Gyászhírek 2016. június 3.

Akt.:
Gyászhírek 2016. június 3.
Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a lelkét. Szerető drága édesapa, nagyapa voltál ÚJVÁRI MIHÁLY. Bánatos családodnak most az őrangyalá váltál. Szerető lányaid, vejeid és unokáid.


40. érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra, szeretett osztályfőnökünkre, FACSAR ISTVÁNRA, valamint korán eltávozott osztálytársainkra, KÁDÁR ÉVÁRA
és HINTALAN GÉZÁRA. ,,Ha el is mentek, / Mindég itt lesznek, titkon, észrevétlen.” Az érmihályfalvi líceum 1976-ban végzett XII. B. osztálya.

*

Szívemben mély fájdalommal és könnyes szemmel emlékezem feleségemre, NAGY ESZTERRE,
halálának első, szomorú évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos férje Zoli.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, anya, anyós, TAKÓ IRÉN életének 74. évében szíve megszűnt dobogni. Temetése június 3-án 16 órakor a fugyii kápolnából. Isten nyugtasson békében!
Búcsúzik tőle férje Ioan, fiai János, Zoltán, menyei Adelina, Rodica.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és testvérre, TÓTH BÉLÁRA (Bihar) halálának 6. évfordulóján. Az emlékezéshez csak szeretet kell, s kit szeretünk sosem felejtünk el. Emlékét őrzi felesége Ibi, lánya Enikő, testvére Kati és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PLEINER és a CSUCSUJ családoknak PLEINER LAJOS halála miatti fájdalmukban. A Thurzó család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. PIROS PÉTERKÉRE (alpinista), aki ma lenne 46 éves. Bús a temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk, elmondja neked, hogy mennyire szeretünk. Elvittél a szívünkből egy darabot, fényt, örömöt, csak a bánatot hagytad, ami elkísér egy életen át, de egy a remény: a lélek él, találkozunk! Emlékedet örizzük örökké! Anyukád, Apukád, testvéreid Gabi, Éva családjukkal, nagynénéd Rita, unokatestvéred Szebi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KIRÁLY MÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Vakok Bihar és Szilágy megyei Egyesületének vezetősége és munkatársai nevében.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, GÁLFFY JOLÁNRA, halálának huszadik és GÁLFFY GYULÁRA
halálának tizenötödik évfordulóján. Szerető leányaik Diugan Kati és Szilágyi Ildikó családjukkal.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, BÁLINT ISTVÁN életének 100. évében elhunyt. Temetése 2016. június 3-án, ma 14 órakor a városi ravatalozóból lesz. A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk TURÁNYI ERZSÉBETRE (szül. RÁCZ) halálának második évfordulóján.
Erzsike és lánya.

*

Megrendülten vettük tudomásul volt iskolatársunk és egyesületünk tagjának, DR. ANDRÁSSY GYULA
(Totyi) halálát. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodj békében drága barátunk!
A Premontrei Öregdiákok Egyesülete.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, a legdrágább anya és nagymama,
NYÍRI ERZSÉBET (szül. NAGY, Bihardiószeg) életének 73. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése június 4-én, szombaton 14 órakor a bihardiószegi hegyaljai temetőben. Búcsúzik tőle férje Sanyi, fia Árpád, lánya Enikő, veje Laci és imádott kisunokája Balázs.

*

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége az evangélium bíztatásával fejezi ki őszinte részvétét Nyíri Enikőnek és családjának édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztallak titeket.” (Mt11,28)

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló NYÍRI családdal szerettük, NYÍRI ERZSÉBET elhunyta miatti fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Kovács Jenő és családja.

*

Szomorú 4 év telt el, amióta a drága gyermekem, és az anya elhagyott bennünket SZELEJÁN ANNA MÁRIA (ANCI, szül. THEIL) Emlékezünk: „Egy tavaszi napon életed véget ért,/Hiába borul rád a temető csendje,/szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább./Emléked megőrizzük egy életen át.” Nyugodj békében! Bánatos édesanyád és lányod Ancsa.

*

„Nem felejtünk míg dobog a szívünk,/Úgy érezzük, Te is itt vagy velünk./Korán meghaltál, pedig mindenünk Te voltál,/Magad után összetört szíveket hagytál!/Nagyon hiányzol!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ANDRIDAN ILONÁRA halálának 3. évfordulóján. Szentmise 2016. június 6-án este 18 órakor a nagyváradi Barátok templomában lesz. Férje Liviu és lánya Edina.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 7 éve, örökre eltávozott közülünk szeretett apánk, az após, nagyapa, TÓTH LAJOS (PUIU). Emléke szívünkben örökké élni fog. Fia István, lányai Annamária és Angi, menye Marika, veje Tibi és unokái Bea, Noémi, Roli és Zsuzsi.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 14 éve elhunyt édesanyámra, DOBROSI ROZÁLIÁRA,
és a hat éve elhunyt egyetlen gyermekemre HASZNOSI JÓZSEFRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Az örökké bánatos gyermek, valamint édesanya, Éva.

*

Ez úton köszönjük mindazoknak, akik együtt érző szavaikkal, virágaikkal, jelenlétükkel mellettünk voltak szerettünk, PLAINER LAJOS (ny. agrármérnök) halála miatti gyászunkban. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, SZABÓ JULIANÁRA, aki ma 6 hónapja távozott közülünk az örökkévalóságba. Egyetlen leánygyermeke Juci.

*

Ma hat hónapja annak a szomorú napnak, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után, 80 évesen elhunyt a világ legjobb és legszeretőbb nagymamája, SZABÓ JULIANA (szül. KURUC). „Egy jajszó, annyit sem mondtál./Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál./Kórházi ágyadon fogtam a kezed/Remegve figyeltem élni vágyó tekinteted./De a betegség erős volt, legyőzte testedet./Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölelt át és a szeretet./Semmi mást nem akart ő, csak élni még./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem senki, soha el nem vehet./Tudom, hogy nem jöhetsz, mégis mindég várlak.”
Egyetlen unokád és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor 6 évvel ezelőtt szeretett édesanyánk, BARABÁS ERZSÉBET elhunyt. Emlékét egy életen át megőrizzük! Szerető fiai: József, Feri, Öcsi és családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, NÉMETH JÁNOSRA,
aki ma 6 éve hunyt el. „Számunkra te sohasem leszel halott, / Örökre élni fogsz, mint a csillagok. / Drága, jó szívét, két dolgos kezét / Áldd meg Atyám.” Örökké bánatos felesége Ilonka, gyermekei Ilona és János, unokái Róbert, Ilona és Viktória.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KIRÁLY családnak a szeretett anya, feleség, KIRÁLY MÁRIA
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Sovata 50. Crişul Repede lakói.

*

Fájdaltól megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy ma van 3 éve, hogy a szeretett, tisztelt SZILÁGYI ÉVA EDIT (szül. HORVÁTH, Székelyhíd, 1961–2013), hogy eltávozott az élők sorából. „A drága Istent arra kérjük, hogy vigyázzon terád mindörökre.” Élettársad, Vemczel László-Péter Nagyváradról, gyermekeid és a te tisztelt családod.

*

„Atyám házában sok hely van… Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek… Aztán újra lejövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn. 14,2-3) TUDUC FLOARE,
NEGRAU FLOARE, TIPTIS MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.