Gyászhírek 2016. június 24.

Akt.:
Gyászhírek 2016. június 24.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BRÜCKNER JÓZSEFTŐL, aki életének 86. esztendőjében végleg megpihent. Örökké emlékezünk rád! Öccse Brückner Jancsi, sógornője Marika és családja.

A nagyváradi megyés püspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. június 23-án, csütörtökön Főtisztelendő BÁLINTFY BÉLA tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános, életének 84., papságának 52. évében hosszú betegség után szentségekkel ellátva elhunyt. Bálintfy Béla 1932. december 5-én született a Szatmár-megyei Magyarcsaholyon. Isten Szolgája, Márton Áron püspök szentelte pappá 1964. június 29-én. Segédlelkész volt a nagyváradi római katolikus székesegyházban, majd plébános Köröstarjánban, Hegyköztótteleken és Szalacson. 1996-ban történt nyugdíjazását követően a nagyvárad-velencei plébánián kisegítőként szolgált, az utóbbi hónapokban pedig, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Márton Öregotthonban ápolták. Elhunyt lelkipásztorunk földi maradványait 2016. június 27-én 11 órakor ravatalozzuk fel a nagyvárad-velencei plébániatemplomban, 12 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért, majd a biharpüspöki temetőbe kísérjük és ott helyezzük örök nyugalomra. Nyugodjon békében! Böcskei László megyés püspök, és a rokonság.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BRÜCKNER JÓZSEFTŐL, aki életének 86. esztendejében végleg megpihent. Örökké emlékezünk rád! Öccse Brückner Balázs és sógornője Ilu.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, BRÜCKNER JÓZSEF életének 85. esztendejében végleg itthagyott bennünket. Temetése 2016. június 25-én, szombaton 11 órakor lesz Nagyváradon, a városi temető Steinberber kápolnájából. Gyászoló felesége Terike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától és dédapától, BRÜCKNER JÓZSEFTŐL.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló lánya Terike, fia Zoltán, valamint családjaik.

*

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, (és) csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” (Zsolt 23,1-4) A 23. Zsoltár hitvalló-könyörgésével kíván vigasztalódást a Partiumi Keresztény Egyetem egész közössége Dr. KŐRÖSI MÁRIA oktatónak férje, KŐRÖSI LÁSZLÓ elvesztése miatti fájdalmában, akinek mennyei Atyánk 60 esztendőt adott ezen a földön.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt testvérre, sógorra, nagybácsira, PAP BÉLÁRA (volt mozigépész). Nyugodjon békében! Húga Marika, sógora Csaba, unokahúga Ancsa.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, VANCSA SÁNDORRA (élt 71 évet, Érolaszi), aki 4 éve nincs közöttünk. Lám ennyi az élet, gondoltad-e? / Egy pillanat és mindennek vége. / Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. /Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, / Szerető szívekben gyász és fájdalom! Nyugodjon békében! Emlékezik rá bánatos felesége Irénke, gyermekei, veje, unokái és dédunokái, unokavejei.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak nagybátyám, JEREMIÁS JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Ilu és Arthur.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy MADAR ROZÁLIA (szül. LÉVAI) életének 82. esztendejében végleg itthagyott bennünket. Temetése 2016. június 24-én 17 órakor lesz a szentjánosi kápolnából.
Fájó szívvel búcsúzik tőle sógora Madar Géza és sógornője Emma.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor már 8 éve, hogy elveszítettük a drága, jó gyermeket, édesapát, testvért, SZABÓ JÓZSEFET (élt 32 évet, Bihardiószeg). „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében drága lélek! Soha nem felejtő édesanyád, kisfiad, bátyád és családja.

*

Napok telnek, évek szállnak, álmaimban téged várlak. Soha nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekünkre, SAJTI CSABÁRA halálának 15. évfordulóján. Drága emléked őrzik szüleid, testvéred és nagymamád.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. HODOS ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon, / Csak egy van, ami a sírig vezet, / Szívünkben az örök emlékezet.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁTÉ MÁRIA MAGDOLNÁNAK a szeretett édesanya elhunyta felett érzett mély fájdalmában. A Nachbar család.

