Gyászhírek 2016. június 1.

Gyászhírek 2016. június 1.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki Mátyás Attila evangélikus lelkésznek és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki BOTINAK és HUNINAK szeretett nagytatájuk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Vigasztalást kíván az egész családnak a 16-ok iskola II.E osztálya, a tanító néni, és a szülők.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÁLL SÁNDORRA (Síter), aki immár 7 esztendeje hagyott itt bennünket. „Mond, miért hagytál itt minket ily hirtelen? / Behunytad szemed örökre, búcsú nélkül mentél, s megszűntél szeretni. / De most megpihensz ott, s nem fáj már semmi. Sírod mellett leteszem virágaink csokrát, s a csillagok között megtalálom szemed csillogását.” Siratja lánya Kállai Piroska, veje József, unokája Róbert, unokamenye Tímea és dédunokái Dominik és Érvin.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága nagynénénk, OZSVÁTH ZSÓFIA életének 92. évében elhunyt. Temetése 2016. június 1-jén 14 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. „Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, legyen helyettünk: Isten veled!”. Búcsúzik tőle István, Erika és Jázmin.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett keresztmama, nagynéni, OZSVÁTH ZSÓFIA életének 92. évében elhunyt. Temetése 2016. június 1-jén, szerdán 14 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. „Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, s ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz.” Búcsúzik tőle Erzsike, Janika és családja.

*

Megrendülve tudatjuk, DR. ANDRASSY GYULA (TOTYI), epidemiológus főorvos elhunytát. Temetése június 3-án 10 órakor az újkígyósi temetőben. Molnár Frigyes és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, DR. ÉLTHES LADISLAU – LUDOVIC életének 70. évében hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, június 1-jén 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

„Ha Krisztussal meghalunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is.” OZSVÁTH ZSÓFIA, TREITLI MIHÁLY,
MEZE ANGELINA, POP VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorúan emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BÁNFFY MIKLÓSRA
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özv. Bánffy Miklósné és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZODORAI JÓZSEFRE (Adony), akit ma 5 éve ragadt el közülünk a kegyetlen halál. Amíg élünk, bennünk élsz tovább, a mosolyod, a kedvességed, a jóságod. Kívánjuk, nyugodj békében! Feleséged Piroska, lányod, vejed, unokád Denis.

*

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen unokánkra, IFJ. LÉTA IMRÉRE (Érkeserű), aki ma 8 éve örökre itthagyott bennünket. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/Soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Míg élünk, nem feledünk téged.” Örökké bánatos nagyszülei.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak, TREITLI ZALÁNNAK szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában. Az Ady Endre Líceum VII. A. osztályának tanulói, szülői közössége, és Kirkósa Enikő, osztályfőnök.

*

Mélyen megrendülve értesültünk ARANYICS ANTAL, (Mihályfalva), kedves nászurunk hirtelen haláláról, nagy űrt hagyva maga után drága családja körében. Nyugodj békében! Emléked megőrizzük.
A Váczi család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KIS ERZSIKÉNEK és családjának a szeretett férj, apa és nagyapa, KIS ADOLF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Fejes Éva és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a ma 8 éve elhunyt drága gyermekemre, IFJ. LÉTAI IMRÉRE (élt 19 évet, Érkeserű). Ha fejfád mellett ég a gyertya, látom benne arcod. Odafentről – messzeségből karod felém nyújtod. Vigyázol rám most is, tudom, ugyanúgy mint régen, drága gyermekem, sosem feledlek téged! Akik ismerték és szerették őt, áldozzanak egy néma percet emlékének. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet! Bánatos édesapja.

*

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége ezúton fejezi ki részvétét a családnak
TRÉTLI MIHÁLY, az egyetem egykori alkalmazottja halála alkalmából. Az Ige szavaival kívánunk vigasztalást: „Az Isten pedig az Urat is feltámaszotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.” (1Kor6,14).

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekeinkre, FAZEKAS ZSOLT JÁNOSRA és DOMJÁN TÍMEA CSILLÁRA, akik 9 éve egy szörnyű baleset után hagyták itt e földi otthont. Örökké élni fogtok szívünkben. Emléketek legyen áldott! A bánatos család.

*

„Nem háborgok, pedig háborúk dúlták fel a lelkem,
Nem lázadok, de egy egész világ dőlt össze bennem.
Csak nézem, ahogy betemet az éteri por,
Majd találkozunk valahol, valamikor.”
Fájó szívvel emlékezünk a 9 éve elhunyt drága gyermekre és testvérre, DOMJÁN TÍMEÁRA (élt 22 évet)
és barátjára, FAZEKAS ZSOLTRA (élt 33 évet). Nyugodjatok békében, emlékeinkben örökké velünk vagytok. Anyu, apu és nővéred Reni.