Gyászhírek 2016. június 27.

Gyászhírek 2016. június 27.
Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak. (János 11.26) Fájdalommal értesültünk Ft. Bálintfy Béla tb. esperes úr elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A nagyvárad-velencei egyházközség Egyháztanácsa és hívei.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak BÁLINTFY BÉLA tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugvása békés! A Premontrei Öregdiákok.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szeretett halottuk, NY. pap BÁLINTFI BÉLA a várad-velencei római katolikus pap elhunyta miatt. Nyugodjon békében. A Rózsa Füzér társulat részéről.

*

Fájó szívvel búcsuzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, SZABÓ DEZSŐTŐL (szül. Kárásztelek).
Nyugodjon békében. Testvérei Piroska és Marika családjaikkal.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagybácsi, SZABÓ DEZSŐ (Biharszentjános, kárásztelki születésű) életének 71. évében hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 27-én 13 órától a biharszentjánosi kápolnából. „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, aki engem szeretett.” Búcsúzik tőle szeretett unokaöccse Pisti és neje Gabriella.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki anyatársamnak, Cser Piroskának szeretett testvére, Szabó Dezső
elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Kudar Margareta.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, dédmamától és élettárstól,
Zamfir Erzsébettől, aki 81 éves korában rövid szenvedés után eltávozott. Utolsó útjára június 27-én 13 órakor kísérjük az érkeserűi kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, LŐRINCZ ANNÁTÓL, aki 80 éves korában Magyarországon elhunyt. Temetése 2016. június 28-án Székesfehérváron lesz. Isten nyugosztalja!
Gyászolja bánatos testvére Zoli és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzik fia ÖCSI és családja FARCAŞ ILDIKÓTÓL. Emléke örökké a szívünkben megmarad. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nagymamámtól, FARCAŞ ILDIKÓTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető unokája Norbi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, FARCAŞ ILDIKÓTÓL.
Emléke szívünkben örökké élni fog. Lánya Laura, veje István és unokája István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyósra és nagymamára, CSIZMADIA ZSÓFIÁRA, aki ma 1 éve távozott közülünk. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, SÜTŐ ZSIGMONDRA
és MÁRIÁRA (Érmihályfalva), akiknek 19. és 18. éve már, hogy megszűnt dobogni jóságos szívük.
Őket soha el nem felejtő fiúk, Zoli és unokájuk Zolika.

*

Ma lenne 59 éves, ha tizennégy és fél éve nem ragadta volna el közülünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát, SÜTŐ ERZSÉBETET (Érmihályfalva). Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha el nem felejtő férje, Zoli és fia, Zolika.

*

Szomorú 6 hónap telt el, amióta drága, jó édesanyánk, GÖCZ ERZSÉBET (szül. SZABÓ) itthagyott bennünket. „Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,/Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél,/Megpihenni tért dolgos két kezed,/Örök az arcod, s nem száll el szavad,/Minden mosolyod a szívünkben marad./Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk senki el nem vehet./ Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Szívből szeretünk, s nem feledünk téged./Nyugodj, csendesen, legyen békés álmod,/Találj odafenn örök boldogságot.” A jó Isten örködjön pihenésed felett!
Szerető leányai: Évike, Erika és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az 5 éve elhunyt férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, KISS ISTVÁNRA (Köröskisjenő). „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet./Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozunk veled.” Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, LÉTAI JÓZSEFRE (Székelyhíd)
halálának 9. évfordulóján. „Az emlékezéshez, csak szeretet kell, s kit szeretünk, sosem felejtünk el.”
Őt soha el nem felejtő családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Szomorúan emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre, apára, NEGREAN JÓZSEFRE (élt 65 évet). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Örökre velünk maradsz. Őrizzük mosolyodat. Felesége Inci és fia Norbert.

*

„Halottaink Istenben élnek.”
BÁLINTFY BÉLA, TAKÁCS MAGDA, KISS ÉVA, KISS ELISABETA, HUNYADI KÁLMÁN, STANA IRÉN, KONRÁD IMRE, KELEMEN KÁROLY, TARSOLY ERZSÉBET, RÉVI SÁNDOR, BERES ADRIAN, VLAD GHEORGHE, SABAU FLOARE, POPA FLOAREA, MARINCAS HERMINA, ORHA SILVIU, MIHUTA OLIMPIA, TODEA MARIA, PENTIE DORINA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógórtól és nagybátyánktól, FT. BÁLINTFY BÉLA ny. esperes plébánostól, aki hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 83., papságának 52. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Ravatalozása hétfőn, június 27-én 11 órakor, valamint a gyászmise 12 órakor lesz megtartva a Velencei Római Katolikus Templomban. Ezt követően a biharpüspöki temetőben helyezzük végső nyughelyére. Nyugodjon békében! Sógórnője Ica, unokaöccse Zoltán és családja, unokahúga Angéla és családja.

