Gyászhírek 2016. június 6.

Akt.:
Gyászhírek 2016. június 6.
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra FAZEKAS GYÖRGYRE halálának 3-dik évfordulóján. Soha nem halványul szívünkben emléked. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Örök az arcod, nem száll el szavad. Minden mosolyod a lelkünkben marad. Nyugodj békében! Emléked legyen áldott! Örökké bánatos feleséged Piroska, lányod Éva, vejed Jóska.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama PERL ILONA
(szül. GÖRBE), súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle férjre Sanyi, fia Sanyi, menye Meli és unokája Viktória.

*

Drága halottunk PERL ILONA (szül. GÖRBE) temetése ez év június 7-én déli 12-kor lesz a Rulikoswski temető Steinberger kápolnájából. Nyugodjon békében. Szerető családja Sanyi, Sanyika, Melinda és Viktória.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett húgunktól PERL ILONÁTÓL (szül. GÖRBE) Béké poraira. Testvérei Pityu, Sanyi, Erzsike és Marika és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezem drága testvéremre NÉMETI ANDRÁS (BANDI) akit 44 éves korában elragadott a kegyetlen halál.”Arcomon könny gördül, a te szíved angyalként repül./Szárnyaiddal simogass meg minket,/Súgd meg, hogy jól vagy, nyugtass meg minket.” Szívünkben örökké élni fogsz! Nővéred Anikó és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága jó férjre és apára NÉMETI ANDRÁS
(BANDI, Diószeg, élt 44 évet) aki egy éve ment el közülünk. „Álmodtunk egy öreg kort, csodásat és szépet/De a kegyetlen halál mindent összetépett,/Csoda volt, hogy éltél, hogy minket szerettél,/Nekünk, nem haltál meg csak álmodni mentél./Egy reményünk van mi éltet és vezet,/Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető feleséged Annamária és bánatos fiad Bandika.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre
NÉMETI ANDRÁS (BANDI, Diószeg, született Érsemjén) élt 44 évet, akit 1 éve rabolt el a kegyetlen halál.”Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég./Egy fénykép mely őrzi az emléked,/S egy út mely elvitte az életed./A bánat, a fájdalom örökre megmarad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.” Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos szüleid: Anna és András, testvéred István (Noki).

*

DR. ANDRÁSSY GYULA (Totyi) Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodjon békében drága barátunk! A Nagyváradi Szent László ének és zenekar tagjai.

*

Mély fájdalommal veszünk végső búcsút szeretett testvéremtől PERL ILONÁTÓL. Görbe Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó nászra MENYHÁRT ZOLTÁN mérnökre aki most lenne 80 éves. Nyugodj békében! Nászai Erzsike és Géza.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, apatársra
PAPP LAJOSRA (Hegyközszentimre) halálának 5. évfordulóján.
A múltba visszanézve valami fáj,
keressük azt, ki nincs közöttünk már.
Bárhogy múlnak is az évek, a lélek nem feled,
mert összeköt minket a hála és az örök szeretet.
De szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk felnézünk az égre,
a csillagok között utazol tovább,
ott várj reánk, ha időnk lejár.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos felesége Emma, lánya Emmuci, veje Barna, unokája Robika, apatársa Tibi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GYENGE NÁNDORNAK az édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nagy Roberta és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyánkra, anyósra, DUNAI VIOLÁRA aki ma 1 éve eltávozott közülünk. Emléked örökre szívünkben él. Szerető gyermekei: György, Levente, Mónika, Brigitta, vejei László és Csaba, menye Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, keresztapára és sógorra LENGYEL ATTILÁRA, aki 6 hónapja hogy itt hagyott bennünket.
„Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,
És mindig könny szökik a szemünkbe.
Rögös volt az út mely neked jutott,
Számunkra te soha nem leszel halott.
Szívünkben te mindig ott vagy.”
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Őrködj Istenem nyugalma felett! Szerető felesége Duci, sógora és sógornője, Sanyi és Pötyi, keresztfia Attila.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NYIKA FLORINÁNAK és családjának a szeretett testvér IFJ. GOVOR LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Bodnár Sándor és családja.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk SZILÁGYI BÉLÁRA (Hegyközcsatár) aki ma hat hónapja örökre itt hagyott bennünket. „Hat hónappal ezelőtt, egy decemberi napon, kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. Egy váratlan pillanat megállította a szívedet, melyben nem volt más, mint jóság és szeretet. Te aki családodért mindent megtettél, te aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itt hagytál. Téged elfeledni nem lehet, csak letörölni az érted hulló fájó könnyeket.” Emléke legyen áldott! Bánatos családja.

*

Két év telt el, hogy itt hagyott bennünket MÁTYUS JÓZSEF (Adoni).
Egy jajszót sem mondtál,
Bármit hozott a sors
Kórházi ágyon nem panaszkodtál.
Figyeltem élni vágyó tekinteted
De a betegség erős volt, legyőzte testedet.
Küzdöttél, de már nem lehetett
Semmi mást nem akartál csak „élni még köztetek”. Szerető feleséged Gyöngyi, lányaid Kinga és Tünde, vejed Zoltán és József, két unokád Roland és Márk.

*

Szívet tépnek most az emlékek
Egy éve még együtt voltunk veled.
Beteg ágyadon fogtuk a kezed
Remegve figyeltük megtört tekinteted.
Fájdalommal a szívünkben, könnyekkel a szemünkben emlékezünk at egy éve elhunyt ID. ERDEI SÁNDORRA (Ottomány).
„Az a sír a temetőben egy szomorú emlék,
Ha tehetnénk mindennap kimennénk.
Mit adhatunk neked, gyertyát és virágot,
Te már fentről nézed az egész világot.
Mindenhol csend van és nyugalom,
Csak a szívünkben van igazi fájdalom.
Állunkm némán a sírodnál, s arra gondolunk,
Hogy valamikor egyszer ismét találkozunk. Gyászoló családod.

Címkék: ,