Gyászhírek 2016. június 17.

Gyászhírek 2016. június 17.
Megrendülve értesültünk kedves érkörtvélyesi kollégánk, ORBÁN JÓZSEF magyartanár haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, osztozunk fájdalmukban. A Bihar megyei magyartanárok nevében Boros József.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. SZŰCS ANTALRA (szül. Gálospetri, Nagyváradon élt)
halálának 6. évfordulóján. „Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni, és kezembe tartani kezed, / Elmesélni neked ha boldog vagyok, vagy ha a bánat cseppje a szememben ragyog. / Hiányzol, és nem igazán értem miért mentek el azok, kik fontosak nekem. / Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.” Bánatos felesége és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, KOÓS ROZÁLIÁRA
(CSIPAI, Hegyközújlak) halálának 2. évfordulóján. Az emlékezéshez csak szeretet kell, s kit szeretünk, sosem felejtünk el. Férje Sándor, gyermekei és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, az édesanyára, nagymamára és dédnagymamára,
TÖKÖLI SZÖKE JULIÁNNÁRA halálának 2. évfordulóján. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott, két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.” Férje Gyuri, gyermekei Jóska, Magdi, Kati családjaival.

*

Sohasem halványul szívünkben drága emléked, soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Fájó szívvel és örökös fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, NAGY ÁRPÁDRA (Berettyószéplak)
halálának 14. évfordulóján. Drága emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Soha nem feledjük drága lényedet és soha nem feledünk el. Nyugodj békében te drága lélek. Nyugodj békében! Örökké bánatos felesége Joli, fia Árpi, menye Gabriella és a család. Nyugodj békébe!

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, RENGE SÁNDORRA (Szalárd), aki 30 éve, 40 évesen hagyott itt minket. Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük emlékedet. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Nyugodjon békében. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, NAGY ERNŐRE halálának első évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük kedves emlékedet.” Emlékezik szeretettel felesége Marika, fia Ernő és családja, leánya Baby és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 40 éve elhunyt DUNAI GYÖRGYRE, és a 19 és fél éve elhunyt DUNAI MÁRIÁRA (szül. LACZI). Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek.
Bánatos lányuk Marika, unokái Ernő és családja, Baby és családja a messzi távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, DŐRNEK ILONÁRA, aki ma 2 éve távozott közülünk. Szeretett lánya Jutka, fia Ernő és unokái Ernőke és Enikő.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk szeretett halottainkra, férjemre és apára és nagyapára,
CSER SÁNDORRA, aki 1 éve ment el, fiamra SZIKI LAJOSRA, aki 4 éve hagyott itt bennünket. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal, ismerőssel, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, PAPP ZOLTÁN (volt tanár, iskolaigazgató) életének 84. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára szombaton, június 18-án 11 órakor kísérjük a városi kápolnából. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, TÓTH MIHÁLYTÓL. Őszinte részvétünk és együttérzésünk az egész családnak. Özv. Tóth Sándorné-Piroska, Lucaciu Mária és családja, Varga Miklós és családja.

*

„Testvérünkért könyörgünk, akit magadhoz szólítottál. Fogadd be őt dicsőségedbe!” JÓZSA ÁGNES,
PAPP ZOLTÁN, HERING MÁRIA, CEARNAU TEODOR, CRISTEA AURELIA, POPA ILIE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KÁSA ÁRPÁDRA (Tóti) halálának 10. évfordulóján. „Halálod megtörte szívünket, lelkünket,/Elfogadni muszáj, de megérteni soha nem lehet./Szívünkben helyedet nem pótolja semmi./Soha el nem fogunk feledni.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerettei.

*

Szomorú szívvel könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, apára, vőre, nagyapára, apósra,
PÁLL IMRÉRE (Szalárd) halálának 1. évfordulóján. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk.” Nyugodj békében drága lélek! Felesége, lányai, fia, vejei, anyósa, unokái.

*

Fájó szívvel emlékszem drága fiamra, KOZMA EDÉRE (BANDIKA) halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos apád.

*

„Az emberi élet röpke dráma./Egyszer játsszák, nincs több előadása.” (XVI. sz. japán költő) Az 50 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel és tisztelettel emlékezünk volt tanárainkra: BÁTHORI FERENC, BODONI LAJOS, FACSAR ISTVÁN, FEJÉR JÁNOS, HACK KÁROLY, PORSZTNER TERÉZIA, ROBOS GHEORGHE, SZÉKELY DÁNIEL valamint volt osztály társainkra: BALÁZS MÁRIA, BÁBA SÁNDOR, BERECZ MÁRIA, FELHŐSI JÓZSEF, KELEMEN IRÉN, MUNKÁCSI TIBOR, TÉCSI ISTVÁN, TÓTH SÁNDOR, TÖRÖK LÁSZLÓ. Emlékük szívünkben örökké élni fog! Az Érmihályfalvi Elméleti líceum 1966-ban végzett XI. B osztály diákjai.

