Gyászhírek 2016. június 8.

Gyászhírek 2016. június 8.
„Óh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.” (Zsolt 80,4) Az Úrban remélt vigasztalódás lelkével búcsúzom férjemtől, Nt. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól), aki 62 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Csütörtökön 13 órakor, a szalárdi református templomban tartjuk a gyászistentiszteletet. Felesége Enikő és családja.


„De én mikor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.” (Zsolt 73) Fájdalommal, de Isten akarata előtt meghajolva búcsúzunk Nt. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól), aki 62 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Csütörtökön 13 órakor a szalárdi református templomban tartjuk a gyászistentiszteletet. Fia Gyula, lánya Boglárka és unokája Gabriella.

*

Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a Te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak Te általad…”(Fil) Néhai gyülekezete fájdalommal búcsúzik hajdan volt lelkipásztorától, Nt. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól). Hálát adunk Istennek igehirdetéseiért és lelki gondozói szeretetéért.
A szentimrei gyülekezet és Kucharszki Zoltán lelkipásztor.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és a szalárdi gyülekezetnek
BORZÁSI GYULA szalárdi református lelkipásztor, volt egyházkerületi előadótanácsos szolgatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége, igazgatótanácsa és a munkatársak.

*

Szomorúan értesültünk Borzási Gyula szalárdi refomátus tiszteletes haláláról. A jó Isten nyugtassa békében. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöksége és munkaközössége.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlete nevében kívánunk vigasztalódást
BORZÁSI GYULA szalárdi lelkipásztor, atyánkfia elhunyta miatt szomorúságot hordozó családjának, szeretteinek, a Szalárdi Református Egyházközség valamennyi tagjának. Az Ige vigasztalja a gyászoló szíveket. „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és ezt a szolgálatot, amelyet vettem ez Úr Jézustól…” (Ap. Csel.20,24)

*

Megdöbbenve értesültünk Szalárd község egyik tiszteletben tartott személyiségének, településünk kimagasló egyéniségének, a mindig segítőkész BORZÁSI GYULA református lelkipásztor váratlan haláláról. Távozásával egy igazi barátot veszített el, mind a községi helyhatóság, mind a helység lakosai. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A szalárdi Polgármesteri Hivatal részéről dr. Nagy Miklós polgármester, a Helyi Tanács nevében Kendi Dezső alpolgármester, a helyi RMDSZ részéről Kindle Walter elnök.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SEBESTYÉN LAJOS
életének 81. évében elhunyt. Drága halottunk temetése 2016. június 8-án, szerdán 14 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Emlékét szívünkben őrizzük. Felesége és gyermekei.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesapámtól, MITRUTIU GAVRILTÓL. Szívemben örökké élni fogsz. Temetése csütörtökön 14 órakor a Steinberger kápolnából. Fiad Gabi és menye Kati.

*

„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.” (1 Kor 2,9) NAGY ROZÁLIA, DAN FLOARE, SARCA ALEXANDRU, TRIFA IOSIF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk drága halottunkra, SZILÁGYI BÉLÁRA (Hegyközcsatár),
akit ma 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. „Hogy egy kedves testvér milyen drága kincs,/Csakis az tudja, akinek már nincs./Nincs az a nap, hogy ne jutnál eszünkbe,/Ilyenkor mindig könny szökik szemünkbe./Az idő múlik, de a lélek nem feled,/Mert összeköt minket a testvéri szeretet./Jó testvérem voltál, nagyon szerettelek,/A jó Isten áldja meg porladó testedet./Szívünkben helyedet nem pótolja senki,/Amíg élünk, sosem fogunk téged elfeledni.” Nyugodj békében! Bánatos húgod Idu, sógorod Sanyi és családjuk.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, akik mellettünk voltak mély fájdalmunkban, amikor utolsó útjára kísértük drága halottunkat, VÍG IMRÉT (élt 58 évet, született, Gálospetri). A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztapától, nagybácsitól, MITRUŢIU GAVRIL AURELtől,
aki életének 89. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése június 9-én, csütörtökön 14 órakor, a Steinberger Kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Keresztlánya Györgyike, Péter, Péterke és Norbika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, SZABADOS ERZSÉBET életének 89. évében elhunyt. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod./Egy jajszó, nem sok, annyit nem mondtál,/csak elmentél a halál hosszú útján!/Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,/A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!” Temetése 2016. június 8-án 15 órától az éradonyi ravatalozóból. Nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle lánya Mária, veje Sándor, unokája Sándor és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől. Drága KÁRÁNDI MARIKA nyugodj békében!
A Samai és a Berman család Israelből.