Gyászhírek 2016. június 2.

Gyászhírek 2016. június 2.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Váczi családnak a szeretett apa, após, Aranyics Antal (Mihályfalva) elvesztése miatt érzett mély fajdalmában. Nyugodjon békében! A lakóközösség és lakótársaság.


A nagyváradi megyés püspök hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik 2016. május 30-án utolsó útjára elkísérték Tempfli József kiérdemesült megyés püspökünket, ravatala mellé virágot helyeztek és velünk együtt imádkoztak lelki üdvéért. Köszönetet mondunk azoknak is, akik bár személyesen nem vehettek részt a temetésen, írásban fejezték ki együttérzésüket és fájdalmukat. Önzetlen és önkéntes munkájukért köszönet illeti a szervezőket és mindazokat, akik jelenlétükkel, imáikkal, szolgálatukkal gondoskodtak arról, hogy elhunyt főpásztorunktól méltó módon vegyünk végső búcsút. Isten fizessen mindenki jóságát! Böcskei László, megyés püspök.

*

A nagyváradi megyés püspök hálás szívvel mond köszönetet az Út Végén Temetkezési Vállalatnak, Mavrodoglu Ildikónak és munkatársainak, akik Tempfli József kiérdemesült megyés püspök temetésén példaértékű szakértelemről és szolgálatkészségről tettek tanúságot. Isten fizesse támogatásukat!
Böcskei László, megyés püspök.

*

A nagyváradi megyés püspök hálás szívvel mond köszönetet a sajtó képviselőinek, hogy az eseményhez méltó tisztelettel és alázattal voltak jelen és tudósítottak Tempfli József kiérdemesült megyés püspök temetéséről. Továbbra is számítunk támogatásukra! Böcskei László, megyés püspök.

*

A Nagyváradi Evangélikus gyülekezet őszinte részvétét és együttérzését közli nagytiszteletű MÁTYÁS ATTILA lelkipásztorunknak édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.

*

Megrendülve vettünk tudomást barátunk, DR. ANDRÁSY GYULA elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a családnak. Dr. Bonyhay Kálmán és családja.

*

„Híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik.” TITI IBOLYA, KIRALY MÁRIA, UJOG TRAIAN,
VLADICA VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, MAJOROS ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, álmok évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Lányod Nusi, unokád Timi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, anyós, KIRÁLY MÁRIA életének 53. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Temetése ma, június 2-án 15 órakor a városi ravatalozóból. Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled. Csendben figyelsz ránk már ödaföntről, legyen helyettünk „Isten veled”. Búcsúzik tőle férje Béla, lányai Noémi és Bernadette, veje Alex.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak KIRÁLY MARIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtasson békében, drága lélek! Vera és családja.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló KIRÁLY családdal szerettük, KIRÁLY MARIKA elhunyta miatti fájdalmában. Isten nyugtassa békében. A Bihari Napló technikai részlege.

*

Fájó szívvel emlékezünk halottunkra, édesanyánkra, SZŰCS IRINA (Érmihályfalva), akinek 1 éve már a temető csendje nyújt örök nyugodalmat.
Nehéz út volt, amit ő megélt.
Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,
De szívünkben örökké él és ott marad.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NYIKA FLORINÁNAK és családjának a szeretett testvér, IFJ. GOVOR LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyika Levente és családja, Nyika Sándor és családja.

*

„Tudom, hogy senkit sem hozhat vissza gyertyafény,/ De az emlékezet megőrzi őket, akikért a gyertya ég.” Már egy éve, hogy csak lélekben van velünk BOD PÉTER (tanár). Fájdalmunk nem csendesedik, emléked nem halványul. Nagyon hiányzol! Szerető családja.

*

Fájó szívvel és tisztelettel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, MENYHÁRT ZOLTÁN
mérnökre, aki három éve hirtelen eltávozott közülünk. Ha élne, most lenne 80 éves. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Családja.

*

Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Míg élünk, nem feledünk téged! Fájó szívvel emlékezünk MOHÁCSI JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján.
Szerető családja.