Gyászhírek 2016. június 28.

Gyászhírek 2016. június 28.
A Szőlősi Közbirtokosság megrendülve tudatja, hogy az alapítótag, rokon, barát, PAPP LASZLÓ 88 éves korában Budapesten elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.


Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, PÉTER ERZSÉBET (szül. KÉMER, élt 94 évet)
elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából június 29-én, szerdán 12 órakor. Gyászolják lánya, veje és annak családja.

*

Álmodtunk egy boldog öregkort. Hittünk a gyógyulásban, vagy valami csodában. Hittük, hogy az élet ad még egy esélyt, hogy megfoghatjuk egymás kezét. De a teremtő szólított tégedet, itthagytál engemet. Fájó szívvel búcsúzom szerető férjemtől, KÁDÁR LAJOSTÓL (páji születésű, élt 67 évet). Temetése szerdán, 29-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából református szertartás szerint. Bánatos felesége Piri.

*

Búcsúzom szeretett édesapámtól, KÁDÁR LAJOSTÓL (élt 67 évet). Nyugodjon békében. Zsolti és felesége Réka.

*

Búcsúzom szeretett édesapámtól, KÁDÁR LAJOSTÓL (élt 67 évet). Nyugodjon békében. Fia Lali.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága gyermekeinkre, MANCZ JÁNOSRA, és nejére,
MANCZ ERZSÉBETRE, akik június 28-án már 4 éve nincsenek közöttünk. Lám, ennyi az élet / gondoltátok-e? / Szólni sem tudtatok, hogy indultok az ismeretlen messzeségbe. Maradt a nagy bánat / Egy csendes sírhalom / A szívünkben a gyász és fájdalom. Emlékezünk rátok. Szüleitek, testvéreitek családjaikkal együtt, és egyetlen fiatok Dávid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédi, BODNÁR MARGIT (szül. FARKAS)
77 éves korában örök nyugalomra tért. A temetés június 28-án, kedden 17 órától a fugyivásárhelyi kápolnából. Emlékét megőrizve, búcsúzik tőle fia, menye, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől, BUDER ERZSÉBETTŐL (szül. SÁRKÖZI). Nyugodjon békében.
Jóska és Erika.

*

Őszinte együttérzésem JULIKA és SANYI mélységes fájdalmatokban a drága édesanya, anyós elvesztése miatt. Ildikó és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapám, RÉVI SÁNDOR június 25-én eltávozott szerettei köréből. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Kegyetlen volt a sors ha már elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Nyugodj békében. Pihenésed legyen csendes. Temetése 29-én 13 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, ID. SZABÓ JÁNOS (szül. Szalárd, Biharpüspöki lakos),
80 évesen rövid betegség után csendesen megpihent. Drága Édesapám, az égbe írom neked, még sírva ejtem ki a nevedet. Elmentél, és máig sem értem, egy élet, hogy érhet ily hamar véget. Felneveltél és csak szeretetet adtál, pedig tőlem néha rosszat is kaptál. Nyugodj békében. Temetése szerdán, június 29-én déli 12 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Őrökké bánatos fiad János, lányos Enikő és Imre bácsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, TARSOLY ERZSÉBET (szül. FAZEKAS)
hosszú, kegyetlen szenvedés után 78 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, június 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos férje Jóska.

*

„Isten új életed ad.” (Zsolt 90) SZABÓ JÁNOS, CSETE JULIÁNNA, PÉTER ERZSÉBET, SZABÓ VALENTIN, COITA DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a KÁDÁR családnak a szeretett férj, apa, após, KÁDÁR LAJOS
elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Mészáros család.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk FÖLDI MÁRIÁRA (szül. BAJDIK, Margitta), aki két éve, 91 évesen távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető fia József, menye Éva, unokája Évike.

*

Könnyes szemmel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezünk szeretett keresztfiúnkra,
ÖTVÖS ZSOLTRA (Érsemjén) halálának ötödik évfordulóján. Keresztszülei Budapestről.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett keresztapára, unokatestvérre, ÖTVÖS ZSOLTRA (Érsemjén)
halálának ötödik évfordulóján. Keresztlánya Noémi, unokatestvére Csaba, és felesége Tünde, Budapestről.

*

Egy éve, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát apóst, PIROSCA SÁNDORT (szül. Rév).
Emlékezik bánatos felesége Zsuzsanna, lányai: Hajnalka, Ildikó, fia Sándor, vejei: Szebi, István és unokái: Vivien, Kinga.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki barátainknak, KOCSIS ISTVÁNNAK és családjának a szeretett apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Tóth Barna és családja.

*

Őszinte részvétem VASS JULIKÁNAK és családjának a drága édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Nagy Klára.