*

Őszinte részvétünk Bálintfi Ilonának sógora, FT. BÁLINTFY BÉLA ny. esperes, plébános elhunyta miatt érzett fájdalmában. Czirják Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünk Czirják Angélának és családjának nagybátyja, FT. BÁLINTFY BÉLA ny. esperes, plébános elhunyta miatt érzett fájdalmában. Czirják Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünk Bálintfi Zoltánnak és családjának nagybátyja, FT. BÁLINTFY BÉLA ny. esperes, plébános elhunyta miatt érzett fájdalmában. Czirják Sándor és családja.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy MÁTÉ ROZÁLIA ILONA (92 éves, a Crişul Favorit cipőgyár nyugdíjasa) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. június 27-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja férje Győző, lányai Katalin és Maya, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett HUNYADI KÁLMÁN (TITI) életének 70. évében elhunyt. Temetése hétfőn, június 27-én 17 órakor az élesdi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, após és nagyapa, HORVÁTH JÁNOS
életének 74. évében, rövid betegség után visszaadta jóságos szívét Teremtőjének. Temetése június 28-án 15 órakor a püspöki temetőben lesz. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Búcsúzik tőle bánatos felesége Piroska, leányai Piroska, Erika és Tünde, vejei F. Laci, Péter, T. Laci, unokái Brigi, Dóri, Bálint, Bence, Márk és Erik.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága apa, nagyapa, após, KOCSIS GYÖRGY életének 87. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, június 28-án 12 órakor a városi ravatalozóból. Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló család, fia Pityu, menye Jutka, unokája Andika és unokaveje Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a sógórtól, KOCSIS GYÖRGYTŐL. Nevelt lánya Gizike, férje Jóska, Gabika, Zoli és Denis.

*

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett férjem, a jóságos KONRÁD IMRE
(a Plastor volt nyugdíjasa) súlyos, de nagy türelemmel viselt betegségben június 25-én elhunyt. Temetése június 29-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Erzsike.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, KONRÁD IMRE 2016. június 25-én méltosággal tűrt betegség után csendben elhunyt. Temetése június 29-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Szerető lánya Anita és férje Tamás, a viszontlátás reményében…

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút drága édesapánktól, KONRÁD IMRÉTŐL, aki súlyos betegség után 68 éves korában megpihent. Temetése június 29-én 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. Lánya Erzsike, veje Péter, unokái Timi és Gergő.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, KONRÁD IMRE szíve június 25-én megszűnt dobogni. Temetése június 29-én, szerdán 15 órától a Steinberger kápolnából. Szerető lánya Babi és veje Sándor, unokái Krisztina, Jonathan és Kristóf, a viszontlátás reményében…

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, ID. SZABÓ JÁNOS (szül. Szalárd, biharpüspöki lakos)
80 évesen, rövid betegség után csendesen megpihent. Drága édesapám, az égbe írom neked, még sírva ejtem ki a neved. Elmentél és máig sem értem, egy élet, hogy érhet íly hamar véget. Felneveltél, és csak szeretetet adtál, pedig tőlem néha rosszat is kaptál. Nyugodj békében! Temetése szerdán, június 29-én déli 12 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Örökké bánatos fiad János, lányod Enikő, és Imre bácsi.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, TARSOLY ERZSÉBET (szül. FAZEKAS)
hosszú, kegyetlen szenvedés után 78 éves korában elhunyt. Temetése időpontját a keddi újságban közöljük. Bánatos férje Jóska.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett anya, TARSOLY ERZSÉBET 78 éves korában elhunyt.
Gyászolja fia Attila, párja Erika és unokája Patrick.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett anya, TARSOLY ERZSÉBET 78 éves korában elhunyt.
Gyászloja fia Jóska, menye Ani és unokái Józsi és Zsolt.