*

A 40 éves érettségi találkozó alkalmából a Székelydídi Elméleti Líceum diákjai tisztelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és szeretett osztálytársainkra: JAKAB ANIKÓ, MILE GYÖRGY, OLÁH ENDRE, TRÉFD KÁROLY, akikkel már nem oszthatjuk meg a viszontlátás örömét. „Ilyenek voltunk vadak és jók,/Bűnösök közt is ártatlanok.” Az 1976-ban végzett diákok.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, apatársra,
BAJKÓ IGNÁCZRA (Bihardiószeg) halálának 6. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/Keressük azt, ki nincs közöttünk már./Bárhogy múlnak is az évek, a lélek nem feled,/mert összeköt minket a hála és az örök szeretet./De szívünkben itt él emléked örökre,/Ha látni akarunk, felnézünk az égre./A csillagok közt utazol tovább./Ott várj reánk, ha időnk lejár.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos családja.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk BAJKÓ PÉTERRE (Bihardiószeg),
aki ma hat hónapja, örökre itthagyott bennünket. „Hat hónappal ezelőtt, egy decemberi napon,/ Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon./Egy váratlan pillanat megállította szívedet,/Melyben nem volt más mint jóság és szeretet./Te, aki családodért mindent megtettél,/Te aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál./Téged elfeledni nem lehet,/Csak letörölni az érted hulló fájó könnyeket.” Emléke legyen áldott! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma 1 éve a drága, jó férj, édesapa, após és nagyapa, KIRÁLY SÁNDOR eltávozott. Pihenj békében. Soha nem feled: szerető feleséged, 2 fiad és menyed és 5 kis unokád.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KISS ÉVA ELENÁRA,
halálának 1. évfordulóján. Gyertyát gyújtunk érted, égjen a szeretetért, a veled töltött minden boldog pillanatért. Áldott szívedben oly sok volt a szeretet, mit önzetlenül adtál, mert mi voltunk az életed.
Szívünkben örökké élsz: férjed József, lányaid Bea és Edina, unokáid Evelin és Szófia és vejed Zoltán.

*

Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Most amikor eljött az elköltözés pillanata, maradnak számunkra a mi kedves lelki testvérünk szép emlékei és megtört szívvel adunk hálát Istennek az ő hűségéért, szeretetéért, példás életéért, amik számunkra örök emlékek maradnak, az ének-zenekarunk tagja volt évtizedeken keresztül, az éneklés szolgálatában és a költemények előadásában is a mi kedves TÓTH MIHÁLY bácsink. A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk. A belvárosi baptista gyülekezet Ének-Zenekara.

*

Eltelt 4 szomorú év, hogy szeretett férjem, BERECZKI GYULA itthagyott bennünket. A szeretet, a béke őrködjön álma felett! Fájó szívvel emlékezünk: felesége Erzsike, húga és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, KULCSÁR ERZSÉBETRE (Nagyszántó). Emlékeznek fiai, menyei, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség és édesanya, HAJDU EMMA elhunyt. Temetése ma, 2016. június 17-én 14 órakor a szentjánosi kápolnából. A jó Isten nyugtassa békében! Férje Ludovic, fia Iosif, testvére Erzsike, unokahúgai Kinga és Renáta.

*

Fájó szívvel és tisztelettel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, TÓTH ISTVÁNRA
(a Textilgyár volt dolgozója) halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk SZABÓ GÉZÁRA halálának 2. évfordulóján. Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, Virágot, gyertyát csak a sírodra vihetünk. Beteg tested megpihenni tért, Nehéz út volt, amit ő megélt. Emléked szívünkben örökké megmarad.
Emlékezik rá felesége, gyermekei és unokái.

*

Őszinte részvétünk KŐRÖSI ZOLTÁN kollégánknak édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A borsi tanintézmények munkaközössége.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagytatától, GYÖRGY MIKLÓSTÓL
(Kárásztelek), aki életének 75. évében elhunyt. Temetése pénteken, június 17-én 12 órakor lesz a kárásztelki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Jolán, gyermekei, Csaba és Emese és azok caládjai.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak mérhetetlen gyászunkba, melyet drága szerettünk,
ID. LUKÁCS SÁNDOR (Biharfélegyháza) elvesztése okozott. „Csendre int az élet minket,/ Egy álom véget ért, neked otthonod az ég./ Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/ Mert szívünkben mélyen rejtettünk el.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, KÁLMÁN MÁRIÁRA (Berettyószéplak) halálának 3. évfordulóján. „Az élet emlék, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket.” Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hete elhunyt testvérre, sógornőre, SZELLŐ MÁRIÁRA (szül. MARJÁN, Hegyközújlak). „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt az amit ő megélt. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Őrködj álma felett édes Istenem, oltalmad alatt csendesen pihenjen. Soha el nem feledjük. Fájó szívvel emlékezik bátyja Géza, sógornője Irén és családjaik.

*

Ma egy éve, hogy elveszítettük a jóságos, szerető szívű édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát,
JÓNÁS ÁGNEST, aki örök álmát alussza a biharpüspöki temető csendjében. Szeretettel emlékezik rá a családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőmtől, ÁGITÓL. Kati és unokahúga Katika.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy ID. KŐRÖSI GYULA (Szalárd) 86 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése szombaton 13 órától a szalárdi református kápolnából lesz. Gyászolja felesége, fiai és azok családjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, JÓZSA ÁGNES 75 éves korában elhunyt. Temetése 2016. június 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából.
Lánya Éva, unokája Reni, unokaveje Marian, kis dédunokája Cristi.

*

Szomorú szívvel búcsúzom édesanyámtól, JÓZSA ÁGNESTŐL (élt 75 évet). Fia Öcsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk édesanyánktól, a nagymamától, JÓZSA ÁGNESTŐL
(élt 75 évet). Fia Zoli, menye Marianna, unokája Zolika és annak felesége Laura és a kicsi Giulia.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, JÓZSA ÁGNES 75 éves korában elhunyt. Temetése 2016. június 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Bandi, menye Dóra és unokája Raymi.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a Tóth családnak szeretett édesapjuk,
TÓTH MIHÁLY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Gergely Eszter és a Vura család.