Gyászhírek 2016. június 14.

Gyászhírek 2016. június 14.
„Amilyen az ember hite, olyan az élete, / Amilyen az ember élete, olyan a halála, / Amilyen az ember halála, olyan lesz az örök élete.” SZABÓ GYULA, ŢENŢ FLOARE, CINICĂ ADRIAN, PĂTCAŞ TEODOR, POPA ADRIAN OCTAVIAN, DULUŞ FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.


Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága édesanyára, nagymamára, testvérre,
FINGERMANN JULIANNÁRA halálának tizedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BALOGH JOLÁNNAK édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A szomszédok.

*

Halálának 5. évfordulóján emlékezünk fájó szívvel FEHÉR JÓZSEFRE. Fia László és családja.

*

Szomorúan emlékezünk szerettünkre, BALOGH ZOLTÁNRA, aki 8 éve hagyott itt bennünket. Isten nyugtassa békében! Szerető édesanyja Manci, testvére Karcsi, sógornője Mari.

*

Fájó szívvel és tisztelettel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, MÉSZÁROS SÁNDORRA
halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Erzsébet, fia Sándor, menye Ildikó, unokája Marci.

*

„Az igazak emlékezete áldott.” (Példabeszédek 10,7.) A Magyar Református Szeretetszolgálat ez úton fejezi ki a családnak őszinte együttérzését BORZÁSI GYULA, volt szalárdi lelkipásztor elvesztése miatt. Illesse köszönet a családot és a gyászistentisztelet résztvevőit, akik adományukkal a kárpátaljai rászoruló gyermekeket koszorúmegváltás címén támogatták. Így őrizzük meg néhai szolgatársunk emlékét, aki soha nem feledkezett meg a szegények ügyéről! Pál Sándor kuratóriumi elnök, Balogh Barnabás lelkész-igazgató.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre, édesapára és nagyapára, valamit testvérre, ZBORAY SÁNDORRA, akit 14 éve kísértünk utolsó útjára. A bánatos család.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől, nagynénitől, keresztanyától, SZARKA JÓZSEFNÉ
SZÜL. VURA ERZSÉBETTŐL, aki hosszú, súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében! Ilonka és családja, Gizike és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. LÉLEK ZSÓFIA
(szül. KISS ZSÓFIA) életének 92. évében megpihent. Drága halottunk temetése 2016. június 15-én 3 órakor lesz a hegyközkovácsi kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei, a család.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a legcsodálatosabb édesanya, SZARKA ERZSÉBET életének 69. évében elvesztette betegségével vívott harcát. Temetésére június 19-én, vasárnap 13 órakor Gyantán kerül sor.
Gyászoló fia, férje és menye.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik nővérétől, SZARKA ERZSÉBETTŐL (szül. VURA ERZSÉBET)
húga Klári és családja.

*

Ma 2 éve, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, LOVAS MÁRIA (élt 68 évet) örökre itthagyott bennünket. Emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Soha nem felejt el bánatos férjed Miklós, lányod Enikő, vejed Attila és unokád Brigitta.

*

A Paptamási Iskola munkaközössége részvétét nyilvánítja GÁSPÁR KATALIN és GÁSPÁR MÁRIA családi gyászában.