*

Őszinte részvétünk és együttérzésünk VASS JULIKÁNAK és férjének a szeretett, drága édesanya, anyós elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Jobbágy Ilona és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak MÁTÉ ROZÁLIA ILONA,
a szeretett feleség, édesanya, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ibolya, Erzsike és Marika.

*

Ismét előttünk jár egy Pásztor, aki már az örök haza felé vezeti nyáját. Róla is elmondhatjuk, hogy ismerte övéit, minden rábízott bárányt nem csupán névről, de élete minden fontos dátumát hihetetlen memóriájával kivülről tudta mindvégig. Nála az anyagiak nem játszottak szerepet, de ahogy a szertartásokat elvégezte, a prédikációkat, a hittanórákat, azzal a pontossággal, tartalommal, humorral amit minden betegség, viszontagság között megélt, csodálatra méltó. Drága BÁLINTFY ATYA Isten adjon jutalmat és örök életet! Imádságos lelkülettel a Tótteleki Római Katólikus Egyházközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak unokabátyám, PAPP LÁSZLÓ
(agrármérnök, volt szöllősi lakos) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az unokatestvérek, Ridy József és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagynénémtől, KÓCS PIROSKÁTÓL (Síter). Nyugodjon békében!
Berta Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagynénémtől, KÓCS PIROSKÁTÓL (Síter). Emlékét örökre szívemben őrzöm. Nyugodjon békében! Berta Béla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szerető édesanyám, ÖZV. KÓCS PIROSKA (szül. KELEMEN)
életének 87. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése kedden 15 órakor a síteri kápolnából. „Elcsitult a szív, mely értem dobogott, megpihent a kéz, mely értem dolgozott. Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Ahová elmentél, jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s én megköszönöm, hogy ő lehetett az én szerető édesanyám.” Örökké bánatos lánya Emmuska és veje János.

*

Megrendülve tudatjuk, hogy drága nagymamánk, ÖZV. KÓCS PIROSKA életének 87. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Lehullott a levél, mert elhagyta az ágat, megpihent édes nagymamánk, aki nagyon szerette családját. Bánatban hagyta itt otthonát és csorgó könnyzuhatagban bánatos családját. Ő fent a mennyből szomorúan tekint le ránk, mert mi itt maradtunk árván.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos unokája Tibi és unokamenye Éva.

*

Fájdalommal veszünk búcsút drága dédnagymamánktól, ÖZV. KÓCS PIROSKÁTÓL (Síter), aki 87 évesen távozott az élők sorából. „Elfeledni téged sosem lehet, te voltál a jóság és szeretet. Arany volt a szíved, munka az életed, Isten hívott, mert szeretett. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben megőrzünk mindörökre.” Dédunokáid Norbi és Tamás.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki RÉVI ATTILA kollégánknak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az 1-es Hőerőmű PRAM laboratóriumának munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki barátainknak, a szeretett édesapa, após, nagyapa,
KOCSIS GYÖRGY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Sípos László és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, ÖZV. CSETE LAJOSNÉ (SÍPOS JUCI, Nagyszalonta) életének 100. évében örök nyugovóra tért. „Nem fogom már elgyengült kezed, nem simítom már őszülő fejed, nem tekint rám aggódó szemed, marad a csend. Mindent köszönök neked! Temetése Nagyszalontán június 29-én, szerdán 16 órakor református szertartás szerint, a temető kápolnából. A te Julikád és vejed Sanyi.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett édesapánktól, ID. KAKÓCZ ZSIGMONDTÓL (Szentjános).
Elmegyek, mert el kell mennem,
Az elválás nagyon nehéz, belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem,
Isten veled földi élet, s családom!
Elmegyek, mert el kell mennem,
Hogy elköszönni sem tudtam, sajnálom,
Tudjátok kiket szerettem,
A síron túl is örökké imádom!
Gyászolja fia Zsiga és menye Erika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. KAKÓCZ ZSIGMOND
(Biharszentjános) életének 70. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 29-én 16 órakor a biharszentjánosi kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. A halál után jön az örök élet, ott majd te vársz rám és én átölellek téged.” Gyászolja szerető felesége Judith és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. KAKÓCZ ZSIGMOND (Biharszentjános) életének 70. évében rövid betegség után elhunyt. „Mert a kiszabott esztendők letelnek és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Fia Zoltán, menye és unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a vőtől és sógortól, ID. KAKÓCZ ZSIGMONDTÓL. Nyugodjon békében!
Anyósa és sógornője Joli.

*

Mélyen megrendülve értesültem ID. KAKÓCZ ZSIGMOND nászuram haláláról, nagy űrt hagyva maga után családja körében. Nyugodj békében! Nászasszonya Piroska.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nővéremnek és családjának férje, ID. KAKÓCZ ZSIGMOND
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Özv. Lázár Lászlóné, és három leánya családjaikkal.