉKELY, Bihar).
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökre élni fogsz, mint a csillagok.”
Férje Lajos, lánya Enikő, veje Barna és kisunokája Roland.

*

Szívünk fájdalmát nem enyhíti az idő múlása, amióta elveszítettük a drága, jó férjet, édesapát, apóst, nagyapát, SZÉKELY KÁROLYT (Bihar), aki már 7 éve nincs közöttünk. „Múlhatnak napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben örökké megmarad emléked.” A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, BARTA TIBERIU
(Sályi) 72 évesen elhunyt. Búcsúznak tőle fiai Tibor és Róbert, lányai Izabella és Laura, menye Alina, unokái Krisztina, Alexandra, dédunokája Aida.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett bátyám, BALOGH LÁSZLÓ (a nagyváradi ICIL volt sofőrje)
84 éves korában hosszú, fájdalmas szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, 2016. május 11-én 13 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle Dr. Balogh Ferencz és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. MITRA FERENCRE. Egy szép, tavaszi napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Ahogy telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Szerető feleséged és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, ÖZV. SZABÓ FERENC életének 73. évében elhunyt. Temetése május 11-én 14 órakor a mezőtelki temetőben. Szerető fiai, menye és unokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a szeretett feleség és édesanya,
HASZNORI ANNA hosszú betegség után elhunyt. Soha el nem múló fájdalommal Laci, Erzsike és Lacika.

*

Fájdalommal búcsúzunk édesanyánktól, ÖZV. KIS PIROSKÁTÓL (Érkeserű), aki 78 éves korában hosszas szenvedés után megpihent. Temetése május 12-én délután 14 órakor az érkeserűi kápolnából.
Gyászolják lányai Sára, Éva, Anikó és családjaik.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel, emlékezünk a szeretett testvéremre, ID MITRA FERENCRE (szül. Mezőbikács), aki ma 11-én 3 éve, hogy búcsú nélkül távozott a családja köréből. „Másképp volna minden, ha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, / Ha ránk nevetnél, / Veled együtt volt teljes az életünk. De emléked örökké itt lesz velünk. / Míg élünk, téged soha el nem feledünk. Örökké bánatos nővéred, Mitra család.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagyira, dédmamára, nagynénire, rokonra, ÖZV. MITRA MÁRIÁRA (szül. Mezőbikács), aki 19-én tért örök nyugalomra. Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, veled együtt volt teljes az életünk. Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát. Egyet nem adhat kétszer: szerető édesanyát. Bánatos lányod Marika.

*

„Isten kinyújtja félénk atyjai karját.” (Róm 14, 7-9) KIS PIROSKA, WEISZ ETELKA, BALOGH LÁSZLÓ,
MORAR IONEL CORNEL, MONCEA AURELIA IRINA, FILIP IOAN, COSTEA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, ERDEI ANGÉLÁRA
(szül. BODÓ), aki 10 éve, hogy itthagyott bennünket. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Fájó szívünk őrzi emlékedet.” Bánatos édesanyád és nővéred.

*

Őszinte részvétünk BÁTORI ÉVÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Jobbágy Ilona és családja.