*

Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, FÁBIÁN PIROSKA (szül. GUTI) életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése egy későbbi időpontban. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, BUZGÓ TERÉZRE (Bihar) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Leánya Erzsike és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÉHES ZOLTÁNRA (Bihar), aki hat hete búcsú nélkül távozott közülünk. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk. Ahol ő van oda, az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Bánatos felesége, két fia, menyei és unokái.

*

Imádságos lélekkel búcsúzunk a Szent László-templom volt sekrestyés asszonyától, FARKAS KLÁRÁTÓL. Őszinte részvétünk gyászoló családjának. Nyugodjék békében a feltámadás reményében.
A Szent László-templom közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, nagybácsira, a családfőre, BIVOLARU DEMETERRE
(DEMIKE), aki 10 éve június 27-én örökre eltávozott. Emlékét megőrizzük örökre. Nyugodj békében.
Nővére Anna, húga Piroska, sógorai Attila és Feri, unokaöccse Zoltán és Tündike, unokahúga Enikő és családjaik.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, férjtől és nagypapától, GYÖRFI JOSIFTÓL,
aki 65 év után tragikus hirtelenséggel hunyt el. Temetése 2016.06.24-én 12 órától a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében. Felesége és gyerekei.

*

„Gyászunk nem reménytelen.” (Mt. 5,1 – 12 a) MÁTÉ ROZÁLIA ILONA, FARCAS ILDIKÓ, POPP ELENA, PĂTCAŞU TEODOR, ŞERB IOSIF, NĂSCAN FIVI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk, BUDER ERZSÉBET elhunyt. Temetése 2016.06.27-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Anya, mindig a szívünkben leszel. Gyászolja férje Laci, gyermekei Laci, Erzsike, Ricsi, valamint unokái Barbi és Atika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, JENEY SÁNDORTÓL, aki 81 éves korában, rövid szenvedés után eltávozott. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Utolsó útjára szombaton, 06.25-én 13 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Búcsúzik tőle szerető felesége Editke és lánya Tündike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, nagyapától, dédnagyapától, JENEY SÁNDORTÓL, aki 81 évesen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető fia Csabi, menye Gyöngyi, unokái Kinga és családja, Norbi és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom drága bátyámtól, JENEY SÁNDORTÓL. Iluska és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló JENEY családnak. Imecs István és Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógoromtól, JENEY SÁNDORTÓL. Sipos Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló JENEY családnak. Tyepák Ferenc és Ildikó.

*

Tíz szomorú év telt el, azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, rokon, CSÉP ANNAMÁRIA
(szül. FEKE) szíve feladta a harcot a gyilkos korral szemben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Férje, fia és családja.

*

Szeretett nagybátyánknak, BÍRÓ LÁSZLÓNAK neved napja alkalmából kívánunk Istentől csendes, nyugodt pihenést. Unokaöcséd Gabi és családja.

*

Szeretett testvéremnek, BÍRÓ LÁSZLÓNAK, akit az Úr 62 éves korában magához szólított, aki 6 hónapja elhunyt, Istentől megáldva, kívánok csendes, nyugodt pihenést drága szüleink mellett, László-nap alkalmából. Nővéred Ili.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk szeretett keresztfiúnkra, DANI ROLANDRA (Hegyközújlak), aki 6 hónapja távozott közülünk. „Halálod megtörte szívünket, lelkünket,/elfogadni muszáj, de megérteni soha nem lehet,/szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/soha el nem fogunk feledni.” Emlékeznek szeretettel keresztszülei Lajos és Böbe, unokatestvérei Balázs, Klaudia és barátja Norbi és mama.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, HALÁSZ GABRIELLÁRA
(Margita) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető, bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SANYIKÁTÓL. Marian Marika és családja.

*

„Sosem halványul szívünkben emléked,/sosem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Fájó szívvel emlékezünk ID. GUBA SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett édesanyára és nagymamára, SZŰCS ILONÁRA
(Kisszántó), „Könnyes szemed szivárvánnyá vált,/örök arcod, jóságos szíved itt dobog közöttünk./Soha nem halványul szívünkben emléked,/soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Míg élünk, nem feledünk téged.” Emlékezünk továbbá az 5 éve elhunyt férjre és édesapára és a 29 éve eltávozott édesapára és nagyapára. „Könnyes az út mely sírotokhoz vezet,/A temető csendje adjon nyugalmat nektek,/Isten áldja pihenésetek.” Örökké bánatos lánya Ilona és szerető unokája József.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, MEZEI JÓZSEFRE
(Bihar) halálának 5. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk BARNA KÁROLYRA (volt szabómester), aki 10 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Zoli, Kati és Kinga.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 3 éve örökre itthagyott bennünket a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa, KOCSIS SÁNDOR (Szentimre). Emléke legyen áldott pihenése csendes! „Ami bennem lélek, veletek megy, ott fogok köztetek lenni mindig./Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak,/Megtalálsz a fa levelében mikor lehull,/Megtalálsz az esti harangszóban, mikor elenyészik,/S mikor megemlékezel rólam/mindig arccal szemközt fogok állni veled.” Örökké bánatos családja.

