Gyászhírek 2016. július 4.

Gyászhírek 2016. július 4.
Az érszakácsi születésű, volt érolaszi lakos, Szirmai Lajos hosszú szenvedés után, 63 éves korában költözött el Megváltó Urunkhoz. Temetésére szombaton került sor a biharpüspöki temetőben. „Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá? Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.” (Zsoltár 144, 3-4) Gyászoló családja.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre és édesapára, DÁVID GYÖRGYRE
(Diószeg). Bús a temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszünk néma sírodra, de téged, sajnos nem hozhatunk vissza. Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Megállt a szív, mely élni vágyott, emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy férj, egy apa, milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Emlékezik rá felesége Baby, lánya Bernadett és barátja Zsombor.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk drága, jó fiamra, IFJ. DÁVID GYÖRGYRE
(Bihardiószeg), aki ma 1 éve itthagyott bennünket. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Kit őrizünk szívünkben, nem hal meg soha, oly távol vagy tőlünk, de mégis oly közel, szívünkben örökké élni fogsz, sosem feledünk el.” Emléke legyen áldott, emléked csendes!
Örökké gyászoló édesanyád.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Szomorúan emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre, apára, DÉLCSEG STEFÁNRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Örökre velünk maradsz.
Feleséged Marika és fiaid István és Zsolti.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családoknak drága osztálytársnőnk,
FAZEKAS RUCK ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Osztálytársai a X.A és X.B-ből.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt FILIMON ERZSÉBETRE (szül. SZÚLCSIK). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá férjre Imi, testvére Béla és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, SÁNDOR JÓZSEFRE (Mezőtelegd),
aki ma 1 éve távozott szerettei köréből. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága élettársra, KISS GYULÁRA, akit hat éve magához szólított az Úr. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Élettársa Noémi és családja.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel. 21.4) A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége, tantestülete és szülői közössége őszinte együttérzéssel osztozik DULĂU DIANA tanárnő fájdalmában szeretett nagymamája elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott!

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezem drága fiamra, IFJ. IVANOV ALEXANDRU-SANYIKÁRA, aki 1 éve elment tőlem Teremtőjéhez. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Összetört szívű édesanyád, valamint Andi és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagytatától, CS. SZABÓ IMRÉTŐL (Hegyközszentimre).
Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Búcsúzik tőled unokád Gergő és barátnője Brigitta.

*

Megrendülve, mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett férjem,
CS. SZABÓ IMRE (Hegyközszentimre) 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2016.07.05-én 15 órától a hegyközszentimrei gyászháztól. Tovább innnen nincs már utam, csak te vihetsz tovább, uram,/ Köszönöm a szeretetet, köszönöm a keserveket,/ Leteszem itt a terheket, tovább, uram, te cselekedj.
Búcsúzik tőled szerető feleséged, Irénke.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától és apóstól,
CS. SZABÓ IMRÉTŐL (Hegyközszentimre), aki 85 évesen visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetése 2016.07.05-én 15 órától a hegyközszentimrei gyászháztól. Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,/ Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél,/ Megpihenni tért dolgos két kezed,/Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Búcsúzik tőle a feltámadás reményében, leánya Tünde és veje Tibor.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett nagytatámtól, CS. SZABÓ IMRÉTŐL (Hegyközszentimre). Számomra te sohasem leszel halott,/Örökké élni fogsz, mint a csillagok,/Drága, jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg atyám,/S én köszönöm, hogy ő lehetett a nagytatám. Szerető unokád, Horváth Emese.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és após, CS. SZABÓ IMRE (Hegyközszentimre)
életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2016.07.05-én 15 órától a hegyközszentimrei gyászháztól. Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,/Hanem amit szívünkben hordozunk, csendesen./ Valakire várni, aki nem jön többé, de emlékezünk rá örökkön-örökké. Búcsúzik tőle szerető leánya Viola és veje László.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett CS. SZABÓ IMRE
(Hegyközszentimre) halála miatt. Nyugodjon békében. Jámbor Erzsébet.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagytatától, dédtatától, CS. SZABÓ IMRÉTŐL
(Hegyközszentimre).
Megállt a szív, mely élni vágyott,/
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott,/
Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél,/
Nem haltál meg, csak álmodni mentél./
Csak az hal meg, akit elfelednek,/
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Unokád Bea, férje Attila és imádott dédunokád, Sára.

*

Őszinte együttérzésünk és részvétünk Kovács Tündének és családjának drága szerettük elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szomszédaik, Éva és Zoli.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak CS. SZABÓ IMRE halála miatt érzett mély fájdalmában. Nászasszonya, özv. Kovács Ilona és Zuchiati Katalin.

*

„Akik Istenben egybetartoznak, azok számára nincs búcsúzás.” KOR IMRE, KESKENY RÓBERT, SZIRMAI LAJOS, FIKUCZ LUIZA, NAGY FERENC, KROPP IRÉN, UIVAROSAN FLOARE, BARA CAROLINA, DR. BANDICI FELICIA, POPA MARIA, MALAN FLORIAN. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, KROPP IRÉN július elsején elhunyt. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Fájó szívvel búcsúzik férje Kropp József, lánya Edit, veje András, unokái Mónika és Editke, és ezek élettársai Emil és László.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, KROPP IRÉN (szül. NAGY)
életének 74. évében elhunyt. Temetése hétfőn, július 4-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Búcsúzik tőle lánya Éva, veje Bálint, unokái: László-Rolland, Attila-Zsolt, Ádám és Éva-Boglárka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, KROPP IRÉNTŐL (szül. NAGY), aki 2016. július 1-jén hirtelen, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. július 4-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Búcsúzik tőle lánya Irénke, veje István, unokái: István, Zoltán, Csaba, Anikó, és azok családjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden kedves rokonnal, ismerőssel, hogy a legdrágább édesanya,
FIKUCZ LUIZA 64 évesen eltávozott az élők sorából. Temetése hétfőn 13 órától a Steinberger kápolnából. Gyászoló gyermekei Anikó és Derna.