Gyászhírek 2016. július 5.

Gyászhírek 2016. július 5.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ERDELYI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Premontrei Öregdiákok.


Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédnagymamától, BALKOS KATALINTÓL, (szül. TOKAI), aki életének 95. évében elhunyt. Temetése 2016. július 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél, / Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. / Megpihenni tért dolgos két kezed, / Örök az arcod, s nem száll el szavad, / Minden mosolyod a szívünkben marad. / Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk, s nem feledünk téged. / Nyugodj, csendesen, legyen békés álmod, / Találj odafenn örök boldogságot.” Kati, Imi, Tünde, Marius és David.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apánktól, nagyapánktól, dédnagyapánktól, FÜLÖP KÁROLYTÓL, aki 87 évet élt. Temetése kedden, július 5-én 16 órakor lesz az érszöllősi kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki mellettünk volt mély fájdalmunkban ID. KÓR IMRE temetésén.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, SZABÓ IMRÉTŐL (Hegyközszentimre). „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúltak.” (Jel. 21.4) Nyugodj békében! Barna, Irmus, Emőke és Anita.

*

Mert tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett is megáll.” (Jób 19.25) Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ IMRÉTŐL (Hegyközszentimre), akitől mindig szeretetet kaptunk. Keresztfia Ur Levente és családja, és sógornője Emma.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, ERDEI SÁNDORTÓL, aki 85 éves korában örökre itthagyott bennünket. Temetése július 6-án, szerdán 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
Gyászolja fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, az anyósra, nagymamára és dédmamára, BALOG ERZSÉBETRE (Belényesújlak), aki már egy éve örök álmát alussza férje, ID. BALOG KÁROLY,
és fia, IF. BALOG KÁROLY mellett. „Nem vártok már minket ragyogó szemetekkel, nem örültök már nekünk szerető szívetekkel. Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentetek, hisz ti a jónál is jobbat érdemeltetek. Szerető gyermekeitek és családjaik.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték ID. NAGY FERENCET és jelenlétükkel együttéreztek a gyászoló családdal. Temetési gyászmisét július 9-én reggel 8 órakor tartjuk a Szent László-templomban. Felesége Manyi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett CS. SZABÓ IMRE
halála miatt. Nyugodj békében. A Nagyváradi Zsidó hitközség kollégái.

*

Fájó szívvel emlékezünk feledhetetlen fiamra, SZŰCS FERENCRE (Gálospetriben született, Nagyváradon élt) halálának 4. évfordulóján. „Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg velünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk!” Özv. Édesanyja és egész családja.

*

„Sohasem veszítjük el azt, akit Jézusban szeretünk, mert Jézust nem lehet elveszíteni.” BALKUS KATALIN, POPESCU DUMITRU, DEMIAN ANA, PUI GHEORGHE, GAVRAS MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a drága, jó, anyára, anyósra és nagymamára,
ÖZV. KONDOR KATALINRA (szül. ANTAL). „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” A gyászoló család.

*

Kegyelettel és szeretettel gondolunk rád nap mint nap, pótolhatatlan, drága PAPP JÁNOSNÉ (BALOGH ERZSÉBET, Biharpüspöki), 6 éve hagytál itt minket. Lelked reméljük békére talált. Örök álmodra vigyázzanak az angyalok! Emléked szívünk mélyén őrizzük! Szeretett családod.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, CS. SZABÓ IMRÉTŐL
(szentimrei lakos). Vigasztalódást a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Id. Nagy Zoltán és neje, ifj. Nagy Zoltán és családja.

*

Mély lelki fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, ID. BARCSA GYULA (Biharvajda)
életének 66. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése a biharvajdai kápolnából, július 6-án 14 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Isten őrködjön sírod felett. Búcsúzik tőle szerető felesége Olgi és fia Gyuszi.

*

Ha erősebben kapaszkodnánk egymás kezébe,/Ha jobban hinnénk, a szeretet erejében,/akkor talán az élet is, a halál is könnyebb lenne.” Fájó szívvel búcsúzunk tőled ID. BARCSA GYULA (Vajda) Nyugodj békében kedves sógor! Szabó Sándor, Emike és Renike.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZABÓ IMRE (Szentimre) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Özv. Nagy Istvánné és családja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára,
VAS IMRÉRE. „Úgy mentél el ahogy éltél, csendben, szerényen,/drága lelked nyugodjon békében,/ letesszük sírodra virágaink csokrát,/örökös álmodért elmondunk egy imát./Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és szeretet./Minden virág beszél amit a sírodra teszünk,/elmondja neked, hogy mennyire szerettünk./Hiába teszünk rád virágot, eltemettük veled, az egész világot.” Emléked örökké szívünkben megőrizzük! Szerető feleséged Magdi, fiad Attila, lányod Jutka, vejed Sanyi és unokáid.