*

Kegyelettel emlékezünk elhunyt osztálytársainkra és tanárainkra, a nagyváradi 3-as Líceum (Ady) 1965-ben végzett öregdiákjai, osztálytalálkozónk alkalmával. A XI.A. osztály.

*

Gyötrelmes 6 hónap telt el számunkra amikor örök búcsút vettünk az imádott gyermektől, testvértől,
DANI ROLANDTÓL (élt 19 évet, Hegyközújlak) aki július 4-én lenne 20 éves. ’96 nyarán mikor megszülettél,/ életemnek egén csillagként ragyogtál./Angyal arcú gyerek voltál,/Örökké csak mosolyogtál./Ahogy nőttél, cseperedtél, bármi is volt, te nevettél./Nevetésed ma is hallom, nem csak én, még sokan, nagyon./Ha szívemet bánat érte meggyógyított nevetése./Mindenkivel barát voltál, különbséget nem tartottál./ Nincstelen, vagy gazdag fia, nem volt akadály számodra./Nótáztál, ha úgy volt kedved, barátaid mind szerettek./Régi nóták, mai zenék, számunkra már mindez emlék./Régi nóták csak úgy zengtek, amit mások rég feledtek./Mennyi ének szállt a szélben, ma is hallom sötét éjben./Hétvégenként szórakoztál, hétköznaponként dolgoztál./Mura lovakat hajtottál, a földből épp hogy kilátszottál./Traktoroztál nappal, s éjjel, tele voltál szenvedéllyel./Motorozni megtanultál, soha semmit fel nem adtál/Scutter, Cross vagy Yamaha, lányok hada volt érted oda./Szerelmed is megtaláltad, s szívedbe örökre bezártad./Nem búcsúztál, ó miért Istenem???/Könnyek hullanak, a kérdés végtelen!!!
Isten nyugtasson békében. Örökké gyászoló édesanyád (Andika), édesapád és testvéred, Raymond.

*

Fájó szívvel emlékezem gyermekkori legjobb barátomra, DANI ROLANDRA (Hegyközújlak),
aki ma 6 hónapja távozott el közülünk. „Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott,/De jóságod és szereteted, szívünkben örökké élni fog./Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/míg a földön élünk, nem fogunk feledni!” Emlékedet örökké őrzi, Kinga.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, BÁGYI SÁNDORRA (élt 66 évet)
halálának második évfordulóján. „Egy nyári napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, örökre elmentél./Hiába borul rád a temető csendje szívünkben élni fogsz mindörökre.” Bánatos felesége, lánya és két imádott unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ILDIKÓ és MÁRTA a szeretett édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatti fájdalmatokban. Marika néni, Enikő, Anna és Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, TÓTH ANDRÁSRA (Hegyközújlak) halálának 6. évfordulóján. „Istenem, súgd meg neki halkan,/Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam./Álmomban keressen meg engem,/Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem./Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,/Csak hadd lássam még egyszer apukámat!!!/Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,/Súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretem/és minden nap várom!!!” Emlékét örökké őrzi felesége, gyermekei: Márk és Kinga.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, nagymamától és dédmamától, KISS ÉVÁTÓL,
aki 87 éves korában elhunyt. Temetése 2016. június 25-én 12 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolja fia Laci, menye Ibi, unokája Andrea és családja, Lacika és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, KISS ÉVA életének 87. évében elhunyt. Gyászolja fia Lajcsi, menye Elvira és unokája Tomi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága keresztanyától, KISS ÉVÁTÓL, aki életének 87. évében elhunyt.
Keresztlánya Marika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzik sógornőjétől, KISS ÉVÁTÓL sógora Ferenc.

Címkék: