Gyászhírek 2016. június 10.

Gyászhírek 2016. június 10.
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől KISS VIOLÁTÓL (szül. SZABÓ, Pályi) akinek jóságos szíve megszünt dobogni. “Nincsen felettünk hatalma a sírnak,/Köszönöm, hogy szép éveink voltak./Örök az arcod, nem száll el a szavad,/ Minden mosolyod az emlékünkben marad./De az élet csendesen megy tovább/Fájó emléked elkísér egy életen át.” Nyugodj békében drága lélek! Bánatos testvére Juci és családja.

Fájó szívvel búcsúzok volt férjemtől és a két gyermekem apjától, SCORŢE JÁNOSTÓL. Örök tisztelettel, Lassel Malvina.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÖLLŐ JÓZSEF a szeretett férj, édesapa és nagyapa életének 70. évében hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunk temetése 2016. június 11-én, szombaton 13 órakor lesz a városi kápolnából, Rulikowski temető. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeretettel felesége, gyermekei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk HEGEDŰS LÁSZLÓ REZSŐ EMILRE halálának 3. évfordulóján, vasárnap, május 12-én, 8 órakor a Szent László templomban. Veronica, Robi, Alice.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem: BAK TERÉZIA (szül. MÉRAI) hosszú fájdalom után elhunyt 7-én. Temetése 10-én lesz 15 órától a Steinberger kápolnából. Gyászoló férje: János.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, feleségtől, KISS VIOLÁTÓL aki súlyos betegség által csendben átadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, június 10-én 15 órától a hegyközpályi kápolnából. Gyászolják szerető gyermekei és férje.

*

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
Nyomában égő seb fakad.
De vér-rubinttól fényes útja
Örökre fáj a fény alatt.
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra KOVÁCS ISTVÁNRA
(szül. Érkörtvélyes) halálának 1. évfordulóán. Akiket szeretünk, már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Bánatos felsége Irénke, fia Pityuka, menye Aurika.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk a drága keresztanyától BAK TERIKÉTŐL, aki hosszú és küzdelmes szenvedés után 80 éves korában eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben megőrizzük. Keresztlánya Kutasi (Bak) Ildikó és családja Amerikából.

*

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút BAK TERIKÉTŐL. Részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott! Id. Kutasi Sándor és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÖLLŐ JÓZSEF, szeretett férj, édesapa és nagyapa, életének 70. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése 2016. június 11-én, szombaton 13 órakor lesz a városi kápolnából. „Ott pihensz ahol nem fáj semmi/ A nyugalmad nem zavarja senki, / Életed elszállt mint a virág illat / De emléked ragyog mint a fényes csillag. / A búcsúszó amit nem mondtál ki, elmaradt, / De szívünkben örökre megmaradsz. / Elmentél, s veled együtt elment a remény / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy / Mert szeretetünk irántad végtelenül nagy.” Drága emlékét szívünkben őrizzük: felesége, gyermekei és unokái.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett fiúra, testvére, sógora, nagybácsira és unokára IFJ. PATAKI JANCSIKÁRA (élt 15 évet) aki 14 éve örökké itt hagyott bennünket. Ma délben megszólal a borsi Református Templom harangja. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet az emlékére. A bánatos család.

*

Könnyes szemmel emlékezünk drága testvéremre FODOR ETELKÁRA halálának 1 év fordulóján. Számomra te voltál a jóság és bizalom kivel megoszthattam örömöm bánatom most a sírodnál érted imádkozom. Hiányzol nagyon nagyon. Szerető húgod Juliska és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 8 éve, hogy egyetlen gyermekünk itt hagyott bennünket KÁLMÁN NORBERT LEVENTE (Pusztaújlak). ‘”Bús a temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez marad csak hátra. Minden virág beszél amit sírodra teszünk, elmondja neked, hogy mennyire szerettünk. Hiába teszünk rád virágot, eltemettük veled az egész világot. Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos édesapád Zoltán, felesége Annamaria, Újlaki mama és tata.

