Gyászhírek 2016. július 28.

Gyászhírek 2016. július 28.
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁVÓ LÁSZLÓNAK és fiának a legdrágább feleség és édesanya, SZÁVÓ MARIKA betegségbe való elvesztése miatt. Isten nyugosztalja és az örök világosság fényeskedjék neki! A Barátok temploma és a Mária Rádió Rózsafűzér csoportjának szomorú tagjai.


Ez úton kérünk elnézést a gyászoló Szávó családtól a július 27-ei hiányos köszönetnyilvánításért.
Az apróhirdetési osztály.

*

Mély tisztelettel köszönjük N.T. Böcskey László megyés püspök úrnak odaadó, minden részletre kiterjedő, mély emberi segítségét, amit családunknak nyújtott a nehéz napokban. Ugyanakkor megköszönjük a Római Katolikus Püspökség és az Egyház Megye Főhatóság tagjainak fájdalmunkban való őszinte részvétüket. Kolléganőimnek és kollégáimnak, a mellettünk való lelki támogatást köszönjük. Szívből köszönjük rokonainknak, szomszédainknak és ismerőseinknek, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérték virágaikkal és részvétükkel jelen voltak. Férje Szávó Laci és egyetlen gyermekük Lacika.

*

Köszönetet mondunk minden kedves barátunknak, munkatársunknak, a Szigligeti Színház vezetőségének, színészkollégáinknak, távolabbi rokonainknak, a szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett Társunkat és Édesapánkat, VARGA VILMOS színművész-rendezőt méltósággal kísérték utolsó útjára, drága halottunk emlékére virágaikat elhelyezték a színházban, valamint a temetőben, és együtt éreztek velünk mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS MELINDA presbiter testvérnőnknek édesapja, KOVÁCS DEZSŐ volt presbiter társunk elvesztése miatt. A lelkész és a hegyközszáldobágyi presbitérium.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ÖZV. HÁMOS PIROSKÁRA (Biharszentjános) halálának 2. évfordulóján. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Szerető családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre és apára, MAGYARI DÁNIEL-JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. „Szorongat a néma jajszó,/Hangulatunk télbe hajló,/Felsikolt a sok-sok: miért?/Lelkünk zokog valakiért./Mindent újra elszenvedünk,/Annyi sok választ keresünk./De nem felel soha, senki,/Hideg csend maradt…csak ennyi.” Bánatos felesége és lánya.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nővértől, nagynénitől, SIMONOVITS ILONÁTÓL, aki súlyos szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle húga Ibi, öccse Sanyi és családja, unokahúga Marika és Levente.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága férjre és édesapára, SZABÓ ENDRÉRE (Bors) halálának hatodik évfordulóján. „Úgy mentél el, ahogy éltél,/Csendben, szerényen,/Drága lelked nyugodjon békében./ Letesszük sírodra virágaink csokrát./Örökös álmodért elmondunk egy imát./Elfeledni téged soha nem lehet./Te voltál a jóság és szeretet./Minden virág beszél amit a sírodra teszünk./Elmondja neked, hogy mennyire szeretünk./Hiába teszünk rád virágot,/Eltemettük veled az egész világot.” Emléked örökké szívünkben őrizzük. Beteg felesége és lánya Erika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, VARGA ZOLTÁN
(a Sinteza vegyésze) 82 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése július 29-én, pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Ilona, gyermekei: Györgyi, Attila, Zsolt és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, MAROSI ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Marosi családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Horváth János Társaság.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, SIMONOVITS ILONA
(szül. BUSZLAI) 86 éves korában elhunyt. Temetése július 29-én, pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle lányai Cuni és Ági, vejei Gyuszi és Guszti, unokái Zsolti és Szabi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, LUPŞE VASILE
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen örök, pihenése csendes! Dr. Balogh Árpád és családja.

*

„A feltámadásba vetett hit, a viszontlátás reménye és a szívünkben őrzött szeretet semmisítse meg bennünk e fájdalmas elválás véglegesnek tünő voltát.” SIMONOVITS ILONA, VARGA ZOLTÁN,
GABOR MARIA, MURG FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.