Gyászhírek 2016. június 15.

Gyászhírek 2016. június 15.
Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a ma 1 éve elhunyt édesanyára, BERECZKI ERZSÉBETRE. Lánya Erzsike és családja.


Fájó szívvel emlékezünk GOMBOS JÓZSEFRE (Pelbárthida) halálának 4. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Egy a reményünk mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozunk veled!” Szeretteid: lányod Anna-Mária, vejed József és unokád Bianka.

*

Halálának 12. évfordulóján emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédanyára, BORSI ELEKNÉRE (szül. BUDA PIROSKA, Érbogyoszló). „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Job, 16:22-23). Emlékét szívünkben őrizzük. Pihenése legyen csendes. Nyugodjon békében! Fiai, menye, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára, MÂNDRU JULIÁNNÁRA halálának 13. évfordulóján. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott, két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.” Fiai Laci, Dezső, lánya Hajnalka és családjaik.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, BIHARI ZOLTÁN életének 76. évében elhunyt. Emléke szívünkben örökre megmarad. A gyászoló család.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk ARANYI LÁSZLÓRA (Síter), aki ma 3 éve távozott közülünk. Szeretettel emlékezik rá bánatos családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk barátnőnk, SZARKA ERZSIKE (szül. VURA) haláláról. Részvétünk a gyászoló családnak. Osztálytársai a XI.C nevében Máténé Tucsek Éva.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett prezsbitertársunktól, SZABÓ GYULÁTÓL. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. „Jézus él találkozunk.” A Lelkész és a prezsbitérium részéről.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, ID. VIG ZOLTÁN türelemmel viselt betegség után 75 éves korában megpihent. Temetése csütörtökön, június 16-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Anna, fia Zoltán és Angéla családjával.

*

Köszönet és hála mindazoknak, akik NAGY ROZÁLIÁT utolsó útjára elkísérték, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel vettük tudomásul Isten végakaratát a kedves, jó édesanya, nagymama és dédi,
ÖZV. BIRÓ JOLÁN (élt 94 évet Jákóhodos) elhunytakor. Temetése június 15-én d.u. 16 órától lesz a jákóhodosi kápolnától. Isten adjon neki testi és lelki nyugodalmat. Búcsúzik tőle lánya Joli, veje Sándor, unokái Rudi, Csilla, unokaveje Ati, Reni, élettársa Józsi, dédunokái Naty, Jessica, Márk és Antónia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló Diószegi és Bató családoknak, kedves és szeretett osztálytársunk, DÉZSI VARGA ANDOR elvesztése alkalmából. Isten nyugtassa békében. A Nagyváradi Kertészeti Műszaki Középiskola 1954-ben végzett növendékei.

*

„Isten az ő hajlékában letöröl szemünkről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás.” BIRÓ JÓLÁN, TOTH MIHÁLY, ID. VIG ZOLTÁN, TOLEA PETRE, BĂLAŞ IRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, dédnagyapára, JUHÁSZ JÓZSEFRE
halálának 2. évfordulóján. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad.
Felesége Ilu, lánya Icu, unokái Tomi, felesége Andi, Levente, dédunokája Emma.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett, drága édesapám, ID. LUKÁCS SÁNDOR 70 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Soha nem feledem jóságát és szeretetét amivel körülvett engem és a kis családomat. Búcsúzunk tőle: fia Sanyika, menye Tünde, imádott unokái Viktória és Szandika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett, drága férjem,ID. LUKÁCS SÁNDOR 70 éves korában súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése június 15-én d.u. 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. „Köszönöm a sorsnak, hogy mellém rendelt téged, és köszönöm az együtt töltött 47 boldog évet. Míg élek, emlékeimben örökké élni fogsz.” Szerető feleséged Irma.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága, jó édesapámtól, LUKÁCS SÁNDORTÓL. „Nem fogom már többé elgyengült kezed,/ Nem simogatom őszülő fejed./ Drága édesapám mindent köszönök neked!
Búcsúzik lányod Sarolta, vejed Attila, szeretett unokáid Dávid és Gergő.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. LUKÁCS SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ágoston család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nászunktól, ID. LUKÁCS SÁNDORTÓL. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Czeglédi család.

*

Őszinte részvétem húgomnak és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. LUKÁCS SÁNDOR
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Özv. Török Gáborné.

*

Fájdalommal, de Isten akarata előtt meghajolva búcsúzunk keresztapámtól, ID. LUKÁCS SÁNDORTÓL,
aki 70 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Keresztfia Gabi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, ID. LUKÁCS SÁNDORTÓL. Együttérzéssel nyilvánítjuk részvétünket gyászoló szeretteinek. Keresztfia Józsi, felesége Edina és lányuk Abigél.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nászunktól, LUKÁCS SÁNDORTÓL, aki súlyos betegségben hirtelen eltávozott. A jó Isten őrködjön pihenése felett! Násza Lajos, nászasszonya Rózsika és Laci.

*

Fájdalmas szívvel búcsúzunk MALOZSÁK ISTVÁNTÓL, a szeretett apától, nagyapától, apóstól. Temetése Szentjobbon, 16-án 14 órakor. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle a Cuibuş és Kovács család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nagy Hajnalka kolléganőnknek és családjának a szeretett Kicsimama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Hegyközkovácsi óvoda és iskola munkaközössége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apósra, édesapára, nagytatára, ID. MARCZIN GYULÁRA (Csokaly), aki 11 éve távozott el közülünk. „Neked szól ma a templom harangja, érted imádkozunk, halkan zokogva.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető felesége, gyermekei és azok családjai.