*

Fájó szívvel emlékezem drága kisfiamra KÁLMAN NORBERT LEVENTÉRE (Mezőtelegd) aki 8 éve örökre itt hagyott engem. „Életem egén fénylő csillag voltál, itt hagytál engem, meg csak nem is szóltál, most hogy már kialudt a te áldott fényed, örökre pótolhatatlan a te drága lényed! Hó fehér angyalok vigyázzanak rád! Öröké bánatos édesanyád Tünde.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleinkre ID. DANDÉ LAJOSNÉ (szül. GULÁCSI ANNA, Bihar) halálának 13 évfordulóján. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és ne feledd, akkor mindig veled az idők végezetéig.” Kegyelettel emlékezünk édesapánkra ID. DANDÉ LAJOSRA (volt Érkeserüi lakos) halálának 41 évfordulóján. Az élet mulandó az emlékezet örök. Gyászoló családotok.

*

35 éves érettségi találkozónak alkalmával kegyelettel és szeretettel emlékezünk elhunyt osztályfőnökünkre, tanárainkra FARAGÓ – FEKETE MELINDA, KŐMUVES ILONA osztálytársainkra. Emlékük legyen áldott. A Történelem – Filológia Líceum 1981 – ben végzett 12 B osztálya.

*

Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára ID. GÁBOR JÁNOSRA (Érmihályfalva) aki 4 éve távozott közülünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Szerető családod.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy BALOGH JÁNOS férj, apa, nagyapa a Nagyváradi Állami Színház volt sofőrje, életének 90-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2016 június 10-én 11 órakor a Városi kápolnából. Pihenése legyen áldott. A gyászoló család.

*

„A mi oldalunkról nézve a halál végállomás, az Isten oldaláról nézve kezdet, egy új élet kezdete.” FARCUT GHEORGHE, TUDOSE ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megemlékezünk PATAKI JANCSIKÁRÓL halálának 14. évfordulóján. Jóska, Teri, Szabi.

*

Szeretettel emlékezünk HAJDU JÓZSEFRE, aki már 11 éve, és HAJDU LÁSZLÓRA aki már 8 éve nincs köztünk. Emléküket szívünkben őrző szeretteik.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. SZABÓ KÁLMÁNRA (Érmihályfalva) aki 7 éve távozott közülünk. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/egy simogató kéz, mely minket szeretett./Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet.” Mély fájdalommal emlékezik felesége: Mária, gyermekei, menye, unokái és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezem édesapámra KEREZSI MIHÁLYRA (Síter) „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem./Még fáj nagyon, s talán örökké így marad,/te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad./Neked szól ma a templom harangja,/érted imádkozom halkan, zokogva./Múlik az idő de a fájdalom nem csitul,/Szememből a könny naponta kicsordul.” Örökké tartó szeretettel emlékezik rá lánya Manyi, veje Zoltán, unokája Zolika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KOVÁCS ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Sógornőd Erzsike, keresztlányod Erika, férje Misi és Vivien, akinek Öregkeresztapa, voltál.

*

Megrendülten értesültünk kedves osztálytársunk BARABÁS ERNŐ haláláról, aki két héttel ezelőtt, igazoltan hiányzott az 55. érettségi találkozóról, mert már akkor beteg volt. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak! A 3. sz. Liceum 1961-ben végzett diákjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága jó férjemre, szerető édesapára, apósra, nagyapára, aki most lenne 75 éves TÖRŐ SÁNDOR (Bihar) „Volt valaki akit nagyon szerettem,/de már nincs köztünk, elveszítettem./Most a sírodnál rád emlékezünk./Gyermekeinknek is rólad mesélek,/csak jót, mert rosszat nem tudok./Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./De egy a remény, amely él, találkozunk!” Nyugodj békében te drága lélek! Bánatos feleséged Ilonka és szomorú családod.

*

Szeretettel emlékezünk a ma 6 hónapja elhunyt édesanyára OLÁH KATALINRA(KŐRÖSI)aki életet adott nekünk, vigyázott ránk és felnevelt minket.Emlékét még élünk őrizzük! Lánya Erika, fia Tibi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezem férjemre FARKAS BÁLINTRA (Nagyvárad) aki 10 éve, búcsú nélkül eltávozott az élők sorából. „Bár múlnak az évek, te nem vagy már velem./De tovább élsz, a szívemben rád emlékezem.” Bánatos felesége Aranka.

Címkék: