Gyászhírek 2016. június 9.

Akt.:
Gyászhírek 2016. június 9.
„De én mikor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet”.(Zsolt 73), Fájdalommal, de Isten akarata előtt meghajolva búcsúzunk NT. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól), aki 62 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Csütörtökön 13 órakor a szalárdi református templomban tartjuk a gyászistentiszteletet. Édesanyja Jolán, fia Gyula, lánya Boglárka és unokája Gabriella.


„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19-25) Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy NT. BORZÁSI GYULA szalárdi református lelkipásztor, életének 62. esztendejében, megtért Teremtő Urához. Temetésére 2016.06.09 kerül sor, a szalárdi református templomtól. A Gondnokok és a Presbitérium.

*

Megdöbbenve értesültünk NT. BORZÁSI GYULA Szalárd községi református lelkipásztor váratlan haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Lakatos Péter és Kati.

*

Őszinte részvétünk a Borzási családnak. Egy nagyszerű EMBERRE emlékezünk. Emléke legyen áldott.
Füstös-Makár család.

*

„Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.” (1Kor 15:10) Fájó szívvel, de élő reménységgel hajlunk meg
BORZÁSI GYULA lelkipásztor emléke előtt. Nyugodjon békében! Szeretteit pedig töltse be az örök élet hitének bizonyossága. Őszinte együttérzéssel Csernák Béla és családja.

*

Drága barátnőnk, Enikő, nagy fájdalommal, de az Úristen akaratát elfogadva értesültünk szeretett férjed,
Borzási Gyula lelkipásztor hirtelen távozásáról. A viszontlátás és az együtt töltendő öröklét reményében búcsúzunk Tőle, Neked hitedből fakadó erőt kívánunk: a Darvas, a Jámbor, a Pásztor, a Szilágyi, a Tóth, a Tőke család.

*

Megdöbbenve értesültünk szeretett osztálytársunk, BORZÁSI GYULA szalárdi református lelkipásztor váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Margittai Líceumban 1973-ban végzett IV. D-s osztálytársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BORZÁSI GYULA református lelkipásztor elhunyta alkalmából. „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Fil. 1,21) A Bihari Református Egyházközség.

*

Isten Lelke általi vigasztalódást kívánunk NT. BORZÁSI GYULA lelkipásztorunk családjának. „Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.” (Zsoltár 126, 5-6) Fájó szívvel búcsúzik a Szalárdi Református Nőszövetség.

*

Megrendült szívvel értesültünk NT. BORZÁSI GYULA szalárdi református lelkipásztor haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Medvéssy Tibor főgondnok és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, BAK TERÉZIA (szül. MÉRAI) hosszú fájdalom után 7-én elhunyt. Temetése 10-én lesz 15 órától a Steinberger kápolnából. Gyászoló férje: János.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógornőmtől, BAK TERÉZIÁTÓL. Sógornője Ibi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, a feleségtől, KISS VIOLÁTÓL, aki súlyos betegség után csendben átadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, június 10-én 15 órától a hegyközpályi kápolnából.
Gyászolják szerető gyermekei és férje.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, KISS VIOLÁTÓL
(szül. SZABÓ, Pályi), akinek jóságos szíve megszűnt dobogni.
„Nincsen felettünk hatalma a sorsnak,
Köszönöm, hogy szép éveink voltak.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod az emlékünkben marad.
De az élet csendesen megy tovább
Fájó emléked elkísér egy életen át.”
Nyugodj békében drága lélek! Bánatos testvére Juci és családja.

*

Üresek a szavak, nehéz ilyenkor megszólalni, mégis, fogadd mély együttérzésünket LACI és családod ebben a nagyon nehéz percek fájdalmában, amit a szeretett és pótolhatatlan édesanya, KISS VIOLA
elvesztése miatt éreztek. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Pihenése legyen békés! A Glasser család és Etus.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BORBÉLY ERZSÉBET életének 78. évében csendesen elhunyt. Temetése szombaton, június 11-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia János, lányai Erzsike és Irénke családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PISTÁNAK, ROZIKÁNAK és PISTINEK, RÓZSI MAMA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Boldizsár, Boglárka, Dávid, Csilla, Jolán.

*

Szívünkben halálával életéért és gyásszal távozásáért, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ROZÁLIA (volt asszisztensnő a Castanilor utcai rendelőben) életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 10-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: férje Pista, fia Pisti, lánya Rozika, unokája Boldizsár, valamint testvére Irénke és családja és a Major család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY ROZÁLIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Anikó és családja.

*

„Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat! És boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.” BAK TERÉZIA, SZABÓ SÁNDOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem egyetlen fiamra, GÁBOR JÓZSEFRE
(Székelyhíd). Szomorú 6 hónap telt el, hogy drága szíved utolsót dobbant. „Hamar elmentél, itthagytál,/pedig nagy szükségem lett volna rád,/mert nélküled olyan sivár a világ./Itt állok sírodnál némán, csendesen,/nem győzöm törölni hulló könnyeimet./Tudom, hogy nem jössz már, mégis mindig várlak./Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírodon Isten áldása./Könnyes szemeimmel a jó Istent kérem,/hogy nyugtasson téged csendben és békében.” Bánatos szüleid: anyu és apu.