Gyászhírek 2016. július 6.

Gyászhírek 2016. július 6.
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett férjemtől, NOVÁK LÁSZLÓTÓL (Élesd), aki nagy fájdalmat okozva, 98 éves korában itthagyott, de örökre szívemben marad. Temetése július 6-án, szerdán 14 órakor az élesdi temető kápolnájából. Felesége Gizella.

Mély lelki fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább após, nagybácsi, NOVÁK LÁSZLÓ (Élesd) 98 éves korában eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ildikó és Zoli.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, NOVÁK LÁSZLÓTÓL. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. LACI bácsi nyugodj békében! Unokaöccsei: Tibi, Gyurka, Péter és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, SZABÓ FERENCNÉ
(szül. KOVÁCS JULIÁNNA) 2016. július 5-én, 86 éves korában elhunyt. Temetése július 7-én 15 órától a nagyszalontai kápolnától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk, az egy éve elhunyt férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. ELEK JÁNOSRA.
„Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és minket is feltámaszt majd a halálból, a hatalma által.” (1Kor.6:14.) Szerető családja.

*

Tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy MÁTHÉ IRÉN (hegyközszentmiklósi születésű) életének 85. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése július 6-án 14 órakor a hegyközszentmiklósi kápolnából. Pihenése legyen csendes! A Biró család.

*

Őszinte részvétem a gyászoló NAGY családnak, az általam szeretett és tisztelt BALKUS KATALIN
(KATI néni) halála miatti gyászukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özv. Bánffy Miklósné és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, FÜZESI IRÉNKE-IBOLYÁRA,
aki ma 7 éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos testvérei és családjaik.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, HORVÁTH ERZSÉBETRE,
aki 5 éve eltávozott közülünk. Nyugodjon békében! Bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
CS. SZABÓ IMRE temetésén részt vettek, koszorúikat és virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és feleségre, és imádott lányomra, az unokára,
NYISZTOR MARGITRA, aki ma 18 éve távozott közülünk, és BARTI ILDIKÓ FANNYRA, akit ma 9 éve veszítettünk el. „A szeretetnek nincs emberi szélessége, sem hely, sem az idő nem vész el soha, nagyon erős, hogy áthatol a síron túl is, és eléri azt, akit szeret; Átszúrja a poklot, ami nem tud neki ellenállni, és áthatol az égen.” Szívünkben örökké élni fogtok! Férje Emil és lánya Ildikó, tata és édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, a gondoskodó apára, apósra, nagyapára, MOLNÁR KÁLMÁNRA, aki már 9 éve itthagyott minket, mély űrt hagyva szerető családja szívében. Örökre elköltözött. „Hiányodat nem enyhíti semmi,/emléked örökre a szívünkben fog élni.” Szerető családod.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálás szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÉSZÁROS IMRÉRE (zenész) halálának első évfordulóján. Drága emlékét kegyelettel őrizzük, míg élünk. Nyugodj békében drága lélek! Bánatos felesége Gizike, fiai Imi és Sándor, menyei és unokái.

*

Örök hálával és szeretettel emlékezem drága, jó szüleimre, VARKUCS GIZELLÁRA, és VARKUCS SÁNDORRA haláluknak 2. illetve 1 éves évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Bánatos leányuk Gizike és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, ERDEI SÁNDORTÓL, aki 85 éves korában örökre itthagyott bennünket. Temetése július 6-án, szerdán 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
Gyászolja fia, menye és unokája.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki szomszédasszonyunknak, BARCSA OLGÁNAK és fiának a szeretett férj és apa, BARCSA GYULA (szül. Vajda) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Őszinte részvéttel nagyváradi szomszédjuk: Lucaciu Florica és a Mircea család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló BARCSA családnak ID. BARCSA GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Hoffman család.

*

Fájó szívvel búcsúzom egyetlen testvéremtől, SZABÓ JÁNOSTÓL, aki 62 éves korában Olaszországban hirtelen elhunyt. A jó Isten őrködjön pihenése fölött. Öccse Szabó István és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy egy elfáradt szív hazatért megpihenni. SZABÓ JÁNOS (élt 62 évet). Temetése július 6-án 14 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ÖZV. SZODORAI JÓZSEFNÉNEK, MÁTÉ ICÁNAK és ÖZV. MÁTÉ JÓZSEFNÉNEK a szeretett nővér és sógornő, MÁTÉ IRÉN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
Király Lajos és Éva Nagyváradról.

*

„Tudjuk, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást örök otthont a Mennyben.” (Szent Pál)
CZIFRA LÁSZLÓ, SZABÓ ADALBERT GÉZA, SZABÓ JÁNOS, CEFAN IOAN MOISA, BUGEAC DAN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesapától, nagytatától, dédnagytatától, SZABÓ ADALBERT GÉZÁTÓL (volt Crişul bőrgyár dolgozója), aki 80 éves korában rövid szenvedés után eltávozott. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Utolsó útjára 2016. július 7-én 11 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emléke legyen örök, pihenése csendes! A gyászoló család, lánya Babi, unokái Gabriela és Claudia és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága sógoromtól, SZABÓ ADALBERT GÉZÁTÓL, aki 80 éves korában rövid szenvedés után eltávozott. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Sógornője Rozi és fiai Peti és Ati.

*

„S ha nevetek, vagy ajkamon kel ének,
Teszem, mivel egyetlen menedék ez
Hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.” (Petrarca)
A veszteség örök fájdalma 9 év után sem enyhül, szeretett férjem, MEZEI JÁNOS (Kolozsvár 1944 – Nagyvárad 2007) emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Özvegyed, Joli.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, PAPP IDÁRA (szül. SÜTŐ)
halálának 10. évfordulóján (július 6-án). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.