Gyászhírek 2016. július 29.

Gyászhírek 2016. július 29.
Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, MÁTHÉ JUDITRA (ny. várasfenesi kántor), aki ma egy éve távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak kedves barátunk, VARGA ZOLTÁN elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjék békében! A Béres és Farkas-Páll család.

*

Döbbenten értesültünk volt kollégánk, VARGA ZOLI hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Pantea Anikó és Ghiţă.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, CSETE ROZÁLIÁRA (szül. GERGELY) halálának 30. évfordulóján és
CSETE JÁNOSRA halálának volt 10. évfordulója alkalmából. Lányuk Irénke, vejük Feri, unokájuk Ferike és Zolika és családjuk.

*

Könnyes szemmel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára, SZABÓ ZSIGMOND GÉZÁRA, aki 6 éve örökre itthagyott bennünket. Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, MAROSI ZOLTÁNTÓL (Margitta). Azt mondjuk a halál várható volt, mégis amikor eljött, a szívünkbe markolt. Halálod nagy fájdalmat okozott, de jóságod, szereteted, emléked örökké megmarad szívünkben. Nyugodj békében te drága lélek!
Szakács Aladár és családja, Major Gábor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, VARGA MÁRIÁRA
(BODÓ) halálának kilencedik évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek! Marika, Sanyi és családjaik.

*

„Híveid élete Uram megváltozik, de meg nem szűnik!” IONESCHU ANNELIESE GERTRUD, FLORE MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após nagyapa, dédnagyapa és rokon, Kereszturi Ferenc (Érsemjén) rövid szenvedés után 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése júliús 29-én, délután 3 órakor lesz az érsemjéni kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszintén együtt érzünk kedves barátunkkal Kereszturi Ferivel szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást a bánatos családnak. Az érmihályfalvi líceum 1976-ban végzett osztálytársai és Facsar Olga.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér rokon és jóbarát, MAROSI ZOLTÁN életének 69. évében rövid betegség után 2016. július 26-án elhunyt. Temetése július 29-én (pénteken) 13 órakor lesz a margittai református kápolnából, római katolikus szertartás szerint. Felesége Jutka és a gyászoló család.

*

Augusztus 1-jén lesz két esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Julianna (született Oláh Julianna, Jákóhodos) távozott e földi létből. „Amikor meghalnak az anyák, nem mennek azonnal a mennyországba. Külön engedélyt kérnek Istentől, hogy a Földön maradhassanak még egy kis ideig, és felügyelhessék a gyermekeiket.” (Elif Shafak) Szomorú szívvel emlékezem. Leánya, Hajni.

*

A 171-es lakótársulás ezúton fejezi ki őszinte részvétét a gyászoló családnak a tisztelt lakótárs,
VARGA ZOLTÁN elhunyta miatti gyászukban.

*

Hálával és tisztelettel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, FAZEKAS FERENCRE
(Szalárd) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Szerető családja.

*

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága, önfeláldozó édesanyánkra, az anyósra, ÖZV. MIGNA ETELKÁRA (szül. PÉNZES) halálának 21. évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek! Szerettei: fia Gyuri, leánya Kati, menye Ica, veje Pali.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, LIPPAI LUDOVIKRA (Margitta), aki életének 45. évében hirtelen hagyott itt bennünket immár 4. éve. Örökké a szívünkben él. Soha nem feledünk el téged! Felesége Katalin, fia Norbert, menye Betty, unokája Zsolti, kicsi lánya Henrietta, édesanyja Mária, húga Erika és családja, öccse Attila.

*

Szomorú 3 év telt el azóta, hogy elvesztettük a drága férjet, édesapát és nagyapát, LIPPAI LAJOST
(Margitta, élt 72 évet). Míg élünk, soha nem feledünk. Felesége Márias, lánya Erika családjával, fia Attila, menye Katalin és öt unokája és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, FAZEKAS ZSOLT-JÁNOSRA, aki ma lenne 43 éves. Sajnos már több mint 9 éve a mennyek országában van barátnőjével, DOMJÁN TIMEA-CSILLÁVAL.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.” Szeretettel emlékezünk rátok! A bánatos család.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a drága férjre, apára és nagyapára, ZSISKU PAUL-ANDREIRE
halálának 3. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Felesége Valeria és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára. TÓTH ÁRPÁDRA halálának hetedik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük! A gyászoló család.

*

50 évvel ezelőtt, 1966. július 30-án, hirtelen itthagyott bennünket a világ legjobb édesanyja és nagymamája, SÜTŐ BÉLÁNÉ (szül. BENEDEK J.). Az unokája aznap volt 8 éves, azóta ő is eltávozott. Én a tenger partról jöttem haza anyukám temetésére, ez nem volt egyszerű, mert már nem volt hely a repülőgépre, de a kedves, jólelkű barátom segített, aki el tudta intézni, hogy még felvegyenek engem is a repülőgépre. Most utólag köszönöm meg neki a segítségét. Emlékezik lánya Sütő Ibi és nyugodjanak békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk sógorunkra, ROGOJAN TEODORRA (TIBI), aki 1 éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni fogsz. Anyósa Erzsike, sógornői: Erzsike, Julika, Ani, sógorai: Gyula és Csaba családjaikkal együtt.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 7 éve elhunyt férjre és édesapára, ORBÁN ATTILÁRA. „Csendre int az élet minket, egy álom véget ért,/neked otthonod az ég./Távol vagy tőlünk mégis oly közel,/Mert a szívünkben mélyen rejtettünk el.” Bánatos feleséged, két gyermeked, édesanyád és húgod családjával.

*

Szomorú fájdalommal teli év telt el, amióta a szerető édesanya, KORNYA IRMA (szül. KOVÁCS)
mély űrt hagyva családja szívében, örökre eltávozott. Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökre élni fog. Fájdalommal emlékeznek lányai és azok családjai.

*

Mély fájdalommal búcsúzom drága nejemtől, FODOR RÓZÁTÓL, aki 27 együtt töltött év után itthagyott örökre. „Álmodj csendesen a csillagok között,/Kérjük a jó Istent vigyázzon lelkére.” Nyugodj békében!
Férje, Kiss Lajos.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, FODOR RÓZA (Paptamási) életének 62. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése a borsi kápolnából, július 30-án 14 órakor lesz. Emléke legyen áldott pihenése csendes!
Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló VARGA és TÓTH családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagypapa, VARGA ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Hajas Tibor és Nagy Anikó, Nagyvárad.

Címkék: