Gyászhírek 2016. június 16.

Gyászhírek 2016. június 16.
Június 15-én volt négy éve, hogy elveszítettük a jóságos, szerető szívű édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát, Kocsis Mária-Ilonát, és 24 éve múlt nemrég, hogy édesapánk, Kocsis Gyula örök álmát alussza a hegyközszentimrei temető csendjében. Nincsenek közöttünk, de benne élnek a mindennapjainkban. Szeretettel emlékezik reájuk lányuk Klára, vejük Géza, unokájuk Olivér és a dédunoka, Nikolett.


Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, KAKÓCZ BERTÁRA
(élt 67 évet), akinek jóságos szíve 4 éve megszűnt dobogni. „Nehéz dolog anyának lenni, hisz mint ahogy ő, nem szeret úgy senki./Szeretnek bár sokan téged, de csak édesanyád ért meg téged./Érted küzd és érted fárad, ha meg is bántod jó anyádat,/Ő mindig megbocsájt neked, hibát ő csak egyet követ,/hogy meghal, és itthagy téged.” Nyugodj békében! Örökké bánatos férje, lányai, unokái, vejei és testvére.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagyapánk, LUKÁCS SÁNDOR életének 70. évében, 2016.06.13-án elhunyt. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/de a kegyetlen betegség mindent összetépett./Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/de ha már abban nem, legalább a csodában./Csoda volt, hogy éltél és mindenkit szerettél./Nem haltál te meg, csak álmodni mentél./Egy reményünk, mi éltet és vezet,/hogy egyszer majd találkozunk veled!/Csak fájó könnyek hullnak érted,/örökké szeretünk és nem feledünk téged.” Búcsúznak tőled unokáid: Dávid, Gergő, Viktória és Szandika.

*

Fájó szívvel emlékezünk, arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor 10 évvel ezelőtt a szeretett férj, apa és após, DANILICS GYULA (Érolaszi) elhunyt. Emlékét egy életen át megőrizzük. Felesége Ilona, lánya Erika és veje Mihály.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, BIHARI ZOLTÁN életének 76. évében elhunyt. Temetése június 16-án, csütörtökön 13 órakor lesz. Emléke szívünkben örökre megmarad.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, JAKAB FERENCRE, aki egy éve nincs közöttünk. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat nem tudjuk feledni, Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Simogató kéz, szív mely mindenkit szeretett, Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Áldja meg az Isten drága emlékedet! Nincsenek szavak, nem suttog a szád, ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rád. Álmok, emlékek, sok szép szavak, Ennyi az egész, ami a múltból megmaradt. A fájdalmak útja a mennyországba vezet, Ahol Isten letörli a fájó könnyeket.” Emléke legyen áldott, pihenése olyan mint egy zavartalan álom! Emlékezik rá bánatos felesége, Irénke, lánya Enikő, veje Laci, unokája Levente és barátnője Detty.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett HIRES JÁNOSRA, aki 3 éve visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében. Gondviselője Ibolya és családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett SZABÓ GYULA
(Hegyközsáldobágy) temetésén rész vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, MALOZSÁK ISTVÁNTÓL (Szentjobb), aki 64 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 16-án 14 órakor lesz a szentjobbi római katolikus kápolnából. Gyászoló családja.

*

„Isten, az élet és a halál ura, elhunyt testvérünknek is letörölte könnyeit, és megszabadította minden kíntól és szenvedéstől.” POPA MARIA, TERNAU ECATERINA, BREB FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, KEMPF BÉLA elhunyt. Temetése 2016. június 16-án 11 órakor lesz a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor drága feleségemet, ANTAL MAGDOLNÁT (szül. SZILÁGYI MAGDOLNA, Poklostelek) 5 éve elragadta a kegyetlen halál. Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha szép idő van, és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok.” Nyugodj békében, Mamuka!
Akik téged nagyon szeretnek, férjed Feri, gyermekeid Feri, Levente és feleségeik Délia, Móni és három kicsi unokád.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki sógorunknak, SZARKA LÁSZLÓNAK és a gyászoló családnak drága édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Rogozsinszki Zsolt és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KISS ÉVA ELENÁRA,
halálának 10. évfordulóján. Gyertyát gyújtunk érted, égjen a szeretetért, a veled töltött minden boldog pillanatért. Áldott szívedben oly sok volt a szeretet, mit önzetlenül adtál, mert mi voltunk az életed.
Szívünkben örökké élsz: férjed József, lányaid Bea és Edina, unokáid Evelin és Szófia, vejed Zoltán.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, VIGH ZOLTÁN hosszú betegség után, 75 éves korában elhunyt. Búcsúzik tőle húga Irénke és férje Márton, keresztlánya Lenke és családja (Sándor, Krisztina, Gyuri).

*

Fájó szívvel búcsúzunk anyatársunktól, SZARKA ERZSÉBETTŐL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Nászai, Rogozsinszki Emil és Ica.

*

Fájó szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy TÓTH MIHÁLY életének 84. évében hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése június 17-én 14 órától a városi ravatalozóból. Gyászolják gyermekei: Ernő, Erna, Armand, Edina és családjaik.