Gyászhírek 2016. augusztus 1.

Akt.:
Gyászhírek 2016. augusztus 1.
Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátnőmtől, a komaasszonytól, SZABÓ ELLÁTÓL (szül. PAP, kémeri lakos). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Joli és családja.

„Már egy éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, de a néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk Veled!” Mély fájdalommal emlékezünk NAGY GYULÁRA halálának 1. évfordulóján. Szerető családod: Anyu, Zsolti és Kati.
*
Őszinte részvétemet fejezem ki MAROSI JUTKÁNAK szeretett férje, MAROSI ZOLTÁN elvesztése miatt. Volt kolléganője Rencsik Anna.

*

Örök hálával és szeretettel emlékezem drág,a jó szüleimre, FÜLÖP ILONÁRA és FÜLÖP ANTALRA haláluknak 2. illetve 35. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Bánatos leányuk Ilu, vejük Balázs és a rokonság.
*
Búcsúzunk barátunktól, volt osztálytársunktól, DOBOZY LÁSZLÓTÓL. Nyugodj békében! Az 1952-ben érettségizett kollégáid.
*
Ma 15 éve annak a szomorú napnak, hogy örökre itthagytál bennünket, de a szívünkben most is velünk vagy. Szomorúan emlékezünk rád U. KIS SÁNDOR (szül. Gálospetri). Felesége és családja.
*
Szeretettel emlékezem férjemre, SZATMÁRI JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/S még élünk, őrizzük őket.” Szerető felesége Ibolya és az egész család.
*
Eltelt 2 éve, hogy drága édesanyám, BÓDIS ERZSÉBET életének gyertyája kialudt. Örökké a szívünkben maradsz! Róbert és Olimpia.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, ROGOJAN TEODORRA halálának 1. évfordulóján. „Egy jajszó, annyit sem mondtál,/Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál./Kórházi ágyadon fogtam a kezed,/Remegve figyeltem élni vágyó tekinteted./De a betegség erős volt, legyőzte testedet./Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölelt át és a szeretet./Semmi mást nem akart ő, csak élni még./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem senki, soha el nem vehet./Tudom, hogy nem jöhetsz, mégis mindig várlak.” Bánatos felesége Magdi, lánya Móni, fiai: Róbert és Levente, két unokája: Ana és Dávid, menye Bea, és veje Cosmin és a család.

*

Ha Isten végtelen szeretetében megteremtett bennünket, majd gyermekeivé fogadott minket, nem azért tette, hogy örök halálba taszítson. DOBOZY LáSZLÓ, SÜTŐ ERZSÉBET, SZILáGYI TIBOR, HEREDEU ELISAVETA, SANTA VIOREL, LOBONT MAGDALENA, BOLOHAN CRISTINA, BOT DOINA-ADRIANA, HERPAN ALEXANDRU, ALB-MOCIAR GAVRIL. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a drága, szeretett férj, apa, após, nagyapa és dédapa, HORVÁTH LAJOS
(az Înfrăţirea volt meteorologusa, sakkozó) 2016. július 25-én, 85 éves korában búcsú nélkül, hirtelen visszaadta drága, jó lelkét Teremtőjének. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom! Álmaid a mélyben legyenek csendesek! Isten őrködjön pihenésed felett! Utolsó útjára 2016. augusztus 3-án, szerdán 15 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, nagybácsi, keresztapa, DOBOZY LáSZLÓ 83 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése augusztus 1-jén 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, DOBOZY LáSZLÓTÓL, aki hosszú szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle unokái: Ildikó és családja, Terézia és családja a messzi távolból.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dobozy Annának szeretett férje, DOBOZY LáSZLÓ elhunyta miatt. Emléke legyen áldott! Pendli Péter, Magdus és Magdus néni.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett fiunk, SUTA LáSZLÓ búcsúztatásán részt vettek, és ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.